Trouw voorpagina: Aarde warmt al jaren minder snel op dan was berekend

Trouw opent vandaag de krant met een stuk over de stagnatie. Wow. In het katern Verdieping staat een groot verhaal over de stagnatie van wetenschapsredacteur Joep Engels. In dat stuk komen Bart Verheggen, Han Dolman en ondergetekende aan het woord. Blijkbaar vond de hoofdredactie het artikel het belangrijkste ‘nieuws’ van de dag en is een uitsnede ervan op de voorpagina geplaatst. Dat stuk staat overigens ook op de site van Trouw:

Aarde warmt minder snel op dan gedacht

De klimaatsceptici krijgen een beetje gelijk: de aarde warmt mogelijk iets minder snel op dan eerder voorspeld. Deze ontwikkeling is nieuwe brandstof voor de verhitte controverse over de noodzaak van urgente maatregelen om het klimaat te redden.

Later meer…

Share

Levensgevaarlijke actie van minister Kamp!

Hilarische strip vandaag in Trouw naar aanleiding van de klimaatsessie bij Kamp. Ik moet zeggen dat de cartoonist beter weet wat hoor en wederhoor inhoudt dan de redacteur die gisteren het stuk schreef.

 

Share

Sessie met Kamp opgepikt door Trouw

Trouw komt vandaag met maar liefst twee stukken (een zelfs op de voorpagina! en een op pag 12/13) over de klimaatsessie die Economische Zaken vorige week organiseerde voor minister Kamp. De stukken putten met name uit de notitie die PBL/KNMI schreef ter voorbereiding op de sessie. Die stukken plus de presentaties van Bart Strengers en Wilco Hazeleger staan nu ook online.

Mijn naam is weliswaar genoemd in Trouw maar uit mijn stuk is niet of nauwelijks geciteerd. Trouw zet stukken tegenwoordig niet meer gratis online en ik zal daarom de stukken zeker vandaag nog niet integraal online zetten. Het stuk op de voorpagina begint als volgt:

Kamp wil feiten over het klimaat

Nieuwe minister hoopt zin en onzin te scheiden zodat hij weet waarop hij beleid moet baseren

Minister Henk Kamp (economische zaken) wil af van de controverse tussen klimaatsceptici en wetenschappers over de opwarming van de aarde. In een vertrouwelijke sessie met deskundigen heeft hij getracht de zin en de onzin in het klimaatdebat te scheiden, als basis voor nieuw beleid.

Kamp is sinds kort verantwoordelijk voor het klimaatbeleid. Wetenschappers zijn het over het algemeen eens over de ernst van de opwarming van de aarde, maar in het maatschappelijk debat worden de uitkomsten van onderzoek betwist. Kamp wil weten welke argumenten in de discussie op feiten zijn gebaseerd, en welke op fictie. Hij vroeg vertegenwoordigers van het KNMI en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om presentaties te houden. Ook klimaatjournalist Marcel Crok, die vraagtekens zet bij de rol van CO2 bij de opwarming van de aarde, mocht zijn visie geven. Alle deelnemers hebben geheimhouding moeten beloven over het gesprek, maar publiceerden wel de door hen geleverde stukken.

De rest van het stuk op de voorpagina put uitsluitend uit de Notitie van het PBL/KNMI. In het tweede langere stuk wordt wel heel summier iets over sceptische argumenten gezegd. Bijvoorbeeld: Lees verder…

Share

Topteam energie adviseert investeren in R&D

Trouw bericht vandaag over een advies van het ‘topteam Energie’, dat volgende week overhandigd zal worden aan minister Verhagen. Het team dat onder leiding staat van de oud-topman van Shell, Jeroen van der Veer, adviseert om jaarlijks 200 miljoen vrij te maken voor de investering van nieuwe technologie die duurzame energie moet opleveren.

Dit is precies de conclusie die ik ook trek in Hoofdstuk 8 van De staat van het klimaat. Dit hoofdstuk leunt sterk op het boek The Climate Fix van Roger Pielke jr. en op de Hartwell Paper.

Pielke laat overtuigend zien dat drastische CO2-reductie zoals internationaal voorgesteld (bv 50% reductie in 2050) niet haalbaar/realistisch is. Omgerekend naar kerncentrales komt het neer op 1 a 2 nieuwe centrales per dag voor de komende veertig jaar. Meer dan 12.000 nieuwe kerncentrales tot aan 2050. Momenteel zijn er ongeveer 430 kerncentrales operationeel en er staan een kleine 500 gepland.

Feit is dat de wereldbevolking de komende vijftig jaar heel veel meer energie zal gaan gebruiken. Zeker als de 1,5 miljard mensen die nu nog geen toegang hebben tot elektriciteit dat wel gaan krijgen. Alleen al voldoen aan die enorme vraag kan op dit moment alleen maar door in belangrijke mate op fossiel te blijven leunen. Diederik Samsom ziet gas als de meest voor de hand liggende optie in de transitie naar duurzaam.

Want duurzaam is nog te duur aldus het topteam:

Aangezien energie opgewekt uit wind en zon nu niet rendabel is, is het volgens de commissie-Van der Veer nodig eerst de technologie te ontwikkelen en te verbeteren.

We hebben domweg geen flauw idee hoe we de mondiale economie drastisch en snel kunnen decarboniseren (of verduurzamen als u wilt). Met bestaande technieken gaat het in ieder geval niet lukken. En dus moeten we heel veel en jarenlang veel geld gaan investeren in nieuwe technieken waarmee het in 2050 of later hopelijk wel kan.

Share

Nieuwsoverzicht De Staat van het Klimaat, deel 1

Het waren twee hectische weken, een heel contrast met de periode dat je aan een boek werkt. Er is veel media-aandacht geweest voor het boek en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. Morgenavond ben ik bijvoorbeeld een uur lang te gast bij het Ikon radioprogramma OBA Live.

Voor nieuwkomers die snel een overzicht willen krijgen van wat er allemaal is geschreven en gezegd geef ik hieronder een opsomming van de aandacht in kranten, op radio en tv en op internet. Ik doe dat per medium zoveel mogelijk in chronologische vorm. Lees verder…

Share

RSS Blogroll

My blog list