Afkoeling aerosolen echt kleiner

In mijn boek De staat van het klimaat schreef ik dat research sinds het vierde IPCC-rapport erop wees dat het afkoelende effect van aerosolen (aanzienlijk) kleiner is dan tot nu toe gedacht. Op pagina 118 staat:

Terwijl het opwarmende effect van roet dus op het lijstje opwarmende factoren moet, lijkt het afkoelende effect van aerosolen almaar kleiner te worden. Dat wil zeggen, kleiner dan de balken in afbeelding 8 suggereren. In 2009 publiceerde de Noor Gunnar Myhre een artikel in Science, waarin hij de koeling door het directe aerosoleffect naar beneden bijstelde.

Het indirecte aerosoleffect lijkt ondertussen helemaal op de helling te staan. De Amerikaanse klimaatonderzoeker Graeme Stephens van Colorado State University is nauw betrokken bij twee belangrijke satellietmissies van NASA: CloudSat en Calipso. Deze twee satellieten vliegen vlak achter elkaar aan en geven een ongekend scherp driedimensionaal beeld van wolken en aerosolen. Uit de metingen blijkt volgens Stephens dat het indirecte aerosoleffect vrijwel nul is.

Vooral de zeer lage schatting voor het indirecte aerosol effect (het effect van aerosolen op wolken) van Stephens baarde opzien. Stephens vertelde mij dat tijdens een interview dat ik met hem had in de zomer van 2009 in Fort Collins. Hij vertelde het bovendien in een Gewex-lezing in 2009, zie deze blog van Pielke. De onderzoekers van PBL en KNMI die mijn boek doorlichtten vroegen zelfs bij Stephens na of hij dat inderdaad gezegd had. Lees verder…

Share

Simpel bewijs dat Chinese afkoeling er niet is

Het artikel van Kaufmann dat de stagnatie van de mondiale temperatuur toeschrijft aan de toename van aerosolen in China wordt massaal opgepikt door de media (zie bv The Guardian).

Judith Curry sprak gisteren al meteen haar twijfels uit over het artikel en wees ook op de onervarenheid van de auteurs in het klimaatdebat. Haar belangrijkste argument is dat er helemaal geen aantoonbare toename van aerosolen is in de betreffende periode:

Sulfate from coal burning is but one source of atmospheric aerosol.  AGW Observer provides a recent list of papers on aerosol forcing observations.  See especially the Remer et al. paper, Fig 5, which shows no trend in global aerosol optical depth during the period 2000-2006.    A plot for East Asia also shows no trend regional aerosol optical depth.

Een andere eenvoudige manier om te laten zien dat het Kaufman-argument niet kan kloppen is de ontwikkeling van de temperatuur bekijken in de periode 2000-2010. Het resultaat, gebaseerd op de GISS-data, staat bovenaan dit bericht. Stel dat er een forse toename van aerosolen zou zijn geweest boven China, door een toename van het gebruik van steenkool, dan zou je boven China een forse afkoeling verwachten. Dit is niet het geval. China is volgens GISS opgewarmd het afgelopen decennium, niet sterk afgekoeld.

Het is merkwaardig dat de onderzoekers deze controle van hun bevindingen niet zelf hebben uitgevoerd, dan wel dat de reviewers hen gevraagd hadden hoe hun resultaten te rijmen zijn met een gebrek aan afkoeling in China.

[Update]

@Jos Hagelaars Ik heb nu een plaatje ten opzichte van 1998 gemaakt zodat je de afkoeling ten opzichte van het warme El Niño-jaar kunt zien. Inderdaad lichte afkoeling in delen van China, maar niet van dien aard dat die een mondiale stagnatie van de temperatuur zou kunnen verklaren.

Share

Agenda

Loading...

Donate to support investigative journalism on global warming

My blog list