Presentatie “Een gevoelige kwestie: hoe het IPCC goed nieuws over klimaatverandering verborg”

Op donderdag 6 maart a.s. van 10:00 uur tot 13:00 uur presenteert de Groene Rekenkamer in Nieuwspoort (Den Haag) in samenwerking met de Britse Global Warming Policy Foundation het rapport “Een gevoelige kwestie: hoe het IPCC goed nieuws over klimaatverandering verborg“. De auteurs van dit rapport, wetenschapsjournalist Marcel Crok en de Britse zelfstandig onderzoeker Nic Lewis zullen een uitgebreide toelichting geven.

Goed nieuws over het klimaat, wat het IPCC u naliet te vertellen
In september 2013 verscheen het eerste en belangrijkste deel van het vijfde IPCC-rapport (AR5). De hoofdboodschap luidde dat het IPCC er nu 95% zeker van is dat tenminste de helft van de opwarming sinds 1950 door de mens veroorzaakt is. Een slimme formulering van het IPCC want deze op zichzelf weinig zeggende claim is in de media geïnterpreteerd als “we zijn er nu 95% zeker van dat er een groot klimaatprobleem is dat door CO2 wordt veroorzaakt.”

Tegelijkertijd voelt het IPCC zich minder zeker over misschien wel de belangrijkste parameter in de hele klimaatdiscussie: klimaatgevoeligheid. Dit is per definitie de opwarming als gevolg van een verdubbeling van de CO2-concentratie. Hoe gevoelig het klimaat is bepaalt hoeveel opwarming we in de toekomst zullen krijgen bij de gestaag oplopende CO2-concentratie in de atmosfeer.

Klimaatonderzoekers gaan er al dertig jaar vanuit dat de aarde bij een verdubbeling van de CO2-concentratie ongeveer drie graden zal opwarmen. Het vijfde IPCC-rapport gaf echter geen beste schatting voor klimaatgevoeligheid maar alleen een ruime marge van 1,5 tot 4,5 graden Celsius. Die marge is ook al ruim dertig jaar onveranderd.

De Nederlandse wetenschapsjournalist Marcel Crok, auteur van het boek De Staat van het Klimaat, en de Britse zelfstandig onderzoeker Nic Lewis, waren expert reviewers van het vijfde IPCC-rapport. Lewis publiceerde in de afgelopen jaren enkele wetenschappelijke artikelen over klimaatgevoeligheid. Lewis en Crok werkten in het afgelopen halfjaar aan een uitgebreide reactie op het IPCC-rapport.

Zij constateerden dat het IPCC-rapport alle ingrediënten bevat om te kunnen concluderen dat de klimaatgevoeligheid aanzienlijk lager is dan de klimaatwetenschap al decennia denkt. Het IPCC trok die conclusie echter niet.

In een rapport dat in Engeland op 6 maart a.s. verschijnt bij de Global Warming Policy Foundation en in Nederland bij De Groene Rekenkamer, concluderen Lewis en Crok dat de beste schatting voor klimaatgevoeligheid dicht tegen de ondergrens van de IPCC-range van 1,5 tot 4,5 graden Celsius ligt.

Lewis en Crok laten ook zien dat ons waarschijnlijk aanzienlijk minder opwarming te wachten staat dan het IPCC verwacht op basis van klimaatmodellen. Bij de twee middelste scenario’s van het IPCC blijft de opwarming in 2100 op of zelfs onder de internationale tweegradendoelstelling. Het rapport is dus zeer relevant voor beleidsmakers en politici.

Download
Het Nederlandse rapport is een vertaling van het rapport “A Sensitive Matter – How the IPCC Buried Evidence Showing Good News About Global Warming“, dat is uitgegeven door de Global Warming Policy Foundation. Er bestaat ook een kortere Engelse versie van het rapport getiteld “Oversensitive – How The IPCC Hid The Good News On Global Warming“. Beide rapporten zijn vanaf donderdag 6 maart a.s. gratis te downloaden op de website van de Global Warming Policy Foundation, http://www.thegwpf.org/category/gwpf-reports/ en op de website van de Groene Rekenkamer, http://www.groenerekenkamer.nl/rapporten/

De vertaling voor de Nederlandse editie is gemaakt door Marcel Crok en is eveneens vanaf 6 maart a.s. via bovenstaande link van DGRK te downloaden.

Bezoekers
Belangstellenden die interesse hebben in het bijwonen van de persconferentie met aansluitend de presentatie worden verzocht zich per email aan te melden bij kantoor@groenerekenkamer.nl

Om de hoge kosten van deze bijeenkomst enigszins te dekken vragen we van bezoekers een toegangsprijs van € 10,- per persoon. U kunt bij de ingang van de zaal contant afrekenen. Donateurs van de Groene Rekenkamer en vertegenwoordigers van de media hebben vrij toegang.

Share

Waarom ik teleurgesteld ben in AR5

Waarom ik teleurgesteld ben in AR5, dat was de titel van mijn presentatie gisteren tijdens een symposium in Nieuwspoort. Ook Bob Carter, Fred Singer (zij vertegenwoordigden het NIPCC-rapport) en Albert Klein Tank (KNMI en coordinating lead author van AR5) waren sprekers.

Ik gebruik weinig tekst in mijn presentaties in de hoop dat de aandacht bij mij als spreker blijft. Dus de pdf van de presentatie is niet zo gemakkelijk te lezen. Ik zal daarom een puntsgewijze samenvatting geven.

Het eerste deel van mijn lezing ging over de stagnatie en in het bijzonder de veelbesproken figuur 1.4 waarmee het IPCC meent aan te tonen dat de waarnemingen binnen de modelrange van verschillende IPCC-rapporten valt. Ik baseer me hier grotendeels op de analyse (en hier) van Steve McIntyre op Climate Audit. In de first draft zat er een fout in grafiek 1.4 (model ranges klopten niet)(slide 5).

In de gelekte en daardoor veelbesproken tweede draft vielen de waarnemingen (slide 7) van de laatste jaren buiten alle model ranges. IPCC voegde echter een nieuwe grijze balk toe (nooit eerder gebruikt waarvan de herkomst onduidelijk is maar die (ad hoc) bedoeld is om een soort extra onzekerheidsmarge aan te geven. Laat je die grijze balk weg (slide 8) dan zie je des te beter dat veel jaren buiten de hele range vallen (in de vroeg jaren komt dit overigens grotendeels door de reactie op Pinatubo in 1991.

Blijkbaar was deze grafiek toch te inconvenient voor het IPCC en dus stond er wederom een nieuwe versie (slide 10) in het definitieve rapport. Volgens McIntyre staat er vrijwel zeker een fout in deze definitieve versie. De modelranges zijn omlaag verplaatst (best te zien bij de SAR range) waardoor de waarnemingen er plots wel weer in vallen. McIntyre denkt dat de fout veroorzaakt is door gebruik van verschillende referentieperioden. Voor de waarnemingen is de periode 1961-1990 als referentie gebruikt, maar voor de modellen is 1990 als startjaar gebruikt. Het laatste woord zal hier nog niet over gezegd zijn. Maar gegeven het belang van ‘de stagnatie’ in het debat van de laatste jaren is het opmerkelijk dat het IPCC zo amateuristisch te werk is gegaan bij het maken van deze grafieken. Merk ook op dat de definitieve grafiek (final draft, 7 juni) nog wel is voorgelegd aan de governments, maar niet meer aan de expert reviewers. De landendelegaties zijn in dat stadium echter vooral bezig met de SPM. Lees verder…

Share

Roger Pielke jr. summary of the science of weather extremes

Today Roger Pielke jr. is one of many testifying in a US senate Hearing. His written testimony is here. I reproduce his take-home points below:

Take-Home Points
* It is misleading, and just plain incorrect, to claim that disasters associated with hurricanes, tornadoes, floods or droughts have increased on climate timescales either in the United States or globally.1 It is further incorrect to associate the increasing costs of disasters with the emission of greenhouse gases.
* Globally, weather-related losses ($) have not increased since 1990 as a proportion of GDP (they have actually decreased by about 25%) and insured catastrophe losses have not increased as a proportion of GDP since 1960.
* Hurricanes have not increased in the US in frequency, intensity or normalized damage since at least 1900. The same holds for tropical cyclones globally since at least 1970 (when data allows for a global perspective).
* Floods have not increased in the US in frequency or intensity since at least 1950. Flood losses as a percentage of US GDP have dropped by about 75% since 1940.
* Tornadoes have not increased in frequency, intensity or normalized damage since 1950, and there is some evidence to suggest that they have actually declined.
* Drought has “for the most part, become shorter, less frequent, and cover a smaller portion of the U. S. over the last century.”2 Globally, “there has been little change in drought over the past 60 years.”3
* The absolute costs of disasters will increase significantly in coming years due to greater wealth and populations in locations exposed to extremes. Consequent, disasters will continue to be an important focus of policy, irrespective of the exact future course of climate change.

 

Share

Presentatie bij Economische Zaken

Afgelopen woensdag organiseerde het ministerie van EZ een besloten sessie over het klimaatprobleem. Doel van de bijeenkomst was minister Henk Kamp bij te praten over de stand van de klimaatwetenschap en het klimaatdebat. Er waren twee afgevaardigden van het PBL, een van het KNMI en ikzelf. Voor de bijeenkomst gold de zogenaamde Chatham House rule, wat betekent dat ik niets kan melden over wat er ter plekke besproken is. Wel hebben zowel PBL/KNMI als ikzelf van tevoren informatie aangeleverd die wel openbaar is. Hieronder volgt mijn ingebrachte stuk integraal (of hier als pdf). De slides van mijn presentatie zijn hier te downloaden. KNMI/PBL is van plan hun stuk ook online te zetten op www.klimaatportaal.nl. Zodra dat gebeurt zal ik op hun stuk een reactie geven. [Update: hun stukken, zonder expliciete verwijzing naar de EZ-sessie, staan nu online: http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/klimaatverandering-de-feiten-en-het-debat]

 

Informatie voor sessie Klimaatprobleem met minister Kamp
Woensdag 9 januari 2013, Ministerie van EZ

Overeenstemming
Over een aantal zaken bestaat overeenstemming. De CO2-concentratie stijgt door toedoen van de mens en zal blijven stijgen in de 21e eeuw. De CO2-concentratie is in honderdduizenden jaren niet zo hoog geweest. Verder terug in het verleden is de CO2-concentratie wel vele malen hoger geweest dan nu.
CO2 is een broeikasgas en heeft als zodanig de potentie om de aarde op te warmen. Het is nu warmer dan anderhalve eeuw geleden. Een deel van de opwarming is dus waarschijnlijk het gevolg van de toegenomen concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer. Mainstream en sceptische onderzoekers gaan ervan uit dat een verdubbeling van de CO2-concentratie sec (we zitten nu op een 40% toename sinds de start van de industriële revolutie) een theoretische opwarming zal geven van ongeveer 1 graad Celsius. Tot zover is er geen onenigheid. Het punt is alleen dat alle hierboven beschreven punten op zichzelf nog geen reden zijn voor grote zorg. Lees verder…

Share

Minicongres Klimaatbeleid Zwolle

Morgen spreek ik in het Provinciehuis in Zwolle tijdens een minicongres over klimaat en provinciaal klimaatbeleid. De twee andere sprekers zijn Arthur Petersen van het PBL en Pier Vellinga van Wageningen Universiteit. Een van mijn punten zal zijn dat we nog niet teveel waarde kunnen hechten aan de KNMI-scenario’s, eenvoudigweg omdat klimaatmodellen daar nog niet goed genoeg voor zijn. Pier Vellinga neemt het juist op voor de scenario’s. Het wordt vast een interessante middag. Hier het programma:

Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor Overijssel.Verdroging op de zandgronden kan landbouw en natuur treffen. De bevaarbaarheid van rivieren en kanalen kan verminderen. Pieken in regenval verhoogt de kans op overstromingen.

Maar… hoe zeker zijn we dat deze effecten zich
zullen voordoen? Rechtvaardigt de kans op die effecten de kosten van maatregelen? En welke maatregelen zijn precies effectief?

Hierover organiseert het Trendbureau Overijssel op 30 oktober van 15.00 tot 17.30 uur een minicongres.

Marcel Crok, schrijver van ‘De Staat van het Klimaat, een koele blik op een verhit debat’, zal ingaan op de twijfels die bestaan over de klimaatverandering en de effectiviteit van lokaal en regionaal klimaatbeleid.

Professor Pier Vellinga, o.a. programmadirecteur van het klimaatprogramma van de WUR, verdedigt het gebruik van de KNMI scenariomodellen in regionale beleidsontwikkeling.

Professor Arthur Petersen, verbonden aan de VU en het PBL, presenteert manieren waarop lokale en regionale bestuurders kunnen omgaan met onzekerheid rond klimaatverandering.

De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle.

Share

Phil Jones: ‘Contact NMS’s for raw data’

Over at Climate Audit there is renewed interest in data availability with McIntyre asking whether journals that don’t guarantee data archiving (The Holocene in this case) should be cited in IPCC reports.

It happened that yesterday Phil Jones of CRU gave a talk at KNMI in De Bilt, The Netherlands, where he also talked about availability of data, in this case the data behind the recently published Crutem4 and Hadcrut4 graphs. The talk itself was pretty neutral, just explaining what had been done to produce these two datasets. However at the end Jones made a statement that is relevant to the long lasting discussions about data availability:

For raw temperature data you have to contact the NMS’s.

Lees verder…

Share

Openbare lezing en debat bij provincie Utrecht

Maandag 28 november geven Wilco Hazeleger van het KNMI en ik een voordracht bij de Provincie Utrecht. Aansluitend kunnen Statenleden vragen stellen en is er debat. De bijeenkomst vindt plaats in het Provinciehuis en is openbaar. Aanvangstijd is 19:30 uur.

Bijgevoegd de flyer die inmiddels in veelvoud is opgehangen in het Provinciehuis. Ik word in feite veel prominenter aangekondigd dan Hazeleger. Dat heeft denk ik te maken met wat vooraf ging aan het tot stand komen van het programma. Lees verder…

Share

Presentatie Klimaatcongres 2011

Dan Brinkhuis heeft mijn presentatie op 2 november tijdens het Klimaatcongres gefilmd en beschikbaar gesteld. Ik heb een eigen youtube-kanaal geopend en daar de film van 35 minuten geplaatst. De film is (licht) gemonteerd. Met name vragen uit de zaal zijn eruit geknipt omdat ze niet verstaanbaar waren.

De slides zijn vrij goed zichtbaar in de film maar voor de volledigheid vindt u ze ook hier.

De opkomst tijdens het congres en ook tijdens mijn presentatie was helaas laag. Wat dat betreft is de film een prima manier om alsnog een groter publiek te bereiken.

Share

Spreker tijdens Klimaatcongres 2011

Aanstaande dinsdag 2 november ben ik spreker tijdens het Klimaatcongres 2011, het jaarlijkse klimaatcongres van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Dit congres is bedoeld voor beleidsmakers werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen.

Ik val onder de rubriek Klimaatacademie, samen met Willem Vermeend en Maarten Hajer. De korte omschrijving van mijn lezing luidt:

Gastspreker Marcel Crok: ‘Klimaatbeleid is meer dan CO2-beleid’
‘Vertrouw bij het vormgeven van lokaal klimaatbeleid niet blind op klimaatmodellen’, zegt Marcel Crok. ‘Wees vooral pragmatisch.
Ga bijvoorbeeld uit van weerextremen die de regio in het verleden heeft gekend. En kijk ook eens naar andere invloeden van de mens dan CO2-uitstoot, zoals de verdroging van het landschap. Het verleden bevat de sleutel tot maatregelen die je lokaal kunt nemen. De toekomst voorspellen kunnen we helaas nog lang niet.’ Crok is wetenschapsjournalist en schreef het boek ‘De staat van het klimaat. Een koele blik op een verhit debat’. Benieuwd naar Croks visie? Kom dan naar zijn lezing in de Klimaatacademie tijdens het Klimaatcongres.

Als je de website van het congres afstruint kom je het woord klimaat weliswaar vaak tegen, maar als je goed leest gaat het congres eigenlijk over energie. De eerste zin op de homepage luidt bijvoorbeeld:

Van led straatverlichting en elektrisch vervoer tot de Energiefabriek en energieneutrale nieuwbouw. Nederlandse overheden kiezen massaal voor duurzame initiatieven en oplossingen. U ook?

Energiecongres 2011 zou een betere benaming zijn geweest.

Ik ben daarom blij met mijn quote ‘klimaatbeleid is meer dan CO2-beleid’. Het woord ‘adaptatie’ ben ik op de website niet tegen gekomen. In mijn ogen is adaptatie (wereldwijd gezien) het enige logische antwoord op het wapenen tegen weer/klimaatextremen in de komende decennia.

Share

Lezing in Hoorn

Aanstaande maandagavond geef ik een publiekslezing in het Foreestenhuis in Hoorn. De aankondiging volgt hieronder. Grappig dat ze schrijven ‘hij sprak met sceptici en experts’. Zal de experts goed doen.

Lees verder…

Share

Agenda

Loading...

Donate to support investigative journalism on global warming

My blog list