Openbare lezing bij KIVI NIRIA, 7 juni

Volgende week dinsdag 7 juni geef ik een lezing bij KIVI NIRIA in Den Haag gevolgd door debat/uitwisseling met de zaal. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor deze avond. Deelname is gratis. Meer informatie, ook over hoe niet-leden zich kunnen aanmelden hieronder.
Share

Vellinga: hide the decline had niet gemogen

Hide the decline: Briffa schrapte zijn reconstructie na 1960 (in roze). Onlangs ontdekte McIntyre dat Briffa's reconstructie ook rond 1500 daalde en dat ook deze daling door hem verborgen is gehouden.

Mijn korte presentatie tijdens het debat van gisteren in Leiden (georganiseerd door het Studium Generale, het Science Cafe Leiden en studentenvereniging Minerva) eindigde ik met het beruchte Hide the decline-citaat uit de climategate-e-mails:

I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) and from 1961 for Keith’s to hide the decline.

Mijn stelling luidde:

De klimaatwetenschap heeft door climategate haar onschuld verloren. De e-mails laten zien dat prominente IPCC-auteurs doelbewust bezig zijn om data te manipuleren. In plaats van schoon schip te maken heeft de onderzoeksgemeenschap dit gedrag getolereerd waardoor de crisis in de klimaatwetenschap nu nog groter is dan vlak na het uitbreken van climategate.

Lees verder…

Share

Vellinga verrassend positief over De staat van het klimaat

Maandag stond er in Trouw een recensie over het nieuwe boek van Pier Vellinga, Hoezo Klimaatverandering. In de recensie werd verwezen naar mijn boek:

In zijn nieuwe boekje probeert Vellinga vooral te overtuigen. De klimaatwetenschapper rekent af met sceptici en in het bijzonder met wetenschapsjournalist Marcel Crok die in 2010 een boek schreef over de opwarming van de aarde met volgens Vellinga wel een erg persoonlijke interpretatie. Hij noemt de conclusies van Crok, die stelt dat de aarde in 2100 maar met 1 graad opwarmt, discutabel. Hij zou selectief hebben zitten shoppen in de beschikbare wetenschappelijke literatuur.

Welnu, nergens in het boek schrijf ik dat de aarde in 2100 maar met 1 graad opwarmt. Dit kan natuurlijk een onjuiste interpretatie zijn van de journaliste van Trouw. Dus boek aangevraagd en met dank aan Uitgeverij Balans kreeg ik het boek onmiddellijk toegestuurd. Dit schrijft Vellinga over mijn boek op blz. 126:

Een ander verhaal waarin vraagtekens worden geplaatst bij de berekeningen van het ipcc, wordt geleverd door de wetenschapsjournalist Marcel Crok. In 2010 publiceerde hij een boek dat hij dezelfde titel meegaf als de sinds 2006 verschijnende publicatie over klimaat van de Nederlandse wetenschappelijke instellingen: De staat van het klimaat. Op basis van een nogal persoonlijke interpretatie van de wetenschappelijke literatuur zet hij vraagtekens bij de opwarming van de aarde. Hij wijst hierbij op de gebreken van de temperatuurmetingen in het verleden en op de onderschatte invloed van de zon en van de luchtverontreiniging.
Wel erkent hij de kwaliteit van de meer recente satellietmetingen sinds 1978, en de opwarming van 0,5 graden Celsius die sindsdien is gemeten.
Een belangrijke omissie in Croks verhaal is dat hij de naijlende werking van de broeikasgassen buiten beschouwing laat, door ervan uit te gaan dat de huidige temperatuur volledig in evenwicht is met de huidige concentraties van broeikasgassen. Croks conclusie is dat het uiteindelijk gaat om niet meer dan 1 graad Celsius temperatuurstijging in 2100.

Ook in het boek beweert Vellinga dus dat ik schrijf dat het in 2100 maar 1 graad zal zijn. Hier is een fragment uit mijn boek (pag. 109) dat over deze kwestie gaat:

Over de theoretische 1 graad opwarming is weinig discussie tussenaanhangers van de broeikastheorie en sceptici. Maar wacht even, hoorik u denken, 1 graad opwarming, dat is toch niet zo dramatisch? Is alleheisa daarom begonnen? Nee, want het IPCC komt met veel hogere voorspellingen voor een verdubbeling van de CO2-concentratie. De meest waarschijnlijke range is 2 tot 4,5 graden opwarming, aldus het IPCC, met een beste schatting van 3 graden. Deze extra opwarming, boven de theoretische opwarming van 1 graad door ‘alleen’ CO2, is het gevolg van zogenoemde feedbacks.

Daarna beschrijf ik uitgebreid welke feedbacks er mogelijk werkzaam zijn om te vervolgen met:

Het IPCC gebruikt ongeveer twintig klimaatmodellen om de toekomst te verkennen. In al die modellen opereren waterdamp en wolken als een positieve feedback. Ze dragen bij aan extra opwarming boven op het directe effect van CO2. Daarom voorspellen de modellen geen opwarming van 1 graad, maar van 3 graden of meer.

We komen later uitgebreider terug op de rol van de feedbacks. Het is belangrijk om te beseffen dat het klimaatdebat niet gaat over de directe invloed van CO2 maar over de rol van feedbacks. Bekende sceptici zoals Richard Lindzen en Roy Spencer denken – in tegenstelling tot de modellen – dat er juist negatieve feedbacks werkzaam zijn en dat de opwarming van CO2 hierdoor gedempt wordt. Er zou dan maar 0,5 graad opwarming overblijven. Het totale effect van CO2 – het directe effect plus de feedbacks – is dan zo klein ten opzichte van de natuurlijke schommelingen in het klimaat, dat het onmeetbaar wordt.

Ik schets dus een behoorlijk gebalanceerd beeld van de klimaatdiscussie, geef netjes aan dat het IPCC tot drie graden komt door de bijdrage van positieve feedback en dat er sceptici zijn die menen dat de feedbacks netto negatief uitpakken waardoor de klimaatgevoeligheid beperkt blijft tot mogelijk maar een halve graad.

Ik geef dus geen ‘persoonlijke interpretatie’ aan de literatuur, ik geef simpelweg aan dat dit soort literatuur er is en dat het IPCC er weinig oog voor heeft en dat het IPCC toch vooral vertrouwt op de gemiddelde uitkomst van zo’n drie graden uit de klimaatmodellen.

Gisteravond voorafgaand aan het debat bij Studium Generale in Leiden gaf Vellinga toe dat ik dat van die een graad inderdaad niet heb geschreven. Het is sportief dat hij dat erkende. Te vaak in het klimaatdebat zijn mensen niet bereid fouten te erkennen, waardoor het debat moeizaam vooruit komt.

Tijdens zijn presentatie zei Vellinga ook dat selectief winkelen in feite onvermijdelijk is als je een boek schrijft (dit zal inderdaad blijken als we de komende weken wat uitgebreider ingaan op zijn boek) en ook op dat punt nam hij derhalve wat kritiek op mijn boek terug. Tenslotte noemde hij mijn boek en plein publiek ‘een aanrader’. In een volgende blogbericht zal ik wat uitgebreider ingaan op het debat van gisteravond. Theo Wolters schreef trouwens een uitgebreid verslag voor climategate.nl.

Share

Van Andel verdedigt Miskolczi

In de brochure De Staat van het Klimaat 2010, die deze week verscheen, komt het PCCC met een repliek op de theorie van Ferenc Miskolczi. In Nederland zijn het met name Noor van Andel en Arthur Rörsch geweest die zich hard hebben gemaakt voor Miskolczi’s werk. Noor van Andel schreef een reactie op de PCCC-brochure, hieronder weergegeven. De citaten zijn stukken uit de brochure en daarna komt Van Andels respons.

Lees verder…

Share

Nog meer klimaatvoorlichting zal niet helpen

Gerbrand Komen, voormalig researchdirecteur van het KNMI, met wie ik een constructieve dialoog voer over hoe het verder moet in het klimaatdebat, attendeerde me op een interessant stuk van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Het artikel is getiteld Vertrouwen in wetenschap niet langer vanzelfsprekend. Naast dit artikel heeft de AWT ook een informatiekaart gemaakt waarin het allerlei factoren die van invloed zijn op ‘het vertrouwen in de wetenschap’ in kaart heeft gebracht. Lees verder…

Share

Komen deel 2: spreekt IPCC over ‘bewijs’?

Ik reageer in etappes op de constructieve reactie van Gerbrand Komen op mijn boek. Deel 1 is hier te lezen, vandaag deel 2. Als citaat eerst een fragment van Komen, gevolgd door mijn reactie. Vandaag gaat de discussie over het gebruik van het woord ‘bewijs’ in mijn boek. Komen stelt dat het IPCC niet spreekt over ‘bewijs’ en dat ik het daarom ook niet had moeten doen. Het IPCC blijkt echter veelvuldig de term ‘evidence’ te gebruiken, waardoor het niet vreemd is dat gebruikers van de rapporten dit overnemen.

Lees verder…

Share

Reactie op Komen deel 1

Gerbrand Komen is de eerste klimaatwetenschapper die een uitgebreide inhoudelijke reactie heeft gegeven op mijn boek. Komen was tot zijn pensioen in 2006 de researchdirecteur klimaat bij het KNMI, de positie die nu bekleed wordt door Hein Haak. Hij is ook nauw betrokken geweest bij het IPCC en was onder andere de Nederlandse delegatieleider tijdens internationale IPCC-bijeenkomsten.

Komens reactie is overwegend positief en de toon van zijn betoog is ook zeer constructief. Dit is zeer belangrijk in het toch behoorlijk verziekte klimaatdebat. Ik zal de komende week proberen een voor een op zijn kritiekpunten in te gaan, want hoewel positief vindt Komen ook dat ‘het echt wel beter had gekund’. Ik knip mijn reactie in stukken op omdat het anders een veel te lang betoog wordt dat niemand gaat lezen. Eerst volgt steeds een fragment van Komen (als citaat) en daarna mijn reactie. Lees verder…

Share

Atsma wil uitleg van KNMI over scenario’s

Edwin Timmer van de Telegraaf heeft enkele kritische passages uit het boek serieus opgepakt. Hij heeft de nieuwe staatssecretaris Atsma van Milieu om een reactie gevraagd naar aanleiding van de kritiek in het boek op de klimaatscenario’s:

Staatssecretaris Atsma (Milieu) wil uitleg van het KNMI over de rekenmodellen die zij gebruikt om klimaatverandering in Nederland te voorspellen.

Dat zegt hij desgevraagd in reactie op het maandag verschenen boek ’De staat van het klimaat’, waarin wetenschappers de waarde van de klimaatscenario’s in twijfel trekken. Het KNMI zou volgens onderzoekers, in navolging van het VN-klimaatpanel IPCC, een te grote invloed toekennen aan het broeikasgas CO2.

“Ik wil weten hoe de modellen voor de klimaatscenario’s tot stand zijn gekomen”, zegt Atsma, die maandag bij het meteorologisch instituut op bezoek gaat. De scenario’s vinden gretig aftrek bij beleidsmakers, onder meer bij dijkenbouwers van Rijkswaterstaat.

Lees verder…

Share

Crok en Samsom rond 17.45u in gesprek op Radio 1

Gelet op Samsom’s recente uitspraken gaat het vanavond op radio 1 geen debat worden, zelfs geen discussie maar een goed gesprek.  Waanzin! Dat we dit nog mogen beleven.

Share

Agenda

Loading...

Donate to support investigative journalism on global warming

My blog list