De Ingenieur: effect CO2 kleiner dan gedacht

Technologietijdschrift De Ingenieur vroeg mij de rubriek Punt te schrijven naar aanleiding van het rapport over klimaatgevoeligheid. Het staat in De Ingenieur nr. 3 van 2014 en is nu ook online te lezen:

Effect CO2 kleiner dan gedacht

Expert-review van nieuwste klimaatrapport

Het werkelijke klimaat is aanzienlijk minder gevoelig voor broeikasgassen dan klimaatmodellen suggereren. Toekomstverwachtingen voor de opwarming dienen daarom naar beneden bijgesteld te worden, stelt wetenschapsjournalist en expert reviewer Marcel Crok.

Het goede nieuws is dit: metingen aan ons klimaat over de afgelopen 150 jaar en de bijgewerkte kennis over effecten van broeikasgassen en aerosolen (luchtverontreiniging) suggereren dat het klimaat aanzienlijk minder (ruim veertig procent) gevoelig is voor broeikasgassen dan de klimaatwetenschap al decennia denkt, zo blijkt uit het rapport Een gevoelige kwestie: hoe het IPCC goed nieuws over klimaatverandering verborg.
Het rapport is geschreven door de Britse onafhankelijke klimaatwetenschapper Nic Lewis en ondergetekende. Wij waren beiden expert reviewers van het eind vorig jaar verschenen vijfde rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). We constateerden dat het IPCC naar alle relevante literatuur verwijst maar het ‘goede nieuws’ niet bracht. Wij laten zien dat bij het een na hoogste emissiescenario van het IPCC twee graden opwarming pas rond 2100 bereikt hoeft te worden, en niet de komende 25 jaar, zoals het IPCC zelf concludeert.

Lees verder op http://www.deingenieur.nl/nl/artikel/32877/index.html

Share

Roderik van de Wal: ‘het gaat slecht met de Groenlandse ijskap’

We hebben kunnen zien dat de media massaal de mist in gingen bij hun verslaggeving over de Groenlandse smelt. Dat gold niet alleen voor de NOS, maar zoals in de commentaren onder mijn bericht van gisteren te zien was ook voor RTL Nieuws, de VRT en de Nederlandse kranten sloegen online aanvankelijk ook de plank mis (vooral in hun koppen), maar corrigeerden dat stilletjes.

Vandaag wil ik bekijken hoe twee onderzoekers, die gevraagd werden commentaar te leveren op het nieuws, het deden in de media. Neven attendeerde me via zijn blog op dit interview van Nasa’s Tom Wagner met PBS.  Hij zat dicht op het vuur en was zelfs betrokken bij het persbericht van Nasa.

Het tweede interview, met glacioloog Roderik van de Wal van de Universiteit Utrecht, vond woensdagochtend plaats op radio 1. Dat interview vond dus plaats vóór de uitzending van het NOS Journaal en had de redacteur van het Journaal het gehoord dan zou de fout waarschijnlijk niet gemaakt zijn. Van de Wal legt namelijk prima uit wat er aan de hand is.

Ik wil vandaag vooral observeren en vergelijken. Het interview met Wagner is te lang om snel even uit te typen. Van het gesprek met Van de Wal heb ik de belangrijkste passages wel uitgeschreven. Bekijk en beluister vooral eerst beide fragmenten (totaal tien minuten) en laat straks in een commentaar weten wat je van beide interviews vond. Ik lette zelf op drie zaken: 1) leggen ze duidelijk uit wat er aan de hand was? 2) hoe alarmerend vinden ze deze gebeurtenis? 3) kan de gebeurtenis worden toegeschreven aan de opwarming van de aarde (alias de klimaatverandering)?

Lees verder…

Share

Koutsoyiannis: temperature rise probably smaller than 0.8°C

Koutsoyiannis and Steirou analysed 163 time series. 2/3 of the stations are adjusted upwards leading to a warm bias in the global surface land temperature.

My last post (in Dutch) on the new paper of Dick McNider reminded me of a very interesting presentation I attended at the last EGU meeting in Vienna. The presentation was given by Eva Steirou, a scientist in the group of Demetris Koutsoyiannis.

The popular summary of the presentation is that the rise in global land temperatures is probably smaller than the generally accepted 0,7-0,8 °C. Steirou and Koutsoyiannis claim that the adjustments that are applied to the raw monthly GHCN data make the trend larger. Lees verder…

Share

Opwarming door nachtelijke onrust

Er is een belangrijke paper verschenen die meer licht werpt op hoe we temperatuurmetingen moeten interpreteren. Eerste auteur Richard McNider blogde over het artikel op de blog van Roger Pielke sr. en ook Anthony Watts pikte het op. Coauteurs van de paper zijn Bert Holtslag en Gert-Jan Steeneveld van Wageningen Universiteit.

De grafiek hierboven is afkomstig uit de paper en zegt meer dan de spreekwoordelijke duizend woorden. Linksboven is te zien dat de minimum temperaturen (Tmin) boven land veel sterker zijn gestegen dan de maximum temperaturen (Tmax). Rechtsboven is te zien dat klimaatmodellen de verschillen in trends tussen Tmin en Tmax niet goed simuleren. In klimaatmodellen is er nauwelijks verschil tussen Tmin en Tmax.

De paper van McNider en collega’s onderzoekt nu wat de oorzaak kan zijn van die snellere opwarming in de nacht. Een van de belangrijkste conclusies van het artikel is: Lees verder…

Share

Milieutop is oefening in vruchteloos debatteren

Tijdens de recente milieutop in Rio werd ik gebeld door een journalist van het Nederlands Dagblad. Ik wist niet of hij iets met het gesprek gedaan had, maar nu kwam ik inderdaad een stuk tegen. Het is alleen tegen betaling volledig te lezen, maar omdat het inmiddels een paar weken oud is meen ik het hier wel integraal te kunnen plaatsen. Lees verder…

Share

De Jager: geen groot minimum in het verschiet

De Jager en Duhau verwachten dat de zon een reguliere fase ingaat, vergelijkbaar met de periode 1724 tot 1924.

Kees de Jager gaat ondanks zijn leeftijd rustig door met publiceren. Vandaag geeft hij een korte uitleg op zijn website over een nieuwe paper die hij publiceerde samen met Silvia Duhau. Er zijn enkele verrassende conclusies. Belangrijkste is dat De Jager niet langer verwacht dat we een Groot Minimum tegemoet gaan, die vergelijkbaar is met het Maunder Minimum.

Er is zojuist een nieuwe publicatie verschenen van Silvia Duhau (Argentinië) en mij, waarin we de verwachtingen voor de komende activiteit van de zon specificeren. Voor de nieuwe zonnecyclus die sinds ca. 2010  gaande is, berekenen we dat het maximum in het midden van 2013 zal optreden. We bevestigen onze eerdere verwachtingen dat dit maximum laag zal zijn. Specifiek verwachten we een maximaal lopend gemiddeld zonnevlekken getal van 62 met een onzekerheid van 12. De waarschijnlijkheidsverdeling van de onzekerheden is scheef; de hoge getallen zijn waarschijnlijker dan de lagere.

We konden ook vaststellen dat het zo extreme Grote Maximum van de vorige eeuw in 2008 zijn einde gevonden heeft. Een nieuwe grote episode, zoals we dat noemen, is begonnen. Verscheidene onderzoekers, ook wij, hebben in eerdere jaren de verwachting uitgesproken dat deze episode te vergelijken zou zijn met het Grote Minimum (het Maunder Minimum) van de 17e eeuw. Daarom waren we verrast te vinden dat dit niet het geval zal zijn. Deze komende grote episode zal eerder te vergelijken zijn met de periode van vrij regelmatige fluctuaties die optrad tussen 1740 en 1924.Zelfs hebben we de voor ons zeer verrassende conclusie moeten trekken dat in de komende duizend jaren geen Grote Minima zullen voorkomen.

De hele paper is hier te downloaden.

Share

McKitrick: models inaccurate by ignoring socioeconomic effects

I referred (in Dutch) last week to an interesting op-ed of Ross McKitrick on the regional performance of climate models. In that post he mentions an upcoming paper. That paper as well as a press release are now put online on McKitrick’s webpage.

The paper is a logical next step following several papers in which McKitrick showed that surface temperatures on land have a warm bias due to socioeconomic effects. In the new paper he looks how good different climate models are in reproducing regional temperature changes. It won’t surprise many that the models are not so good. The paper shows that a very simple economic model made better predictions.

Below is the full press release of the University of Guelph: Lees verder…

Share

McKitrick: klimaatmodellen falen op regionaal niveau

Ross McKitrick heeft een eerste van twee opiniestukken over klimaatmodellen gepubliceerd in de Canadese Financial Post (een versie met literatuurverwijzingen staat hier). Aanleiding is een aanstaande publicatie in een klimaattijdschrift waarin hij zal voortborduren op eerder werk, waarin McKitrick aantoonde dat temperatuurtrends op land goed te verklaren zijn met socio-economische factoren en dus minder klimaat-gerelateerd zijn dan het IPCC aanneemt.

De discussie hierover is al jaren gaande en een van de meest beruchte climategate-e-mails uit 2004 gaat erover. Phil Jones schreef toen dat hij een paper van McKitrick en Michaels uit het volgende IPCC-rapport zou houden:

I can’t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow – even if we have to redefine what the peer-review literature is!

Tot nu toe heeft Mckitrick vooral gekeken naar correlaties tussen temperatuurtrends op land en allerlei socio-economische factoren (GDP, mate van industrialisatie etc.). Die correlaties zijn sterk. In zijn nieuwe paper zal hij laten zien in hoeverre (regionale) klimaatmodellen in staat zijn deze patronen te simuleren:

Lees verder…

Share

Phil Jones: ‘Contact NMS’s for raw data’

Over at Climate Audit there is renewed interest in data availability with McIntyre asking whether journals that don’t guarantee data archiving (The Holocene in this case) should be cited in IPCC reports.

It happened that yesterday Phil Jones of CRU gave a talk at KNMI in De Bilt, The Netherlands, where he also talked about availability of data, in this case the data behind the recently published Crutem4 and Hadcrut4 graphs. The talk itself was pretty neutral, just explaining what had been done to produce these two datasets. However at the end Jones made a statement that is relevant to the long lasting discussions about data availability:

For raw temperature data you have to contact the NMS’s.

Lees verder…

Share

Fritz Vahrenholt: “The sun is giving us time to come up with smarter solutions”

Recently I had a long interview in Essen with Fritz Vahrenholt, the ceo of RWE Innogy (the arm of RWE that is producing renewable energy) and author of the controversial German book Die Kalte Sonne. Today, the interview (in English) has been published on the (free) online magazine European Energy Review.

The book, which he wrote together with Sebastian Lüning, who is also working for RWE, is impressive. As the title suggests, it focuses on the role of the sun, which they claim the IPCC has underestimated in their assessments. They go one step further than I did in my own book, they come up with their own ‘prediction’ for the coming century (page 318). With the sun going asleep and natural oscillations like the PDO and the AMO on the decline, they don’t expect warming to resume before 2035 or even later.

Vahrenholt is an interesting figure. He was a friend of the environmental movement after he published his book Seveso is überall, Die tödlichen Risiken der Chemie in 1978. Now after publishing this ‘skeptical’ book  his popularity in climate friendly Germany amongst greens went down rapidly.

The question is why? In the interview Vahrenholt turned out to be merely a realist. He is not against Die Energiewende, but he is against the rushed energy transition that is now taking place in Germany. He thinks that Germany is acting too much on its own and the energy transition should be a pan-European effort.

Read the whole interview here. (first readers should subscribe first which is free)

Share

Agenda

Loading...

Donate to support investigative journalism on global warming

My blog list