Er is wel/geen opwarming sinds jaar X/Y

Reageerder Guido plaatste in een commentaar op een eerder bericht een link naar bovenstaande grafiek. Die grafiek is interessant genoeg om even apart te vermelden. Zoals te zien is er wel degelijk nog een stijgende trend sinds 1997 ook al is de stijging wel minimaal (noot: Guido gebruikte de jaargemiddelden)

Ik heb even teruggekeken wat David Whitehouse precies schreef in zijn bericht vorige week. Hij liet daarin geen trendlijnen zien maar alleen dit plaatje:

Begin- en eindpunt zijn gelijk en op het oog is er geen trend. De trendanalyse van Guido is dus een nuttige aanvulling. Whitehouse verwoordde het slim door op te merken: “The recent temperature standstill is very evident. There is no statistical case to be made for a global temperature increase in the past 15 years.”

Maandag in een vervolgbericht in reactie op Met Office plaatste Whitehouse de grafiek in een andere layout:

Whitehouse erkent daarin wel dat er een minimale trend is:

The Met Office says that the world has warmed by 0.03 deg C per decade since 1997 based on their calculation of the gradient in the Hadcrut4 dataset. But what the Met Office doesn’t say is that this is statistically insignificant. The gradient of the trendline in Hadcrut4 is very sensitive to the start and end dates used as temperatures vary significantly month-to-month, so the Met Office is being misleading in quoting trendlines for a particular start and end date without taking into account how the scatter of the data, the errors in the temperature measurements, and short-term changes affect the statistical confidence in the resulting trendline.

Trendlines from 1997 to August 2012 vary between 0.04 to 0.02 deg C per decade with an associated error of 0.04 deg C per decade. This has to be considered along with the error in annual global temperature measurements of 0.1 deg C. Hence there is no case to be made for a statistically significant increase in global temperatures as given in the Hadcrut4 dataset between 1997 and August 2012.

Wie dit leest en ‘teugen’ de claim van Whitehouse is over een stilstand in de laatste vijftien jaar begint nu hard te lachen en denkt: ‘Die Whitehouse schiet in zijn eigen voet.’ Victor Venema verwoordde deze gedachte in een eerder commentaar:

Marcel, een bezoeker van Skeptical Science schat dat de trend een onzekerheid heeft van: “Trend: 0.071 ±0.166 °C/decade (2σ), a 2σ range of -0.095 to 0.237.” Dus een trend van 0.2°C per decade past nog. En hij heeft daarbij nog niet meegerekend, dat het geen willekeurige periode is, maar één die er op is uitgezocht om geen trend te tonen.

Ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat de onzekerheden rond de trend behoorlijk zijn. Het zou alleen mooi zijn als Venema en andere klimaatonderzoekers Met Office, NOAA of GISS daar ook eens op zouden wijzen als die een nieuw recordjaar aankondigen. Toen 1998, 2005 en 2010 achtereenvolgens als records werden aangekondigd hoorde ik niemand (van de mainstream klimaatonderzoekers) publiekelijk klagen over het feit dat gegeven de onzekerheden het benoemen van zulke records tamelijk ‘misleidend’ is of ‘bizarre spin’, de termen die nu de ronde doen i.v.m. de claim dat er 15 jaar geen opwarming is.

Significant
Guido merkte net aan de telefoon op (noot: bellen kan zo nu en dan een welkome onderbreking zijn van elkaar ‘bestoken’ via internet) dat een korte termijn trend niet snel statistisch significant is. In dit verband zijn ook uitspraken van Phil Jones van de afgelopen jaren interessant. In zijn eerste interview met de BBC na climategate gaf hij toe dat de opwarming sinds 1995 niet significant was, maar toen de cijfers van 2010 binnen waren noemde hij de opwarming inmiddels wel statistisch significant. Lucia Liljegren onderzocht deze laatste claim van Jones en bevond hem te licht:

If we use HadCrut, trend since 1995 does not yet look statistically signficant to me. I don’t think this lack of significance has great scientific importance– I’m sure it will eventually be significant, but Phil Jones needs to wait a few more years.

Ik zal Lucia eens vragen of ze bereid is deze analyse te herhalen met de HadCrut4-data en bijgewerkt tot het heden.

Venema merkt op dat de huidige waargenomen trend de trend van 0,2 van de modellen nog niet uitsluit. Liljegren heeft daar de laatste tijd veel over geblogt, gebruik makend van de GISS-data. De meest relevante is deze. Daarin staat deze grafiek:

Excuses voor de complexiteit van het plaatje. De zwarte lijn is de waargenomen trend vanaf het betreffende jaar tot heden. Die trend zie je na 1990 al langzaam teruglopen. De grote vraag is echter wat de ‘juiste’ onzekerheidsmarge is rond deze trend. Met deze sleutelvraag houdt Liljegren zich nu al een aantal jaar bezig. Hoe dan ook, ze concludeert nu dat de trend sinds 2001, 2002 en 2003 (de drie paarse bolletjes rechts bovenin, die op de 2σ grens duiden) significant afwijkt van de modeltrend van 0,2 graden per tien jaar (de horizontale blauwe stippellijn). De trend vanaf 1997 ligt boven deze blauwe lijn en wijkt dus niet statistisch significant af.

Persoonlijk denk ik dat dit soort analyses (modellen versus observaties) wetenschappelijk gezien het meest relevant zijn. Die suggereren dat het klimaat zich de laatste 11-12 jaar anders ontwikkelt dan de modellen hadden verwacht. Dit vraagt om een verklaring en er verschijnen de laatste jaren dan ook geregeld studies over. Ik zeg ‘het blijven interessante tijden’.

 

Share

27 comments to Er is wel/geen opwarming sinds jaar X/Y

 • Jaap de Vos

  Nog even doorgaan en dan hebben we toch weer een hockeystick, alleen de andere kant uit.

 • Jos Hagelaars

  @ Marcel Crok

  Wellicht kun je die Lucia tevens vragen of ze onzekerheid van de trend van de klimaatmodellen over dezelfde periode weergeeft in haar grafiekje en dan eveneens gebaseerd op maanddata.
  Als ik de onzekerheid bereken van de 22 A1B klimaatmodellen over de periode van die grafiek, 1975 t/m 2005 en gebruik maak van de jaardata, krijg ik foutmarges (95%) die variëren van ±0.02 t/m ±0.11°C/decennium. De trends voor de A1B modellen variëren van 0.12 t/m 0.29 °C/decennium.
  De modellen suggereren dus dat de fout in de trend behoorlijk groot kan zijn over een dergelijke korte periode. Het gemiddelde van de modellen is natuurlijk kleiner: +0.19 ± 0.03 °C/decennium.
  http://www.ipcc-data.org/ddc_gcm_intro.html

  Ik blijf het waanzin vinden om conclusies te trekken uit dit soort korte tijdsintervallen, dan hebben we het over het weer en niet over het klimaat. De foutmarge is over 15 jaar zo enorm groot, ±0.15 °C/decennium dat elke conclusie over een jaar anders kan zijn. De trend in bijv. HadCrut4 is van 1996 tot nu +0.09 °C/decennium en van 1997 to nu +0.05 °C/decennium. Is het warmer worden van de atmosfeer in een half jaar ongeveer gehalveerd?
  En hoe zit het met alle andere indicatoren van die klimaatontwikkeling de ‘laatste 11-12 jaar’ ?

 • Wie dit leest en ‘teugen’ de claim van Whitehouse is over een stilstand in de laatste vijftien jaar begint nu hard te lachen

  Ik moest vooral om deze zin van Whitehouse lachen: “the Met Office is being misleading”.

  Ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat de onzekerheden rond de trend behoorlijk zijn. Het zou alleen mooi zijn als Venema en andere klimaatonderzoekers Met Office, NOAA of GISS daar ook eens op zouden wijzen als die een nieuw recordjaar aankondigen.

  Zijn onzekerheden rond de trend hetzelfde als onzekerheden rond een recordjaar? Ik krijg de indruk dat je weer aan het husselen bent.

  Die suggereren dat het klimaat zich de laatste 11-12 jaar anders ontwikkelt dan de modellen hadden verwacht

  Echt waar? Gingen al die modellen ervan uit dat de zon in die laatste 11-12 jaar een stuk minder actief zou worden, de PDO negatief zou worden, en ENSO voornamelijk La Niña’s zou voortbrengen, en lieten ze toch een stijging van 0,20 in plaats van 0,05 graden Celsius zien? Dat zou wel heel vreemd zijn, ja.

 • TINSTAAFL

  In 2009 schreef Phil Jones nog in een van z’n Climategate emails: ‘Bottom line: the “no upward trend” has to continue for a total of 15 years before we get worried.’ Dus tijd om bezorgd te worden. Bezorgd waarvoor overigens? Dat de aarde niet genoeg opwarmt, of omdat de CAGW theorie wel eens een luchtbel blijkt te zijn?

  Neven’s dogma: opwarming = antropologisch, afkoeling = natuurlijk.

 • Pieter Zijlstra

  Ben onder de indruk van de precisie van de analyse…

  Ik koppel terug naar eerdere recente threads en bijdragen van Lennart en Jos.
  Ik zou willen analyseren hoe de verdeling van de warmte over de aarde zich heeft gemanifesteerd.
  Als 90% van de “energy imbalance” in de inerte oceaan terecht komt (OHC) en soms toch weer wordt uitgewisseld met de atmosfeer dan heeft dat wisselende effecten. De “global temperature” is slechts een van de parameters van klimaatverandering.
  De opwarming van de oceanen (en verzuring) vormt het tweede klimaatprobleem.
  En bespreek a.u.b. ook de grote verschillen tussen het noordelijk en zuidelijk halfrond.

 • Hans Erren

  Als ik een zuur in een alkalische oplossing meng, dan noem ik dat neutraliseren. Maar “verzuring” klinkt veel alarmerender.

  Stikstof- en zwaveldeponie op humus, dat is verzuring.

 • Lennart van der Linde

  Hans Erren,

  In reactie op je opmerking over ‘neutraliseren’ versus ‘verzuren’:
  http://www.epoca-project.eu/index.php/what-is-ocean-acidification/faq.html

  Ocean acidification refers to the process of lowering the oceans’ pH (that is, increasing the concentration of hydrogen ions) by dissolving additional carbon dioxide in seawater from the atmosphere. The word “acidification” refers to lowering pH from any starting point to any end point on the pH scale. This term is used in many other scientific areas (including medicine and food science) to refer to the addition of an acid to a solution, regardless of the solution’s pH value. For example, even though seawater’s pH is greater than 7.0 (and therefore considered “basic” in terms of the pH scale), increasing atmospheric CO2 levels are still raising the ocean’s acidity and lowering its pH. In comparison, this language is similar to the words we use when we talk about temperature. If the air temperature moves from -40°C to -29°C (-40°F to -20°F), it is still cold, but we call it “warming.”

  Met name de snelheid van de verzuring is problematisch:

  The rate of human-driven ocean acidification is about 100 times faster in the surface ocean than that experienced by marine ecosystems globally for tens of millions of years. Different ecosystems will respond differently. In some ecosystems, such as coral reefs, the calcifying organisms form the fundamental architecture of the ecosystem so if they disappear, the ecosystem could disappear. In other ecosystems where calcifiers play a less important role, it is less clear what impact the loss of calcifying species might have on the ecosystem. During profound rapid changes in ocean chemistry like present-day ocean acidification, organisms respond in one of 3 ways: acclimation, adaptation, or extinction.

 • Lennart van der Linde

  Zie bijvoorbeeld ook dit bericht over de snelheid van verzuring, op basis van wetenschappelijk rapport uit 2009 van meer dan 100 Europese experts:
  http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/10/ocean-acidification-epoca

  The world’s oceans are becoming acidic at a faster rate than at any time in the last 55m years, threatening disaster for marine life and food supplies across the globe, delegates at the UN climate conference in Copenhagen have been warned.

  A report by more than 100 of Europe’s leading marine scientists, released at the climate talks this morning, states that the seas are absorbing dangerous levels of carbon dioxide as a direct result of human activity. This is already affecting marine species, for example by interfering with whale navigation and depleting planktonic species at the base of the food chain.

  Ocean acidification – the facts says that acidity in the seas has increased 30% since the start of the industrial revolution. Many of the effects of this acidification are already irreversible and are expected to accelerate, according to the scientists.

  The study, which is a massive review of existing scientific studies, warns that if CO2 emissions continue unchecked many key parts of the marine environment – particularly coral reefs and the algae and plankton which are essential for fish such as herring and salmon – will be “severely affected” by 2050, leading to the extinction of some species.

  Dr Helen Phillips, chief executive of Natural England, which co-sponsored the report, said: “The threat to the delicate balance of the marine environment cannot be overstated – this is a conservation challenge of unprecedented scale and highlights the urgent need for effective marine management and protection.”

  Although oceans have acidified naturally in the past, the current rate of acidification is so fast that it is becoming extremely difficult for species and habitats to adapt. “We’re counting it in decades, and that’s the real take-home message,” said Dr John Baxter a senior scientist with Scottish Natural Heritage, and the report’s co-author. “This is happening fast.”

 • Als Met Office inderdaad voor haar bericht de dataset crutem4 heeft gebruikt dan betreft het dus alleen de temperaturen op het land.

  De crutem4-data (maandelijks) op de KNMI Climate Explorer lopen tot 1 september 2012. Als je de 16 jaar uit het bericht letterlijk neemt dan start de reeks dus op 1-9-1996 en eindigt op 1-9-2012. Trend over de gehele periode is dan 0,09 °C (= 0,06 °C/decennium) . Normaler is om een reeks vanaf 1 januari te laten lopen. Voor de reeks 1-1-1997 tot 1-1-2012 is er dan een trend van 0,11 °C ( = 0,069 °C). Zo zie je maar weer hoe nauwkeurig begin- en einddatum van een reeks luisteren als de periode relatief kort is.

  Beter lijkt me om de dataset Hadcrut3 te gebruiken, die de globale temperaturen boven zowel land als zee weergeeft. Trend over de periode 1-9-1996 tot 1-9-2012 is dan 0,047 °C (= 0,029 °C/decennium) . Voor de reeks 1-1-1997 tot 1-1-2012 is er dan een trend van 0,016 °C ( = 0,011 °C). De trends boven het gehele aardoppervlak zijn dus aanmerkelijk lager dan de toch al lage trend boven het land.

  Zijn deze laatste trends ( de echte globale) nog significant?

 • Boels

  @Lennart van der Linde:
  Een optimistische realist zou zeggen: wat zit de natuur toch mooi in elkaar: verzuring wordt op den duur tegengegaan door verbindingen met de grote hoeveelheid kalk die, uit voorzorg, in miljoenen jaren is opgebouwd in koraalriffen.

 • Hans Erren

  Koralen zijn stokoude beestjes die hebben al een aantal massauitstervingen overleefd, daar kan een beetje neutraler zeewater best wel bij.

  “Delicate balance”, echt niet, de dagelijkse PH-variatie binnen een gemiddeld atol is al vele malen hoger dan de verwachte minieme mondiale afname. Google maar eens naar de PH-variatie van de inlaat van het Monterrey zeeaquarium.

 • Jos Hagelaars

  @Boels/Hans Erren

  Het is een misverstand om te denken dat de gemiddelde gestage stijging van de H3O+ concentratie (daling pH) het probleem betreft met betrekking tot de ocean acidification en al helemaal dat door de grote dagelijkse variatie in pH de verzuring van de oceanen eveneens geen problemen voor het zeeleven kan opleveren.

  Door de toename van CO2 in de atmosfeer verschuiven alle chemische evenwichten in de oceanen waarbij de H3O+ en HCO3- concentratie stijgen en de CO3(2-) concentratie daalt. Simpele chemie.
  Dat laatste wordt ‘op den duur’, op een tijdsschaal van 5000 tot 10.000 jaar, inderdaad gecompenseerd door het oplossen van CaCO3. Het tempo waarin de concentratie aan CO2 in de atmosfeer toeneemt is echter vele malen groter dan snelheid van deze compensatie mechanismen.
  Het punt is nu juist dat de gemiddelde oververzadiging van de carbonaationen door de dalende CO3(2-) concentratie daalt en dat het punt waarbij CaCO3 in oplossing gaat steeds minder diep in de oceaan komt te liggen. Deze zaken werken negatief door op het zeeleven wat skeletten maakt op basis van CO3(2-).
  Zie bijv. mijn bespreking en de links op de site van Bart Verheggen:
  http://klimaatverandering.wordpress.com/2012/03/12/oceaanverzuring-een-warme-en-zure-toekomst/

 • Pieter Zijlstra

  Het spijt me dat ik (tussen haakjes)verzuring noemde op 16 oktober.
  het onderwerp is met de bijdrage van Jos nu perfect afgerond!
  Toch ben ik echt geinteresseerd in de balans tussen de lopslag van warmte in oceanen (niet homogeen gemixt; duidelijke stratificatie; en verstoringen hiervan) en de atmosfeer (redelijk homogeen gemixt).
  Wat zegt de wetenschap?

 • De opwarming van de aarde is niet gestopt, maar blijkbaar lukt het niet om de Telegraaf te overtuigen: http://ejoschrama.blogspot.nl/2012/10/opwarming-aarde-is-niet-gestopt.html

 • Hans Erren

  “The Hadcrut 4 figures that show a ‘pause’ in warming lasting nearly 16 years are drawn from more than 3,000 measuring stations on land and at sea. Hadcrut 4 is one of several similar global databases that reveal the same thing: that since January 1997 there has been no statistically significant warming of the Earth’s surface.

  Between 1980 and the end of 1996, the planet warmed at a rate close to 0.2 degrees per decade. Since then, says the Met Office, the trend has been a much lower 0.03 degrees per decade.

  However, world average temperature measurements are subject to an error of plus or minus 0.1 degrees, while any attempt to calculate a trend for the period 1997-2012 has an in-built statistical error of plus or minus 0.4 degrees. The claim that there has been any statistically significant warming for the past 16 years is therefore unsustainable.”

  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2220722/Global-warming-The-Mail-Sunday-answers-world-warming-not.html

 • Jos Hagelaars

  “..that since January 1997 there has been no statistically significant warming of the Earth’s surface.”
  Een krant die aan statistiek doet. Met dezelfde bril van 15 jaar, uitgaande van de HadCRUT4 data, had je de volgende krantenberichten kunnen zien de afgelopen 40 jaar:

  Oktober 1988:
  Een statistisch significante en forse opwarming van +0.23 ± 0.17 °C/decennium, het broeikaseffect slaat toe.
  Augustus 1994:
  Gelukkig, het was allemaal onzin dat broeikaseffect. De opwarming is voorbij, want dat beetje stijging van +0.08 ± 0.13 /decennium is niet statistisch significant meer.
  April 2007:
  De opwarming van de aarde loopt uit de hand, een statistisch significante stijging van +0.29 ± 0.15 °C/decennium. Waar moet dat heen?
  Augustus 2012:
  Sinds januari 1997 is de opwarming van de aarde afgelopen met die niet statistisch significante mini-stijging van +0.03 ± 0.14 °C/decennium.

  Onzin natuurlijk die korte termijn kijk, sinds januari 1970 t/m nu is de trend in HadCRUT4 +0.16 ± 0.03 °C/decennium. Is die trend doorbroken?
  Nee dus: http://tamino.files.wordpress.com/2012/10/crumod2.jpg
  Lees meer: http://tamino.wordpress.com/2012/10/21/temperature-analysis-by-david-rose-doesnt-smell-so-sweet/

 • Hans Erren

  Nee jos

  0.03 +/- 0.4, heb ik in mijn Meten in de fysica colleges geleerd, hoor je te schijven als 0.0 +/- 0.4.

  nul dus.

 • Hans Erren

  En al zes klimaatmodellen kunnen deze statistische variatie niet modelleren. En laten dat nu net allemaal hete modellen zijn.
  http://rankexploits.com/musings/2012/observations-v-models-model-weather/

 • Jos Hagelaars

  Ok Hans, sinds januari 1970 t/m nu is de trend in HadCRUT4 +0.2 ± 0.0 °C/decennium.

  Over die berekening aangaande die modellen hebben we het al gehad en om het maar te herhalen, die Lucia is de foutmarge in de trends van de oppervlaktetemperaturen ‘vergeten’.
  http://www.staatvanhetklimaat.nl/2012/10/10/15-jaar-geen-opwarming/#comment-2614

 • 0.03 +/- 0.4, heb ik in mijn Meten in de fysica colleges geleerd, hoor je te schijven als 0.0 +/- 0.4.

  God, wat kinderachtig. Het gaat jou echt puur en alleen om gelijk krijgen, hè? Vertel eens, waar heb je dat als superioriteitscomplex verhulde minderwaardigheidscomplex opgelopen? 😀

 • Fred Versteeg

  Er ontbreken een paar grafieken, het 2e en 3e plaatje. De link is verdwenen.

 • Fred Versteeg

  @Jos: Hoeveel opwarming? Bij een vorig artikel n.a.v. het bericht in The Daily Mail werd gebruikt gemaakt van de reactie van het Met Office. Volgens het Met Office is er nog wel degelijk een temperatuurstijging als men een langere periode in ogenschouw neemt, echter niet van 0,2 maar van ongeveer 0,16 graden per decennium. Bij de reactie van Met Officie stond deze grafische weergave afgebeeld waarin de jaren vanaf 1900 in aflopende volgorde van gemiddelde temperatuur staan:

  http://metofficenews.files.wordpress.com/2012/10/ranked_combined.png

  Wat mij nu interessert is of men dezelfde trend houdt als men een andere referentieperiode gebruikt. Met Office gebruikt in de afbeelding 1960 – 1990 als referentieperiode. Hoe ziet zo’n grafiek – en dus de gemiddelde stijging van de temperatuur per decennium – er uit als men een andere referentieperiode gebruikt, bijvoorbeeld 1980 – 2010? En als die trends dan verschillen, waarom kiest men dan voor een specifieke referentieperiode? Waarop is de afspraak gebaseerd om 1960 – 1990 te gebruiken? Is er een goede wetenschappelijke reden om die specifieke periode te gebruiken of spelen er ook andere overwegingen mee bij die keuze?

 • Fred Versteeg

  @Jos: Ik zie nu pas dat die 0,2 graden per decennium die u noemt geldt voor de periode 1970 – 2011. HadCrut komt op 0.16 per decennium uit voor de periode 1979 – 2011. Ook hier is de keuze van de periode kennelijk sterk bepalend voor het beeld dat men creëert.

 • RZ

  ‘Oceaanverzuring’ als bedreiging voor leven in zee is een hoax, hoe stellig dat ook klinkt. Het idee dat het leven in zee ten onder zou gaan stemt niet overeen met waarneming. Alleen met ad hoc labproeven waarbij men in korte tijd de concentratie verdrievoudigd en dus een stresspuls toevoegt. Dan nog laten vele organismen een positieve reactie zien

  De toename van HCO3 is juist gunstig, en wordt voor vele belangrijke organismen als coccolithoforen aangewend voor skeletopbouw. Dus itt wat onderzoeksgeld-geile ‘experts’beweren, mogen we
  a. aannemen dat de chemie goed is begrepen en dat en pH-daling een feit is
  b. er geen aanleiding is alarm te slaan over de reactie van zeeleven, behalve vanuit een klein groepje zelfbenoemde ‘experts’/ongefundeerde alarmisten( met Carol Turley, Oeve Hoegh Gouldberg enz)

  Niemand van deze ‘experts’kon mij verklaren hoe koraal bloeiend en exploderend leefde in een hoge CO2-wereld en complete uit koraal bestaande rotsen kon nalaten bij 2000 ppm: ergo, men roept maar wat omdat alarmisme in modern wetenschapsland de beste manier is om onderzoeksgeld en status te scoren

 • Hans Erren

  @Neven
  Kinderachtig is, als statistisch is aangetoond dat er 16 jaar geen significante trend is, toch blijven roepen dat de trend positief is.

  Komtie:
  We have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have.

 • Jos Hagelaars

  @Fred Versteeg

  Even wat naar boven scrollen, naar mijn reactie van 22-10 19:14 uur, dan had je kunnen lezen dat ik het volgende schreef:
  “..sinds januari 1970 t/m nu is de trend in HadCRUT4 +0.16 ± 0.03 °C/decennium.”
  Hans Erren vond dat ik dat moest afronden, vandaar die 0.2. Dat het daarmee dan niet bepaald duidelijker wordt, blijkt wel uit je reactie.
  Sinds januari 1979 is die trend over HadCRUT4 eveneens +0.16 °C/decennium, de foutenmarge neemt wel wat toe (kortere periode) naar ± 0.04 °C/decennium.

  Je vraagt je af wat er gebeurt met de Met Office grafiek als men een andere referentieperiode kiest dan 1961-1990, bijv. 1980-2010. De figuur zal dan exact hetzelfde blijven, echter alleen verschuiven over de Y-as, naar beneden bij jouw referentieperiode. Het Met Office refereert standaard alles aan het gemiddelde van 1961-1990, dat is een keuze en geen afspraak. Het enige wat men doet is de gemiddelde temperatuur berekenen over de referentieperiode en die verder als 0 nemen. Een anomalie berekening.
  Als je de data van het Met Office wilt vergelijken met bijv. GISTEMP hoef je alleen maar alle data van een van de twee datasets met een getalletje te verschuiven. Voor de trendberekening maakt het helemaal niets uit welke referentieperiode je neemt.

  Je stelt verder dat de keuze van de periode waarover de trend berekend wordt (dus niet de referentieperiode) sterk bepalend is voor het beeld dat je wil creëren. Daar ben ik het helemaal mee eens. Deze blogjes zijn allemaal gebaseerd op de keuze van een punt in de jaren rond 1998 die toen een enorme piek lieten zien in de temperatuur. Als je dan lijntjes gaat trekken naar een volgend punt waarvan je weet dat die t.o.v. de langjarige trend lager liggen (o.a. door de La Nina van 2011 begin 2012) krijg je een trend over een korte periode die niet bepaald groot te noemen is. Je zou je kunnen afvragen welk beeld men dáár nu mee wil creëren.

 • Jos Hagelaars

  @RZ

  “Het idee dat het leven in zee ten onder zou gaan stemt niet overeen met waarneming.”

  Dat alle leven in de zee ten onder zal gaan, klinkt wel erg alarmistisch. Dat heb je in ieder geval niet van mij, het is echter niet bepaald correct om te denken dat al die veranderingen in de chemie van de oceanen geen enkele invloed zullen hebben. Zoals altijd zullen er winnaars en verliezers zijn, echter het is onjuist om te stellen dat een toename van HCO3(-) juist gunstig is voor veel zeeorganismen. De meeste organismen bouwen hun skeletten op op basis van CO3(2-) en de gestage afname daarvan bemoeilijkt die skeletopbouw. Dat het complex ligt met het leven en in sommige gevallen anders kan uitpakken, zal niemand ontkennen.
  De chemie kan in grote lijnen al begrepen worden met wat middelbare schoolkennis over evenwichten en pK’s. Je kunt dan zelf al berekenen dat bij toenemende CO2 de pH zal dalen, HCO3(-) zal stijgen en CO3(2-) zal dalen.

  “Niemand van deze ‘experts’kon mij verklaren hoe koraal bloeiend en exploderend leefde in een hoge CO2-wereld..”

  Dat het leven in het verre verleden kon bloeien bij hoge CO2 concentraties is niet erg moeilijk te begrijpen. Het gaat hierbij om de verzadigingsgraad van CO3(2-), wat je zou kunnen zien als een soort maat bij welk punt skeletten en andere calciumverbindingen de neiging hebben om op te lossen. Als de CO2 concentratie in de atmosfeer langzaam stijgt en wel zo dat de afname van CO3(2-) gecompenseerd kan worden door het weer oplossen van carbonaatverbindingen, zal die verzadigingsgraad zich weer herstellen. Op die manier kan er een evenwicht bereikt worden waarbij er bij hoge atmosferische CO2 concentraties toch weer hoge CO3(2-) concentraties in de oceanen aanwezig zijn. Waarschijnlijk prima condities voor koralen, mits het niet te warm is.
  Het probleem zit hem juist in de snelheid van de CO2 toename, die is de laatste 100 jaar erg hoog en qua snelheid enigszins vergelijkbaar met perioden in het geologische verleden die zeer slecht uitgepakt hebben voor het zeeleven.
  Zie als voorbeeld het PETM 55 miljoen jaar geleden, een periode waarin de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer in relatief korte tijd sterk toegenomen was: http://en.wikipedia.org/wiki/Paleocene%E2%80%93Eocene_Thermal_Maximum

  Ik zou zeggen verdiep je in de wetenschap, dan zijn die totaal ongefundeerde beschuldigingen over subsidiegelden e.d. niet nodig.

  Gr, Jos

  PS, wil je wat lezen over coccolithophores zie:
  http://sciences.blogs.liberation.fr/files/article-colomban-coco.pdf
  Men schrijft daar:
  “Coccolithophore calcification may be influenced by several factors, but our environmental data show a spatio-temporally consistent decline of coccolith mass with decreasing [CO3(2-)].”
  En het artikel maakt tevens duidelijk dat het complex ligt, zie de volgende zin:
  “However, our discovery of a heavily calcified Emiliania huxleyi morphotype in modern waters with low pH highlights the complexity of assemblage-level responses to environmental forcing factors.”

Geef een reactie

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Agenda

Loading...

Donate to support investigative journalism on global warming

My blog list