Artikel “Weerkundigen: ‘Opwarming van aarde al in 1996 gestopt'” terecht gewist

Er is plots veel aandacht voor het feit dat de temperatuur op aarde zich al zo’n vijftien jaar op een plateau bevindt. De Telegraaf nam gisteren een artikel daarover van de Daily Mail over en plaatste vandaag een bericht erover zelfs op de voorpagina, met onder andere reacties van Hajo Smit en mijzelf.

Andere media volgden waaronder AD, de Volkskrant en BNR Duurzaam. Deze artikelen zijn echter ijlings van het web gehaald en leiden nu naar een pagina met de mededeling error, zie hier, hier en hier. Wat was er zo verkeerd aan deze artikelen dat ze moesten worden teruggetrokken? Was de boodschap onwelgevallig en moest die daarom gecensureerd worden of was het artikel gewoon slecht?

Gelukkig zijn artikelen dankzij het ijverige copy/paste gedrag van websites en blogs altijd nog wel ergens te achterhalen. Zo ook deze keer. Het lijkt erop dat de bron van het stuk in de bovengenoemde media een publicatie is van de Belgische krant De Morgen, waar het stuk overigens ook is verdwenen. De titel van het stuk luidde: Weerkundigen: ‘Opwarming van aarde al in 1996 gestopt’.

Ik vond het integrale artikel terug op http://the-embassadorion.blogspot.nl/2012/10/weerkundigen-opwarming-van-aarde-is-in.html en geef het hieronder ook integraal weer:

Weerkundigen: “Opwarming van aarde is in 1996 gestopt”

Er is vooralsnog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar een onderzoek en het daaruit volgende rapport van de Britse weerkundige dienst Met Office toont aan dat de opwarming van de aarde al 16 jaar geleden gestopt is. De onderzoekers zijn van mening dat de temperatuur op aarde sinds het begin van 1997 vrijwel stabiel is gebleven.

Die stabiele periode in de globale opwarming duurt daarmee al even lang als de voorliggende tijd, van 1980 tot 1996, waarin de temperatuur steeg.

Debat laait op
In de veertig daaraan voorafgaande jaren was de temperatuur eveneens stabiel, of nam zelfs af, zeggen de weerkundigen. De uitkomst van hun rapport heeft het debat onder klimaatwetenschappers doen oplaaien.

De meetgegevens, die werden verzameld middels 3.000 meetpunten op land en ter zee, geven een totaal ander beeld dan een eerder rapport dat ongeveer een half jaar geleden uitkwam. Daarin was het jaar 2010 als eindpunt genomen. 2010 was een relatief warm jaar, waardoor het gemiddelde sinds ’97 een lichte opwarming toonde. Een vertekend beeld, aldus Met Office. 2011 en de eerste acht maanden van 2012 waren aanzienlijk koeler. De opgaande lijn werd daarmee teniet gedaan.

Conclusies
Sommige klimaatdeskundigen zijn niet zo overtuigd van de uitkomsten van het onderzoek. Zij zeggen dat een periode van 15 à 16 jaar te kort is om conclusies aan te verbinden, en wijzen de stabiele periode waarover de Britse meteorologen spreken van de hand. Anderen, zoals professor Judith Curry, van de vooraanstaande Georgia Tech universiteit, zeggen echter dat de cijfers aantonen dat het computermodel waarmee de opwarming van de aarde wordt voorspeld ‘ernstige tekortkomingen’ vertoont.

Ook tegenstander professor Phil Jones, directeur van de afdeling klimaatonderzoek van de Britse universiteit van East Anglia, geeft toe dat de impact van natuurlijke variatie in temperaturen hem ontgaan is. Factoren als de langetermijncyclus in de temperatuur van oceaanwater en zonnesterkte tellen daarin mee. Toch is Jones overtuigd dat het huidige decennium uiteindelijk een duidelijke opwarming te zien zal geven. Aanzienlijk hoger dan de voorgaande 20 jaar.

Stijgende kosten
In het kader van alle maatregelen die door overheden worden getroffen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, en het geld dat daarmee gemoeid is, is het alleszins vreemd te noemen dat het Britse rapport niet breed uitgemeten wordt. Het eerdere klimaatrapport, waarin sprake was van een stijgende trend, kreeg die aandacht wel. Onderwijl moeten alle ‘groene’ investeringen worden betaald, en dat vertaalt zich in stijgende energie- en brandstofkosten. De invloed op het dagelijks leven is groot.

Ondertussen buitelen de klimatologen over elkaar heen, en betwisten elkaars uitkomsten. Uitkomsten gebaseerd op berekeningen en modellen die duidelijk fouten vertonen, of minstens incompleet zijn. Te veel is nog onduidelijk; zoals de werkelijke invloed van mensen op het klimaat en de rol die de natuur daar zelf in speelt. De door Met Office waargenomen stabiele periode is daarom geen garantie voor de toekomst, maar een aanmoediging voor wetenschappers hun calculaties nog eens door te rekenen, en daarbij niets buiten beschouwing te laten.

Over dit stuk kunnen vriend en vijand het snel eens zijn: het is absoluut broddelwerk. Het is vermoedelijk geschreven door een beginnende journalist die gepoogd heeft een Nederlandse versie te maken op basis van het Daily Mail-artikel. Totaal geflopt. Het begint al bij de kop met de ongelukkige term ‘weerkundigen’. De andere vet gemaakte stukken kloppen ook van geen kant.

Er is geen ‘rapport’ van Met Office. Met Office heeft vorige week de Hadcrut4-gegevens geactualiseerd en op basis daarvan berichtte GWPF dat er al 15 jaar geen opwarming was. Dit moet de basis geweest zijn voor het stuk in de Daily Mail.

Helemaal bont maakt de journalist het met de zin “In de veertig daaraan voorafgaande jaren was de temperatuur eveneens stabiel, of nam zelfs af, zeggen de weerkundigen.” Daarmee wordt gesuggereerd dat er al 40 + 15 dus 55 jaar geen opwarming zou zijn. [Update: zie commentaar van Willem Hornikx, ik heb niet goed gelezen; de journalist vermeldt opwarming van 1980 tot 1996 en de veertig jaar voorafgaand slaat dus op de periode 1940-1980.]

BNR Duurzaam
Het stuk op BNR Duurzaam verwijst naar de Volkskrant, maar de integrale versie daarvan heb ik niet kunnen vinden. Dit was het maximale dat ik kon vinden:

De opwarming van de aarde, altijd een goed onderwerp voor feesten en partijen. Uit een baanbrekend onderzoek blijkt dat het allemaal wel meevalt, met die opwarming.

Er is vooralsnog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar een onderzoek van de Britse weerkundige dienst Met Office toont aan dat de opwarming van de aarde al 16 jaar geleden gestopt is.

Dit schrijft De Volkskrant zondag. Volgens de onderzoekers is de temperatuur op aarde sinds het begin van 1997 vrijwel stabiel is gebleven. De periode van opwarming (1980 – 1996) duurde dus net zo lang als deze stabiele periode. Daarvoor was de temperatuur eveneens stabiel.

Lees verder op: BNR.nl

Dit korte intro bevat geen grote fouten hoewel de periode van opwarming iets eerder ingezet werd dan 1980. BNR Duurzaam vermeldde netjes op twitter (hier en hier) dat het bericht verwijderd werd en mogelijk gerectificeerd zou worden. Dat rectificeren lijkt me wel zo netjes. Alleen maar terugtrekken wordt door sceptici geïnterpreteerd als censuur omdat de boodschap onwelgevallig was en door aanhangers van de broeikashypothese als ‘zie je dat bericht in de Daily Mail/Telegraaf was allemaal onzin.

 

 

Share

33 comments to Artikel “Weerkundigen: ‘Opwarming van aarde al in 1996 gestopt'” terecht gewist

 • Dit is de domheid waar David Rose en GWPF op rekenen. Het lukt ook elke keer weer. Doeltreffend en goedkoop.

 • Elmar Veerman

  Goed gesproken, Marcel. De Telegraaf heeft niets teruggetrokken, of wel?

 • Marcel Crok

  Elmar, het stuk in de Daily Mail en ook vandaag in de Telegraaf vind ik behoorlijk goed. Ik laat het graag aan jou over om daar een reactie op te schrijven.
  Marcel

 • Willem Hornikx

  Hoi Marcel,

  De volgende stelling van jou begrijp ik niet helemaal:

  Helemaal bont maakt de journalist het met de zin “In de veertig daaraan voorafgaande jaren was de temperatuur eveneens stabiel, of nam zelfs af, zeggen de weerkundigen.” Daarmee wordt gesuggereerd dat er al 40 + 15 dus 55 jaar geen opwarming zou zijn.

  Die “veertig daaraan voorafgaande jaren” verwijzen toch naar de periode 1940-1980? In de regels erboven staat namelijk:

  De onderzoekers zijn van mening dat de temperatuur op aarde sinds het begin van 1997 vrijwel stabiel is gebleven.

  Die stabiele periode in de globale opwarming duurt daarmee al even lang als de voorliggende tijd, van 1980 tot 1996, waarin de temperatuur steeg.

  Zoals ik het lees wordt dus gesuggereerd:
  – 1940-1980: temperatuur stabiel/licht dalend
  – 1980-1996: temperatuur stijgend
  – 1997-2012: temperatuur stabiel

  Dit lijkt mij correct en die 55 jaar waar jij op doelt is volgens deze auteur geen aaneengesloten periode, zo bont maakt hij het nog net niet :-).

  Gr Willem

 • Marcel Crok

  Goed punt Willem, ik had te snel gelezen. Dit is inderdaad niet de blunder waar ik het voor hield. Ik zal de tekst aanpassen.
  gr Marcel

 • Elmar Veerman

  Van de mobiele site van de VK is het bericht blijkbaar niet verwijderd: http://m.volkskrant.nl/article/carrousel//3331540/Weerkundigen-Opwarming-van-aarde-al-in-1996-gestopt.html

 • Elmar Veerman

  In de Telegraaf stoor ik me vooral aan deze zin: ‘Geleerden zijn het er niet over eens of er nu een definitief einde is gekomen aan de opwarming van de aarde.’ Technisch juist, er is vast wel een geleerde te vinden die serieus denkt dat er nu een definitief einde is gekomen aan de opwarming, maar dat is dan wel een rare snijboon. De wakkere krant suggereert (voor de zoveelste keer) dat er geen reden is voor maatregelen. En de lezers gaan daar gretig in mee, getuige de reacties.

 • Marcel Crok

  Elmar, dank voor de link, dit is een enigszins ingekorte versie van het De Morgen-artikel zo te zien. Het is minder slecht dan het origineel hoewel er nog steeds fouten in staan. Ben benieuwd of Maarten Keulemans er in de papieren editie op terugkomt.
  Hier het stuk waar Elmar naar verwees:

  Weerkundigen: ‘Opwarming van aarde al in 1996 gestopt’
  Er is vooralsnog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar een onderzoek, en het daaruit volgende rapport, van de Britse weerkundige dienst Met Office toont aan dat de opwarming van de aarde al 16 jaar geleden gestopt is. De onderzoekers zijn van mening dat de temperatuur op aarde sinds het begin van 1997 vrijwel stabiel is gebleven.
  Die stabiele periode in de globale opwarming duurt daarmee al even lang als de voorliggende tijd, van 1980 tot 1996, waarin de temperatuur steeg. In de veertig daaraan voorafgaande jaren was de temperatuur eveneens stabiel, of nam zelfs af, zeggen de weerkundigen. De uitkomst van hun rapport heeft het debat onder klimaatwetenschappers doen oplaaien.

  De meetgegevens, die werden verzameld middels 3.000 meetpunten op land en ter zee, geven een totaal ander beeld dan een eerder rapport dat ongeveer een half jaar geleden uitkwam. Daarin was het jaar 2010 als eindpunt genomen. 2010 was een relatief warm jaar, waardoor het gemiddelde sinds ’97 een lichte opwarming toonde. Een vertekend beeld, aldus Met Office. 2011 en de eerste acht maanden van 2012 waren aanzienlijk koeler. De opgaande lijn werd daarmee teniet gedaan.

  Conclusies
  Sommige klimaatdeskundigen zijn niet zo overtuigd van de uitkomsten van het onderzoek. Zij zeggen dat een periode van 15 à 16 jaar ‘te kort is om conclusies aan te verbinden’, en verwijzen de stabiele periode waarover de Britse meteorologen spreken van de hand. Anderen, zoals professor Judith Curry, van de vooraanstaande Georgia Tech universiteit, zeggen echter dat de cijfers aantonen dat het computermodel waarmee de opwarming van de aarde wordt voorspeld ‘ernstige tekortkomingen’ vertoont.

  Ook tegenstander professor Phil Jones, directeur van de afdeling klimaatonderzoek van de Britse universiteit van East Anglia, geeft toe de impact van natuurlijke variatie in temperaturen hem ontgaan is. Factoren als de langetermijncyclus in de temperatuur van oceaanwater en zonnesterkte tellen daarin mee. Toch is Jones overtuigd dat het huidige decennium uiteindelijk een duidelijke opwarming te zien zal geven. Aanzienlijk hoger dan de voorgaande 20 jaar.

  Stijgende kosten
  In het kader van alle maatregelen die door overheden worden getroffen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, en het geld dat daarmee gemoeid is, is het alleszins vreemd te noemen dat het Britse rapport niet breed uitgemeten wordt. Het eerdere klimaatrapport, waarin sprake was van een stijgende trend, kreeg die aandacht wel. Onderwijl moeten alle ‘groene’ investeringen worden betaald, en dat vertaalt zich in stijgende energie- en brandstofkosten. De invloed op het dagelijks leven is groot.

  Ondertussen buitelen de klimatologen over elkaar heen, en betwisten elkaars uitkomsten. Uitkomsten gebaseerd op berekeningen en modellen die duidelijk fouten vertonen, of minstens incompleet zijn. Te veel is nog onduidelijk; zoals de werkelijke invloed van mensen op het klimaat en de rol die de natuur daar zelf in speelt. De door Met Office waargenomen stabiele periode is daarom geen garantie voor de toekomst, maar een aanmoediging voor wetenschappers hun calculaties nog eens door te rekenen, en daarbij niets buiten beschouwing te laten.

  Door: David van der Heeden – gisteren 13u49

 • Marcel Crok

  Oeps en de journalist David van der Heeden blijkt nota bene de nieuwscoordinator van het AD te zijn:
  http://www.ad.nl/auteur/David%20van%20der%20Heeden
  Bron was dus AD. Mag hopen dat dit stuk geevalueerd wordt…
  Marcel

 • Klopt. Ik zag het kort op de voorpagina van AD.nl verschijnen. Vijf minuten later was het compleet verdwenen.

 • Boels

  Het moet niet gekker worden: klimaatwetenschappers zorgen voor amusement 😉

  Is het nu zo moeilijk om sluitende afspraken te maken over de periodelengte bij het bewerkingen van meetreeksen?
  Of stuit het op puur conservatisme van een aantal gevestigde wetenschappers?

  Men moet toch overtuigende argumenten hebben om een specifieke periodelengte te hanteren.
  Visueel ziet een grafiek met een 90-jarige periodelengte er “aantrekkelijker” uit dan die met een 17-jarige periodelengte.
  Is dat dan het criterium?

 • Lennart van der Linde

  Zie ook nog de reactie van het Met-office zelf van 14 oktober:
  http://metofficenews.wordpress.com/2012/10/14/met-office-in-the-media-14-october-2012/

  Ik neem aan dat de Telegraaf deze reactie ook nog wel vermeldt?

 • Marcel Crok

  Lennart, op je wenken bediend 🙂
  http://www.telegraaf.nl/watuzegt/wuz_stelling/13080573/__Opwarming_aarde_sterk_overdreven__.html

  Volgens het MET Office heeft de Mail on Sunday de cijfers verkeerd geïnterpreteerd en gaat de opwarming wel degelijk fors door. „Je kunt aan een korte termijn van maar een aantal jaren geen verstrekkende gevolgen verbinden”, aldus het MET.

 • baksteen

  Als we nou de grafiek van midden engeland nemen vanaf 1660 dan is het te verdedigen dat de temperatuur verder zal stijgen dat dat niet aan de mens ligt is evident.
  Vervelend bij dit soort, toch belangrijke berichtgeving is dat de journalisten blijkbaar de tijd niet meer nemen om even te checken.
  In de rubriek wat u zegt kwam de vraag voor of je je zorgen maakte over de opwarming van de aarde. Opvallend is dat bij de groep < 35 dat percentage zo hoog ligt (35%)in vergelijking met de andere groepen. Blijkbaar heeft de indoctrinatie en desinformatie in de media en de scholen haar werk gedaan, een opsteker voor de alarmisten.

 • Guido

  (excuses voor dubbele posting, hier relevanter)
  Ik las net het stukje in de Telegraag nog eens, en dat is toch wel erg kort door de bocht (duh). Prettig dat Rene Leegte wat nuances erin brengt en ik begrijp dat je op de voorpagina van de Telegraaf niet alle ins en outs kan verwachten. Gelukkig is hier wel die ruimte, daarom:

  1) Als al degenen die zo gretig op het bericht waren gesprongen nu eerst eens zelf naar de data zouden kijken dan zouden ze zien dat ze erin getuimeld zijn. Het is simpelweg niet waar dat er geen opwarming in de HADCRUT4 dataset is sinds 1997. Iedereen die met Excel kan omgaan en de data even download kan dat zien, je moet de 2e kolom hebben.

  2) HADCRUT4 is de enige dataset die stagnatie -zelfs afname- laat zien na 2000, GISS en UAH stijgen door maar langzamer.

  3) Marcel, je zegt dat “De wetenschappers die hoog van de toren blazen over CO2 hebben wel iets uit te leggen.”. Daarin heb je in principe gelijk maar je het is makkelijk deze zin anders te interpeteren. Waarom niet wijzen op onderschatting van natuurlijke factoren? In een van je vorige blogs speculeer je (volgens mij terecht) dat de noordpool mede door natuurlijke factoren nu hard aan het opwarmen is. Als je die lijn doortrekt dan is het niet helemaal verwonderlijk dat de aarde nu minder hard opwarmt / niet opwarmt / afkoelt vanwege meer La Nina’s, die kalte sonne, PDO. Volgens mij hebben degenen die geen rol aan CO2 toespelen maar wel aan natuurlijke factoren ook aardig wat uit te leggen!

 • Lennart van der Linde

  Marcel,

  Mooi dat de Telegraaf de reactie van het Met-office meldt.

  Hier nog even de belangrijkste punten in deze kwestie op een rij gezet volgens Skeptical Science:
  http://www.skepticalscience.com/misleading-daily-mail-prebunked-nuccitelli-et-al-2012.html

  Zou het niet mooi zijn als bij een volgende gelegenheid de Telegraaf meteen even zelf de juiste context zou schetsen?

  Die context bevat bijvoorbeeld ook het extreem snelle wegsmelten van het zomerijs in de Noordelijke IJszee:
  http://www.earth-policy.org/data_highlights/2012/highlights31

  Met name de bovenste figuur is tekenend voor de vrije val waarin dat zomerijs zich bevindt.

  De logische verklaring daarvoor is de explosieve stijging van de CO2-concentratie in de laatste 200 jaar die een zeer sterk opwarmend effect heeft, zoals bv blijkt uit deze IPCC-figuur:
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch6s6-4-1-1.html

  Die explosieve stijging blijkt zo mogelijk nog duidelijker als je niet op een tijdschaal van 20.000 jaar kijkt, maar op een schaal van 400.000 jaar of meer:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Carbon_Dioxide_400kyr-nl.png

  Ik zie de Telegraaf deze context nog niet geven en daarmee blijft dit soort berichtgeving ongefundeerde scepsis voeden.

 • Lennart van der Linde

  En zie ook nog een keer deze korte samenvatting van Hansen en collega’s over de plekken waar we alle extra warmte moeten zoeken:
  http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_16/

  Slechts een klein gedeelte, enkele procenten, is terug te vinden in de atmosfeer. Momenteel circa 8% zit in smeltend ijs. Het overgrote deel warmt de oceanen op.

 • Elmar Veerman

  Waarom het stuk in de Daily Mail helemaal niet ‘behoorlijk goed’ is: http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2012/okt/Opwarming-al-16-jaar-gestopt.html

 • Boels

  @Elmar Veerman:
  Waarom is dat stuk in wetenschap24 dan wel goed?
  De link naar “The economic impacts of carbon pricing” doet er wat mij betreft al afbreuk aan.

 • Lennart van der Linde

  Goed stuk, Elmar. Hansen cs verwachten overigens dat een toenemend deel van de extra warmte gaat zitten in het smelten van ijs, vooral door snellere afkalving van gletsjers op Groenland en Antarctica in de oceaan.

 • Boels

  Ik had eerder de HadCRUT4 gegevens in Excel gestopt.
  Een storing bij mijn host verhinderde een tijdig melden van een link.
  Zie de invloed van de periodelengte (15 tot 42 jaar, stapgroote 1 jaar; met als toegift die van 60 en 90 jaar).
  Die van 90 jaar is “mooi”.

  http://www.boels069.nl/KLIMAAT2/hadcrut4.pdf

 • Elmar Veerman

  @Boels: Omdat ik het geschreven heb natuurlijk. Nee maar serieus, welk van de argumenten in dat stuk begrijp je niet/vind je niet overtuigend? Mag je ook daar bespreken overigens.
  @Lennart van der Linde: Dank je. Het ligt inderdaad voor de hand dat op de wat langere termijn meer energie zal gaan naar smeltend ijs. Maar misschien eerst even wat minder, aangezien het zee-ijs aan de Noordpool binnenkort op zal zijn.

 • Elmar Veerman

  PS @Boels als je met de periodelengte in je grafiek bedoelt de gemiddelden over bv 90 jaar, kun je de komende 45 jaar nog geen waarde voor 2012 hebben. Het weergeven van ‘de gemiddelde temperatuur over de afgelopen x jaar’, zoals je lijkt te doen, geeft een misleidend beeld. Een eerlijke waarde over een 90-jaarsperiode geven voor het jaar 2012 kan pas als de temperaturen voor de komende 45 jaar bekend zijn. Of begrijp ik de grafiek verkeerd?

 • Boels

  @Elmar Veerman:
  De grafiek geeft geen gemiddelde temperatuur weer.
  Ik heb in Excel de “slope”-functie gebruikt waar mee je de gemiddelde lineaire trend kunt berekenen over een periode.
  Een maat voor de snelheid van opwarming/afkoeling in graden per jaar (K/a), vergelijkbaar met de eerste afgeleide van een fuctie.

  Ik weet niet wat “eerlijk” is bij het presenteren van bewerkte gegevens zolang je aangeeft hoe je tot het resultaat komt en welke gegevens er gebruikt zijn.
  Met “trailing” wordt bedoeld dat je werkt vanuit het heden naar het verleden.

  De bedoeling van de grafieken is het aantonen dat een gekozen periodelengte invloed heeft op de resultaten.
  Maar eigenlijk is dat een open deur intrappen.

 • Elmar Veerman

  @Boels Aha, dan had ik het dus goed begrepen. De helling over een 90-jarige periode berekenen is prima, maar dan is het ‘t eerlijkste om die waarde als punt in de grafiek zetten in het midden van die periode.

 • Johan Compen

  @Marcel Crok: zou je uit kunnen leggen waarom je het stuk in de Daily Mail “behoorlijk goed” vindt? Het Met Office zelf vindt het geen goed artikel namelijk: http://www.guardian.co.uk/environment/2012/oct/16/daily-mail-global-warming-stopped-wrong

 • Marcel Crok

  @Johan Compen

  Ik denk dat Curry hier goed uitlegt waarom:
  http://judithcurry.com/2012/10/17/pause-waving-the-italian-flag/

  bv in dit stuk:
  As I see it, the main issues of contention in these two articles are semantic and related to data quality. Nuccitelli trusts the climate models, whereas in the Mail article, both Jones and Curry agree that climate models are imperfect and incomplete and did not predict such a long pause (Jones worries once the pause exceeds 15 years).

  In the headline of the Mail article, and in the first statement, the following words are used: ”Global warming stopped 16 years ago.” In the context of the rest of the article, this apparently refers to the 16 year plateau (or hiatus) in global average surface temperature anomalies. Critics of the Mail article seem to think this statement infers that the anthropogenic forcing of the climate has stopped; the later context of the article makes it clear that natural variability has been dominating the anthropogenic signal. That said, an arguably preferable title would have been ” 16 year plateau in global surface temperatures puzzles climate scientists”. However, such an article should have been written by the climate scientists, they should have owned this issue. In the absence of that, we get the inflammatory “Global warming stopped 16 years ago.“

  Zij vermoed dus dat veel van de ‘commotie’ en de verwijten aan het adres van de Daily Mail zijn toe te schrijven aan de kop “Global warming stopped 16 years ago”. Als journalist weet ik maar al te goed dat koppen prikkelend moeten zijn en vaak erg kort door de bocht zijn. Daarom ga ik af op het stuk zelf, waarin netjes hoor- en wederhoor (Jones en Curry) wordt gepleegd.
  Ook ben ik het met Curry eens dat veel (maar niet alles) van de commotie voorkomen had kunnen worden als Met Office (en andere instituten) zelf zou zijn gekomen met deze constatering (”16 year plateau in global surface temperatures puzzles climate scientists”).
  Dat hele blogbericht van Curry vandaag is overigens meer dan de moeite waard!

  Marcel

 • Boels

  @Elmar Veerman:
  Je hebt het niet goed begrepen, het gaat over de “trailing slope”, de trend over een afgelopen periode.

  Ik heb moeite met het “eerlijkste”; de gegevens heb ik niet aangepast en de uitkomsten zijn na te rekenen.

 • Elmar Veerman

  @Boels: Ja, dat heb ik dus wel goed begrepen. Het gemiddelde over een periode weergeven als een punt aan het eind van die periode vind ik gewoon niet zo’n goede manier om de resultaten weer te geven. Verder interessant werk hoor!

 • Boels

  @Elmar Veerman:

  Om aan de verwaariing een eind te maken 😉

  Een Excel 2010 spreadsheet (slechts 2 tabbladen van mijn origineel i.v.m. met de bestandsgrootte)
  http://www.boels069.nl/KLIMAAT2/HadCRUT4smoothed.xlsx
  (ongeveer 200 kByte)

 • We leven in interessante tijden. Zie het nieuwe schandaal bij de BBC: The secret list of the 28 (als je telt zijn het er 30) “experten” die op 26 januari 2006 bepaalden dat de BBC haar neutrale klimaat rapportering richting CAGW moeten bij stellen. Dit in tegenstelling tot de BBC Charter die voorschrijft dat dit gebalanceerd moet gebeuren. Aktieve ontwikkelingen te volgen op de WUWT blog. Het ziet er helaas naar uit dat climate science zo dicht op de politiek zit dat verborgen agendas een rol spelen.

 • Sniper

  In Nederland lijkt het alleen maar kouder te worden.
  Winters worden steeds kouder en de koude periodes duren langer. En wanneer hebben we voor het laatst een echt goede zomer gehad?

  1 december 2012 was de koudste 1 december ooit gemeten. 23 maart 2013 de koudste 23 maart sinds 1916.

  Binnenkort mogelijk zelfs een witte pasen.

  Ik mocht willen dat er sprake was van opwarming van de aarde, dan krijgen we hier tenminste een beter (warmer) klimaat.

  We moeten direct stoppen met al die geldverslindende onzin als CO2-beperking, CO2-opslag en andere geldverspilling en subsidies.
  CO2 is goed voor plantjes en heeft in het verleden nooit gezorgd voor opwarming maar hobbelde er juist achteraan (CO2 liep 800 jaar achter op het klimaat).

 • Arjan van Beelen

  @Sniper, in Nederland is het de afgelopen jaren bizar veel te warm geworden (vergeleken met verwachtingen en globale trend), vooral in het voorjaar. Dit heeft waarschijnlijk te maken met veranderingen in de windrichting, minder luchtvervuiling (dus meer en sterkere zonneschijn) en opwarming door menselijke uitstoot van broeikasgassen. In Nederland is het nu eenmaal zo dat als we meer oostenwinden krijgen het in het winter halfjaar veel kouder wordt. Als we in de zomer meer depressie invloed hebben wordt het ook veel frisser. Deze variaties in “het weer”, die soms lang (tientallen jaren) kunnen aanhouden leiden op regionale schaal (bijvoorbeeld west europa) tot veel grotere temperatuurveranderingen dan dat je zou verwachten enkel door het opwarmen van de aarde door extra broeikasgassen. (Een complicatie is hierbij dat bovengenoemde veranderingen in het weer over wat langere termijn ook (gedeeltelijk) kunnen worden veroorzaakt door globale opwarming, echter hoe dit precies werkt is nog niet zo goed bekend, en nog veel moeilijker te voorspellen.)

  Verder moet je je feiten even checken omdat beide beweringen over koudste dagen niet correct is. Check voor records bijvoorbeeld http://www.weerstatistieken.nl, dan kan je dit bijhouden. Dit is echter slechts vanaf 1901, op de KNMI website is oudere data en zijn verhalen te vinden over de 18e en 19e eeuw waarvan je tanden gaan klapperen (maart 1845: -2.3 als gemiddelde temperatuur, met paard en wagen op 30 duim (75 cm) ijs op de haarlemmermeer versus maart 2013 tot nu toe: 3.2 C; er is eigenlijk geen reden om aan te nemen dat maart 1845 zich niet kan herhalen, echter de kans wordt steeds kleiner in een opwarmend klimaat.) Wie weet hebben we dit stromingspatroon volgend jaar in januari, dan krijgen we gegarandeerd een Elfstedentocht!

  Het feit dat CO2 vroeger achterliep op de temperatuur is een bekend wetenschappelijk feit (hoewel er discussie is over hoeveel jaar dit is). Als je serieus wil weten hoe dat komt kan ik (of iemand anders hier) je dat wel uitleggen. Doet niets af aan het feit dat CO2 zelf ook de bron kan zijn van opwarming.

  Een andere (zinvollere?) discussie kan je voeren over het feit dat de temperatuur de afgelopen 10-15 jaar minder snel is gestegen dan verwacht (hoewel hier tot op zekere hoogte ook wel wetenschappelijke redenen voor zijn). Mocht dit langer duren dan worden extreem hoge temperatuur verwachtingen voor de komende eeuw steeds minder waarschijnlijk, hoop ik.

Geef een reactie

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

RSS Blogroll

My blog list