Yamal hockeystick brokkelt verder af

Zoals te lezen is op ClimateAudit zijn er nieuwe ontwikkelingen rond de Yamal-boomringdata. Na een slepende FOI-procedure van McIntyre tegen  de Britse Climate Research Unit heeft, na tussenkomst van de Information Commissioner, CRU de namen van 17 sites moeten prijsgeven die vallen in de Yamal-Urals regio.
De grafiek hierboven is gemaakt door McIntyre. Hij heeft publiek beschikbare boomringdata van deze 17 sites verwerkt tot een klimaatreconstructie voor het betreffende gebied in Noordwest Rusland. In groen de reconstructie met data van de 17 sites, in zwart de Yamal-chronologie die Keith Briffa van CRU (en diverse andere onderzoekers na hem) vanaf 2000 heeft gebruikt in diverse publicaties. Merk op dat de reconstructies eeuwenlang goed overeenkomen. Pas in het recente verleden vertoont Yamal een spectaculaire hockeystick terwijl de op veel meer data gebaseerde reconstructie van de 17 sites geen ongeëvenaarde ‘temperaturen’ laat zien aan het eind van de 20e eeuw.Het bericht van McIntyre is zoals altijd uitstekend maar ook erg lang en bevat veel details. Ik geef daarom hier een korte introductie en samenvatting van de Yamal-affaire, die de lezer op weg kan helpen bij het langere stuk van McIntyre.

Pagina 97/98 van De staat van het klimaat geeft een korte introductie van de Yamal-affaire:

Ten slotte nog wat meer over Yamal, de reeks die Briffa vanaf 2000 gebruikte ter vervanging van de Polar Urals. McIntyre heeft vanaf 2006 geprobeerd de data van deze Siberische boomringen te verkrijgen, eerst bij Briffa en toen die weigerde bij een aantal tijdschriften. Geen van de wetenschappelijke bladen was echter van mening dat Briffa zijn data moest vrijgeven.
In 2008 gebruikte Briffa de Yamal-data opnieuw in een artikel in het blad Phil Trans B. Daar bleek een redacteur te zitten die een verzoek van McIntyre om de data te laten archiveren wel uiterst serieus nam. In het najaar van 2009, bijna tien jaar nadat de data voor het eerst in klimaatreconstructies gebruikt werden, maakte Briffa de Yamal-reeks openbaar.
De resultaten waren opzienbarend. De Yamal-reeks van Briffa laat vooral aan het eind van de twintigste eeuw een spectaculaire groei zien. Maar uit de gearchiveerde data bleek dat deze extreme hockeystick gebaseerd was op zeer weinig boommonsters. Normaal gesproken gebruiken onderzoekers per gebied het gemiddelde van tientallen boommonsters. Bij Yamal waren er in 1990 nog maar tien en in 1995 zelfs nog maar vijf monsters over. Veel te weinig.
Elders vulde Briffa de data, als hij boommonsters tekort had, aan met gegevens uit andere gebieden, soms honderden kilometers verder weg. McIntyre liet op zijn blog zien dat er ook bij Yamal andere data beschikbaar waren. Met die 34 andere monsters erbij verdween de spectaculaire hockeystick volledig. Een verontrustend resultaat, zeker gezien het feit dat Briffa jarenlang weigerde om zijn data openbaar te maken.

Dit speelde vlak voor climategate. Een climategate-e-mail uit 2006 suggereerde volgens McIntrye dat CRU al in 2006 een ‘regionale chronologie’ had berekend en dat CRU dus vermoedelijk wist dat de spectaculaire hockeystick van Yamal zou verdwijnen als er meer data uit de regio gebruikt werden. En dus vroeg hij via FOI de namen van deze sites aan en de data. Weer een paar jaar verder zijn we dus eindelijk zo ver dat CRU de namen van de sites heeft vrijgegeven. De gebruikte data heeft CRU nog niet vrijgegeven maar omdat vrijwel alle data van deze sites publiekelijk beschikbaar zijn heeft McIntyre nu de klimaatreconstructie van dit gebied kunnen reconstrueren, een reconstructie die CRU in 2006 ook bepaald maar nooit wereldkundig heeft gemaakt.

‘Alle’ data
Toen McIntyre in 2009 voor het eerst liet zien dat de spectaculaire hockeystick van Yamal gebaseerd was op heel weinig data, luidde een van de tegenargumenten van CRU dat ook met ‘alle’ data de Yamal hockeystick overeind bleef staan. Nu kan McIntyre laten zien dat CRU ook hier oneerlijk was:

In blauw de hoeveelheid Yamal-boorkernen, in paars het aantal boorkernen dat CRU ‘alle’ noemde, in rood het totale aantal van de nu vrijgegeven 17 locaties.

Hiermee zijn we vermoedelijk wel bijna aan het eind van de Yamal-affaire gekomen. De grote vraag is nu vooral of de wetenschappelijke gemeenschap zich publiekelijk gaat distantiëren van wat Briffa en CRU gedaan hebben. Zullen er bijvoorbeeld retracties gaan volgen van alle wetenschappelijke publicaties waarin de Yamal-chronologie is gebruikt?

Share

42 comments to Yamal hockeystick brokkelt verder af

 • Marcel Crok

  Roger Pielke jr geeft indirect antwoord op de laatste vraag uit mijn blogbericht in zijn blogartikel van vandaag:
  http://rogerpielkejr.blogspot.com/2012/05/ignore-gloss-at-some-risk.html

  Hij suggereert dat de Yamal-affaire vergelijkbaar is met het al dan niet uitgestorven zijn van de ivoorsnavelspecht. Een paper in Science uit 2005 suggereerde dat de ivoorsnavelspecht voor het eerst sinds decennia was waargenomen, maar ‘amateurs’ van buiten het vakgebied stelden dat de beelden niet overtuigend waren. Pielke maakt de volgende vergelijking:

  “For instance, various claims made by the IPCC and US government as related to disasters and climate change are widely known to be false and Steve McIntyre has thoroughly documented many instances of questionable scientific practices in the so-called hockey stick literature. In both cases the relevant institutions have so far decided that it is easier to ignore the gloss than to deal with its consequences. But anyone who is paying attention can see what is going on. There is no ivory billed woodpecker.”

  Zo zal het denk ik ook hier gaan. Yamal is ontkracht maar de relevante organisaties (journals, IPCC etc.) zullen dit negeren. Reconstructies met Yamal zullen niet teruggetrokken worden en het IPCC zal in AR5 de Yamal-affaire negeren.

 • Elmar Veerman

  Misschien begrijp ik het verkeerd, maar de temperatuur ter plekke is in de laatste eeuw toch ook gewoon gemeten, met thermometers? Dan is een reconstructie die volledig vlak loopt, of zelfs aan het eind van de 20e eeuw omlaag gaat, toch volkomen ongeloofwaardig? Kan best zijn dat de boomringen die toename van de temperatuur niet laten zien, maar dat zegt dan dat er andere factoren dan temperatuur zijn die ze beïnvloeden. Was dat ook niet juist het punt met ‘Mike’s trick’to ‘hide the decline’? Dat de werkelijke temperatuur in het recenstse deel van de grafiek was verwerkt in plaats van de ‘boomringtemperatuur’?

  Waarom ontbreekt de werkelijk gemeten temperatuur in de grafiek die je laat zien, Marcel?

  Afgezien daarvan: ik geloof zeker niet alles wat je vrienden bij ClimateAudit zeggen, maar het kan best zijn dat Briffa dingen netter kunnen en moeten doen, met name het vrijgeven van gegevens. Maar tegelijkertijd blijf ik zeggen: de grote lijn blijft dat de aarde snel aan het opwarmen is, en dat alleen menselijk handelen daarvoor plausibele verklaringen biedt. Je zult toch moeten toegeven dat een reconstructie van de wereldtemperatuur van de afgelopen 1200 jaar nog altijd een hockeystickvorm heeft, zij het eentje met een onbruikbare steel.

  PS Gaat je volgende blogpost over het Heartland Institute, en dat je je distantieert van die club?

 • Marcel Crok

  Elmar, je moet geen appels met peren gaan vergelijken. Als boomringen een goede proxy zijn voor temperatuur en het is nu in NW Rusland warmer dan in de afgelopen duizend jaar, dan zouden de proxy data dat ook moeten laten zien. Welnu de proxy data laten dat niet zien voor het Yamal/Urals gebied, maar door slechts een klein deel van de data te gebruiken hebben Briffa cs jarenlang de indruk gewekt de huidige opwarming in het gebied wel degelijk ongeevenaard was.
  Het hockeysticklandschap dunt nu snel uit: de bristlecone pine waarop de oorpsronkelijke hockeystick gebaseerd was is ontkracht. Nu is Yamal van tafel. Mann 2008 beweerde dat hij een hockeystick kon krijgen zonder boomringen. Die bleek echter gebaseerd op de al even dubieuze Tiljander sedimentchronologie die door Mann op zijn kop gebruikt is. Kortom, de claim dat de ‘hockeystick van Mann’ bevestigd zou zijn door diverse andere reconstructies berust op drijfzand.

  Wb Heartland, ik vind het een smakeloze campagne waarvan ik me inderdaad distantieer. Ik sluit me aan bij de brief van McKitrick: http://climateaudit.org/2012/05/04/mckitrick-letter-to-heartland/ en ik kon me ook vinden in het commentaar van Jeff Condon die vindt dat HI bij hun verontschuldiging dieper door het stof hadden moeten gaan: http://noconsensus.wordpress.com/2012/05/06/some-unsolicited-advice-to-heartland/

 • Timo van Druten

  “Zo zal het denk ik ook hier gaan. Yamal is ontkracht maar de relevante organisaties (journals, IPCC etc.) zullen dit negeren. Reconstructies met Yamal zullen niet teruggetrokken worden en het IPCC zal in AR5 de Yamal-affaire negeren.”

  Ik ben het met je eens; zo zal het waarschijnlijk gaan. En als dat het geval is, dan bevestigt dit de veelgehoorde stelling dat de IPCC een politieke organisatie is. Je kan politici en politieke organisatie herkennen aan een dergelijke reactie en ze worden daarom steeds ongeloofwaardiger. Zij hopen altijd op het beperkte geheugen van de burger (wat vroeger zeker het geval was), met in de huidige internettijd is deze “Pavlov”-reactie “killing'” voor deze politici en organisaties. Uiteindelijk zal dat erin resulteren dat de burger het IPCC en de mensen die deze organisatie een warm hart toedragen, negeren.

 • Boels069

  Het blijft merkwaardig dat “peers” het geheim- of achterhouden van gegevens blijven tolereren of goedpraten.

 • Arjan

  Het lijkt mij, als McIntyre’s ‘regional site adjusted’ reeks beter is dan die van Briffa dat hij deze moet publiceren. Dit zal zeker hetzelfde effect hebben als een knuppel in een Hoenderhok, maar uiteindelijk zal dit Briffa et al. dwingen om met duidelijke tegenargumenten te komen, wat het vakgebied verder kan helpen. Verder is het al langer duidelijk dat er nogal wat haken en ogen zitten aan boomringen als proxy van de temperatuur. Zo zijn deze mogelijk niet gevoelig voor grote temperatuurdalingen/stijgingen op kortere termijn, en zijn er zeer veel verstorende invloeden. Zeker in de afgelopen eeuw is er nogal wat druk op verschillende ecosystemen komen te staan door menselijke invloeden (o.a. globale vervuiling, kap/versnippering en relatief snelle temperatuur veranderingen aan de ene kant, maar stikstof en CO2 “bemesting” aan de andere kant). Het is goed mogelijk dat je hierdoor een zeer verstoorde relatie krijgt in de afgelopen decennia. Dit blijkt ook wel uit het feit dat boomringen aangeven dat in 1900-1920 de temperatuur net zo hoog of hoger was dan rond 2000, terwijl uit de verschillende directe(-re) metingen en proxies duidelijk is dat dit absoluut niet het geval is. Sowieso is die hockeystick way overrated bij het publiek, waarschijnlijk omdat dit zo’n eenvoudig te interpreteren reeks lijkt (maar absoluut niet is…). Ik ben echter absoluut geen expert op dit gebied.

 • Arjan

  Ps: het “achterhouden” van data is erg vervelend, maar aangezien je tegenwoordig alles moet valoriseren (bleegh!) heeft deze data natuurlijk wetenschappelijke en economische waarde die je niet zo maar aan iedereen weg wil geven. (Vaak moet je ook tekenen dat de data eigendom is van de instantie die ze verzameld heeft, en dat je deze niet zonder toestemming mag overdragen aan anderen.) Anderzijds speelt natuurlijk mee dat ze er niet op zitten te wachten om hun data te geven aan iemand die er alles aan zal doen om hen publiekelijk af te kraken. Idealiter (voor alle wetenschappers!) was alle data vrij beschikbaar…

 • Boels069

  @Arjan:

  Data dient toegankelijk te zijn als het onderzoek gefinancierd wordt met overheidsgeld.

  Briffa is geFOIeerd en dat was niet nodig geweest.

  Ik begrijp best dat een wetenschapper het niet leuk vindt om onderuit gehaald te worden maar het is volgens de “spelregels” wel toegestaan en zelfs wenselijk waar mogelijk.

 • TINSTAAFL

  “Sowieso is die hockeystick way overrated bij het publiek, waarschijnlijk omdat dit zo’n eenvoudig te interpreteren reeks lijkt (maar absoluut niet is…).”

  Is dat “publiek” inclusief John Houghton (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1130501.stm) (voormalig co-chair IPCC en lead editor van de 3 eerste IPCC rapporten)? Mann’s Hokey Schtick is altijd zeer prominent aanwezig geweest in de IPCC rapporten.

 • Marcel Crok

  Arjan, in dit geval speelt het valoriseren geen rol. Het merendeel van de data is niet eens door CRU verzameld. Het gaat erom dat er meer data beschikbaar was (Urals ligt 200 km verwijderd van Yamal) om een regionale chronologie te bepalen.
  Lees ook het stuk van Pielke jr over de ivory billed woodpecker. Jij bent een jonge slimme onderzoeker. Ook jouw impuls is om het voor de onderzoekers van CRU op te nemen. Waarom? Verdiep je in deze zaak en neem vervolgens publiekelijk afstand van dit soort wetenschappelijk wangedrag. Of toon aan dat CRU niets te verwijten valt. Jullie kiezen als onderzoekers veel te gemakkelijk voor het in bescherming nemen van ‘collega’s’. Roderik van de Wal deed dat ook in zijn intreerede, zeggen dat de hockeystick bevestigd is door diverse andere reconstructies. Veel van die ‘andere reconstructies’ leunen dus op Yamal.

 • Arjan

  @Marcel, ik heb het donkerbruine vermoeden dat er 2 kanten zitten aan deze zaak. Aangezien hier alleen de negatieve kanten worden belicht heb ik de neiging om hier tegenin te gaan. Als jullie hier echter zouden zweren bij de absolute waarheid der heilige hockeystick dan zou ik waarschijnlijk meer nadruk leggen op de onzekerheden hierin. Echter, ik denk dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Welke reconstructies leunen nu op welke datasets? (Bijv. Welke reconstructies werden genoemd door Roderik, en welke van deze constructies “leunen” op Yamal?) Welke reconstructies zijn echt onafhankelijk van boomringen? Ik zou wel eens willen weten wat nu de echte redenen zijn geweest voor de keuzes/methodes van de auteurs (e.g. Briffa et al.) en waarom deze afwijken van de keuzes/methodes van McIntyre. Echter gezien de loopgraven oorlog aan beide kanten is een normale discussie niet mogelijk vrees ik. (En het is maar zeer de vraag of ik de keuzes kan beoordelen/begrijpen gezien mijn gebrekkige kennis op dat gebied.) Toch zal McIntyre, als hij de wetenschap wil veranderen op dit gebied zijn resultaten moeten publiceren. Dit is een heel gedoe (duurt vaak jaren), maar dat dwingt Briffa et al. om hierop te reageren. Andere wetenschappers in dat vakgebied zullen dit volgen en hun conclusies trekken. Zo’n literatuurdiscussie nodigt altijd erg uit om de boel beter uit te zoeken en dat zal dan waarschijnlijk ook gebeuren. Met zijn blog bereikt hij alleen maar gelijkgestemden en vrijwel geen wetenschappers. De nieuwste hockeystick bestaat inmiddels uit een stuk meer proxies, en de steel is toch duidelijk een stuk minder “recht” dan in de eerste reconstructies (hoewel vrijwel binnen de enorme errorbar die daarin zat). Interessanter dan een “globaal gemiddelde” is het patroon in opwarming/afkoeling omdat deze mogelijk informatie bevat over de oorzaken (forceringen/internal variability etc.). We zijn tenslotte op zoek naar de oorzaken, en de gevoeligheid hiervan op het aardse klimaat.

  Ps: Als de data niet door CRU is verzameld, dan is de kans groot dat zij deze niet (zomaar) mogen vrijgeven van de originele instanties. Wat ik met valorisatie en ‘marktwerking’ in de wetenschap probeerde aan te geven is dat dit de vrije kennisuitwisseling zal belemmeren in plaats van vergroten. (Bijvoorbeeld het aanvragen van patenten op je onderzoek.)
  Ik ben zelf groot voorstander van (in volgorde van belangrijkheid):
  – beschikbaar maken van data en metadata voor andere wetenschappers (en publiek)
  – beschikbaar maken van literatuur en discussie (reviews)
  – eventueel beschikbaar maken van cruciale modelonderdelen (na publicatie)
  De bereidbaarheid om werk beschikbaar te stellen aan anderen wordt ook verminderd door het sterke competitieve aspect van de wetenschap, en ook door de manier waarop de financiering werkt (je moet je werk aanprijzen, anders krijg je geen geld). Voordeel daarvan is natuurlijk wel weer een zekere selectie. Er is een balans tussen competitie en samenwerking.

  Als ze mij zouden dwingen alle tussen resultaten, probeersels, ongeorganiseerde zooi en emails vrij te geven zet ik m’n hakken ook zo ver mogelijk in het zand. Een vriendelijk/redelijk verzoek, en goede communicatie helpen erg, zo lijkt het mij niet anders dan redelijk dat je de oorspronkelijke auteur laat weten wat jouw ideeen zijn als je iemands werk gebruikt voordat je dit ergens publiekelijk af kraakt. Je gebruikt toch iemands (levens-) werk of het nu prive of publiekelijk gefinancieerd is. Ik heb echter het idee dat sommige mensen “ambtenaren” (bijv. onderzoekers, leraren, beleidsambtenaars, politie, leger) zien als het uitschot der aarde, die eens “echt” werk zouden moeten doen en anders toch op z’n minst als een slaafje zichzelf in dienst moeten stellen van een iedere halve zool die dat van hen eist. Voor deze mensen heb ik echter maar een boodschap: Steek die hockeystick maar -censuur-. Ahum. Let’s play hockey!

  Pps: De IPCC rapporten zijn er om een brug te slaan tussen wetenschap en politiek (‘tricky business’!!!), en zowel de politiek als vooral het publiek wil (meestal) simpele, heldere uitleg. Ook klinkt het BBC stukje als reclame (“ons werk is echt wel belangrijk hoor!”), iets wat vrij veel voorkomt bij hoofdfiguren in een organisatie (en vaak ook van ze gevraagd wordt). Dit wordt natuurlijk nog promoot door de media (“hoe spectaculairder hoe interessanter!”). Ik neem dit zelf altijd met een grote korrel zout. De vraag is echter hoe groot de implicaties zijn van het gesleutel aan de hockeystick voor de rest van het vakgebied, ik ben er van overtuigd dat dit erg klein is.

 • Marcel Crok

  Arjan, wat hier gebeurt is scientific misconduct. McIntyre heeft dat nu tot in de kleinste details bloot gelegd. Dit is niet zomaar een resultaat dat hij eenvoudig zal kunnen publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. Het gaat er namelijk om dat CRU in 2006 al heeft berekend dat gebruik van alle data in deze regio geen hockeystick zou opleveren. Vervolgens heeft CRU besloten alleen de Yamal data te gebruiken. Bovendien verzweeg CRU dat Yamal vanaf 1990 gebaseerd was op slechts een handvol boorkernen.
  Alles wat jij wilt weten over deze zaak kun je terugvinden op ClimateAudit, zoals bv welke reconstructies gebruik maken van de bristlecone pines en Yamal. Het kost je misschien een middag, een dag, nee uiteindelijk kost het je een paar dagen als je het echt wilt begrijpen. Maar zelfs een jonge, slimme onderzoeker als jij lijkt die moeite niet te willen nemen. Je wuift het weg met “laat die McIntyre het eerst maar eens publiceren” en verder beperk je je tot opmerkingen als “ik heb het donkerbruine vermoeden dat er 2 kanten zitten aan deze zaak. Aangezien hier alleen de negatieve kanten worden belicht heb ik de neiging om hier tegenin te gaan.”
  Vermoedens zijn niet genoeg, Arjan. Of je verdiept je in deze zaak en anders waarom zou je je kostbare academische tijd verdoen met het becommentarieren ervan? Lees The hockey stick illusion van Montford, lees alle posts van McIntyre over Yamal, Polar Urals, Mann 2008 en de Tiljander proxies en je bent helemaal bij. Geef er vervolgens een paar colleges over op de Univ om je collega’s bij te praten.
  Het is niet cynisch of beschuldigend bedoeld. Ik spreek je aan omdat ik juist van onderzoekers als jou (die de moeite nemen om uberhaupt dit soort issues enigszins te volgen) verwacht dat ze willen snappen hoe het echt zit en dat ze zich – indien nodig – bereid zijn het werk van anderen (CRU in dit geval) te bekritiseren. Dat zou een belangrijke stap zijn in het klimaatdebat.

 • Boels069

  @Arjan:
  Het gaat ook om de politieke en economisch implicaties.

  De hockeystick veroorzaakte paniekhockey bij beleidsmakers en gejuich bij de liefhebbers van middeleeuwse toestanden.

  Het lijkt niet meer dan billijk dat er dan extra kritisch naar wetenschappelijke bevindingen wordt gekeken.

  Wetenschappers moeten openheid van zaken geven en niet voor Nostradamus gaan spelen.

 • Niek Rodenburg

  Bevat de conclusie dat de hockeystick vervalst is voldoende grond voor het voeren van een rechtszaak tegen de samenstellers?

  Dat is kennelijk de enige manier om beleidsmakers en politici wakker te schudden.

  Of zijn we in Nederland zo ingedut dat we dit ongestraft laten passeren?

  Het alternatief is dat jonge kansrijke onderzoekers zich nog jaren lang in allerlei bochten blijven wringen en deze zaak blijven goedpraten.

 • Marcel Crok

  Niek, een rechtszaak lijkt me niet de juiste oplossing. McIntyre is hier ook niet op uit. Hij gaat er nog steeds vanuit dat zijn blog voldoende mensen bereikt om op termijn effect te hebben. Maar het gaat heel langzaam. Overigens, Roy Spencer vertelde mij in een interview dat ik met hem had dat hij wel verwacht dat het klimaatdebat vroeg of laat in een of andere vorm voor de rechter zal komen. Hij publiceerde hier een uitgebreid artikel over samen met een jurist: http://www.felj.org/docs/elj322/13-459-daubert.pdf
  Marcel

 • Arjan

  Marcel, ik ben bekend met de artikelen van McIntyre en de comments daarop (ik heb ze net nog eens uit het archief gegraven en doorgelezen). Echter de details van de nieuwste affaires heb ik niet gevolgd. Tot dan toe gingen de kritieken vooral over boomringen. Mijn conclusie uit dat geheel was dat er nogal wat onzekerheid zit in boomringen als proxy voor temperatuur en dat hieruit niet met zekerheid vast te stellen valt of het op het noordelijk halfrond rond 15e eeuw of de tweede helft van de 20e eeuw warmer was. Duidelijk is wel dat het beide warme perioden betreft. Gezien de huidige kennis van ons klimaatsysteem is het een kwestie van rustig wachten totdat het wel significant warmer is dan toen (ik heb meer verstand van straling en dynamica dan van boomringen). Maar ja, of dat nu zo belangrijk is, dan was het in het vorige interglaciaal nog warmer dan nu, en daarvoor enkele miljoenen jaren geleden, en daarvoor het grootste gedeelte van de tijd. Verder is de loopgravenoorlog erg vermoeiend om te volgen. Ik vind de reacties van beide kanten varierend van kinderachtig tot arrogant. Ik weet wel dat het normaal vaak al bijzonder moeilijk (frustrerend) is om een dataset te krijgen van iemand, maar als je eenmaal “slecht” bekend staat dan kan je het wel schudden. Dit is geen goede zaak natuurlijk! In de oudere artikelen was het duidelijk dat er fouten gemaakt zijn in het onderzoek (dat gebeurt regelmatig), maar later wordt het meer een statistisch geheen en weer over wat nu wel of niet de beste methode is. Dit toont natuurlijk ook al aan dat de boel onzeker is, anders was er geen twijfel over mogelijk. Ik geloof dat ook over de nieuwere artikelen deze discussie is blijven bestaan, maar toen ben ik al lang afgehaakt op wat sporadische gevallen na. Op een gegeven moment kan ik niet meer beoordelen wie er gelijk heeft omdat mijn statistische kennis dan niet toereikend is. Wat mij opvalt is dat hoe nieuwer de reconstructie hoe meer spaghetti er zit in de steel van de hockeystick, met andere woorden het lijkt erop dat we wat meer richting McIntyre gaan dan richting de oude studies uit de jaren 90.

  Mijn vraag blijft dan wel natuurlijk hoe zit het met de andere proxies, zoals bijvoorbeeld ijskernen en koraalriffen?

  Ik ben niet bevoegd om hun boomringwerk inhoudelijk te bekritiseren. Ik kan en zal dat zeker wel doen voor studies die binnen mijn expertise vallen. Om een vakgebied te veranderen zul je jonge onderzoekers binnen dat vakgebied moeten aanspreken. Dus niet mij, Niek! Je gaat tenslotte ook geen timmerman beschuldigen van het feit dat de loodgieter slecht werk heeft afgeleverd. (Het zijn allebei klusjesmannen!)

  Ik kan echter wel zeggen dat ik de manier waarop de CRU de zaken heeft afgehandeld niet netjes vind. Als McIntyre zijn recentelijke kritiek publiceert dan hoef in niet te graven in blogs met onsamenhangende verhalen en suggesties, want dat is de reden waarom ik bij Climate Audit lange tijd geleden ben afgehaakt. En niet alleen bij Climate Audit, maar ook bij de andere “skeptische” fora. Bevat de Montford illusion meer dan suggestieve quote mining en eenzijdig belichte verhalen? Waar kan ik een degelijke analyse vinden van de voor en tegens, in plaats van eenzijdige berichtgeving? (Wie geeft mij een tip?)

  Bij mijn collega’s is er niemand die iets doet met boomringen zover als ik weet, als ik er over begin krijg ik een boel glazige gezichten en weinig interesse. IJskernen, dat is een ander geval.

  @Boels: voor paniekhockey heb je geen hockeystick nodig. Voor liefhebbers van middeleeuwse toestanden heb je tegenwoordig speciale meetings waarin je riddertje kan spelen. Ieder z’n eigen ding.

  Welterusten.

 • harold

  Een update van de link van Tinstaafl, van implosion naar deception.

  http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/5/8/the-yamal-deception.html

 • Gijs

  @ Arjan e.a.: wat ik me als leek wel afvraag is in hoeverre de ‘tree ring data’ nu het fundament is onder de meer extreme opwarm scenario’s, of dat andere bronnen (zoals ijskernen) deze scenario’s ook ondersteunen.

  Oftewel: Kan de ‘hockey-stick’ zoals bedoeld door Mann, CRU c.s. op een andere manier onderbouwd worden dan door de ‘besmette’ tree ring data?

  Over die loogieter en timmerman: als ze allebei hun ding doen tijdens een verbouwing zonder afstemming kan je wel eens naar worden verrast, daarom heb je een aannemer. Ik denk dat deze rol wat ontbreekt in het klimaatdebat en mensen vanuit hun eigen discipline het gevaar lopen op tunnelvisie. Zeker vanwege de complexiteit van de materie is samenwerking tussen vakgebieden een noodzaak.

 • Marcel Crok

  Andrew Montford heeft de afgelopen dagen gewerkt aan een lang stuk over Yamal. McIntyre plaatst een paar kanttekeningen in de commentaren:
  http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/5/8/the-yamal-deception.html

 • Arjan

  Tree ring data is geen fundament onder opwarm scenario’s, deze zullen hierdoor niet of nauwelijks veranderen. Uit paleo data (ijskernen) volgt een veel hogere klimaatgevoeligheid dan uit de recentere tijdseries (dit is ook te begrijpen omdat de feedbacks over lange tijdschalen anders zijn dat over kortere tijdschalen). Er is gewoon een flinke onzekerheid over de klimaatgevoeligheid. (Hoewel Hansen in zijn EGU praatje hier probeerde van af te dingen, op een weinig overtuigende manier naar mijn idee.) Echter, een relatief kleine globale stijging (een uiterst conservatieve schatting van ~2 C) heeft over een lange periode al enorme gevolgen.

  Die aannemer is een goede, misschien hebben we wel een aannemer nodig. Ik vrees alleen dat het IPCC deze rol op dit moment gedeeltelijk vervult, en over hun prestaties is niet iedereen even tevreden.

  Voor de klimaatgevoeligheid is de grootste onzekerheid de aerosol (stofdeeltjes in de atmosfeer) en de watercyclus (o.a. wolken) en de koppeling tussen beide. (Wolken vormen op aerosolen, veranderingen in aerosolen kunnen tot veranderingen leiden in wolk eigenschappen, maar de watercyclus (wolken, neerslag) bepalen voor een groot deel de levensduur van de aerosolen in de atmosfeer (regen “wast” de atmosfeer schoon). Zowel wolken als aerosolen hebben een heel groot effect op de zonnestraling en de infraroodstraling van de aarde.

  Ik heb het stuk van Montford gelezen, en ik vind het zelf verbazingwekkend dat nu nog steeds die data niet netjes gearchiveerd is en beschikbaar. Ik snap dat dit in de eerste jaren nog niet zo was voordat er zoveel aandacht voor was, maar nu kom je daar wat mij betreft gewoon niet meer mee weg. Dit vind ik eigenlijk de grootste overtreding van de auteurs op dit moment. De keuze van de proxies had misschien ook beter moeten worden belicht in de literatuur, maar ik kan dat niet beoordelen omdat ik niet kan lezen wat de reden was van Briffa et al. om deze proxies te kiezen (mogelijk waren er geen andere!). Ik denk echter dat ze wel wat uit te leggen hebben omdat hun geloofwaardigheid (onder collega’s in het vakgebied, het publiek zal ze niet interesseren) zo wel op een bijzonder laag pitje komt te staan. Er is echter een groot gebrek aan proxy data in recentelijke jaren omdat er geen aandacht en geen geld meer voor is. We kunnen nu tenslotte de temperatuur meten (eigenlijk afleiden…) uit satelliet en thermometer data, dus waarom dan nog onzekere proxies gebruiken? Zo eenvoudig zit dat niet helaas!

  Nogmaals mijn oproep: maak die data en metadata nu eens beschikbaar, dan kunnen anderen ook hun analyse doen en kan er een gezonde discussie ontstaan over de zekerheden en onzekerheden op het gebied van boomringen als proxy voor temperatuurveranderingen. Een goed voorbeeld vind ik de BEST globale temperatuur analyse, die hoewel de resultaten niet zo verrassend waren toch met een bijzonder interessante (en betere) methode kwamen, die denk ik vaker gebruikt gaat worden.

  Tijd voor lunch!

 • Boels069

  @Arjan:
  Enig idee hoe het staat met de BEST-publicatie in Nature?
  Is het review-process nog aan de gang of heb ik iets gemist?

 • Jan van der Laan

  @Arjan
  Als je meer wilt lezen vanuit de wetenschappelijke hoek, is hier een voor jou wellicht een interessante site: http://deepclimate.org/2009/10/30/briffa-teaches-but-will-mcintyre-ever-learn/
  Meerdere bijdragen van DeepClimate deden mij inzien dat McIntyre helemaal niet zo zuiver op de graat is.

 • Follow the money Jan.

 • Timo van Druten

  @Arjan,

  “…ik vind het zelf verbazingwekkend dat nu nog steeds die data niet netjes gearchiveerd is en beschikbaar.”

  Als ik goed ben ingelicht heeft Lonnie Thompson data m.b.t. ijskernen, ondanks vele verzoeken, niet gearchiveerd en beschikbaar gesteld aan geinteresseerde leken. Wellicht moeten jullie Thompson daar op aanspreken en hem oproepen openheid van zaken te geven. Zijn data zijn van eminent belang voor het klimaatonderzoek en behoort daarom openbaar te zijn.

  “.. Ik denk echter dat ze wel wat uit te leggen hebben omdat hun geloofwaardigheid (onder collega’s in het vakgebied, het publiek zal ze niet interesseren”.

  Indien wetenschappers geen sou geven hoe zij qua geloofwaardigheid overkomen op het publiek, dan zul je natuurlijk ook begrijpen dat het publiek geen sou geeft om de resultaten van hun onderzoek en de overheid de “opdracht” geven deze wetenschappers geen middelen en faciliteiten meer te verstrekken om onderzoek te plegen. Zij kunnen natuurlijk gewoon onderzoek blijven doen, maar wel voor eigen rekening en risico.

 • Jan van der Laan

  Nog meer one-liners, Hans?

  Data waren allang beschikbaar en McIntyre had ze en wist dat Briffa ze niet direct aan hem kon geven, want ze waren niet van Briffa.
  Destijds heb ik jou deze links ook gegeven op je Volkskrantblog, maar uitgerekend jij verweet mij een linkdumper te zijn. Zelf lezen wat niet Watts, Mountford, McIntyre of andere ‘skeptic’ produceren, is taboe blijkbaar.

  Ik vind het verder wonderlijk dat jullie over zo’n complexe materie zo’n duidelijk uitgesproken oordeel hebben. Dunning-Kruger en zo.

  En for the sake of completness, Marcel, waarom heb je nooit de reactie van Briffa gepubliceerd? Hoor en wederhoor, ken je dat principe? Of was je van zijn reactie niet op de hoogte? Ken je de site van DeepClimate?

 • Gijs

  Is er overigens al een reactie van Briffa op deze laatste onthullingen? Als die er is, zeker publiceren Marcel!

  @ Jan: Waar vind ik overigens feiten die ondersteunen dat die McIntyre niet zuiver op de graat is? Lijkt me meer een outsider die iets te veel kritische vragen stelt aan insiders. Er zijn al redelijk wat karaktermoorden gepleegd op deze man maar hij blijft volhouden.

  Ik denk dat de ‘zuiverheid’ van McIntyre net iets groter is dan de door insiders gebruikte methoden en brondata.

 • Arjan

  Ik heb de reacties van Deepclimate en Briffa zelf ook gelezen. Men zou eens wat minder wild moeten speculeren over de motieven van de ander. Het is allemaal lekker suggestief. Erg vermoeiend. Ik blijf er echter bij dat meer openheid wenselijk (vereist) is en dat er flinke onzekerheden zitten aan die boomring reconstructies. Ik kon overigens wel wat sites vinden met data, ik weet niet of die “17” daar ook bij zitten:

  http://www.cru.uea.ac.uk/~timo/datapages/mxdtrw.htm
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/treering.html
  http://web.utk.edu/~grissino/index.htm

  Verder ken ik Lonnie Thompson niet persoonlijk, ik werk niet in dat vakgebied. Over BEST publicaties in Nature heb ik geen informatie (niet meer dan publiekelijk beschikbaar is).

  Ik denk eigenlijk dat ik beter mijn tijd kan besteden aan m’n eigen onderzoek (data archiveren ofzo…) in plaats van mijn tijd te besteden aan suggestieve oeverloze wellus-nietus discussies waarvan ik bang ben dat we daarin gaan belanden.

 • Marcel Crok

  Arjan, er is zeker veel data beschikbaar. In dit geval was het gewoon heel triest dat Briffa jarenlang weigerde om zijn Yamal data vrij te geven en daarna om openbaar te maken welke sites hij had gebruikt voor de in de climategate-e-mail genoemde regionale chronologie voor NW Rusland. Het is triest dat ze zelfs na een FOIA-verzoek nog niets wilden vrijgeven en dat de ICO eraan te pas moet komen. Nu de 17 locaties zijn vrijgegeven heeft McIntyre de grafiek boven dit bericht kunnen maken, met publiek beschikbare data dus!
  Marcel

 • TINSTAAFL

  “Data waren allang beschikbaar en McIntyre had ze en wist dat Briffa ze niet direct aan hem kon geven, want ze waren niet van Briffa.”

  Eh…niet dus, alleen de selectieve data die Briffa/CRU geschikt vonden, pas op 12 April 2012 werden ALLE data van het onderzoek vrijgegeven (onder druk van de Information Officer), waarvan vele sites de hockey stick NIET aantoonden (URAL). Briffa kwam met een uitermate zwak excuus waarom die sites niet gebruikt waren; tijdnood…hmmm…ondanks dat de Yamal/URAL regionale chronology al in 2006 waren bekend was…(climategate email #1146252894)

 • Jan
  McIntyre “had the data all along”, maar hij had het lijstje niet.

  Het is alsof je alle ingredienten van een recept in de kast hebt staan, zonder recept kun je wel een cake bakken , maar je weet niet of het dezelfde cake is. Het is je blijkbaar nog steeds ontgaan dat Steve McIntyre probeert om multiproxy studies mathematisch exact te reproduceren. Zonder recept lukt dat niet.

  “Alle data staat op het internet”, inderdaad, maar het recept niet, dat laatste hebben we door jarenlang getrouwtrek met een beroep op de wet openbaarheid bestuur eindelijk kunnen loswurmen.

  Jones: ” If they ever hear there is a Freedom of Information Act now in the UK, I think I’ll delete the file rather than send to anyone.”

  “Jij mag niet met mijn auto spelen, is van mij!”

 • Jan van der Laan

  Hij had het gewoon kunnen vragen, maar dat deed hij niet, hij vroeg om de data en toen Briffa zei dat hij bij de Russen moeten zijn, omdat die de eigenaren waren, ging McIntyre stampvoetend zijn vriendjes mobiliseren om een flame war van Foia requests op Jones en co los te laten.
  Verder is de methode die McIntyre nu gebruikt ook niet expliciet beschreven (die moet je weer impliciet uit de code halen) en die wijkt ook weer af van de methode die Briffa gebruikt. Zo komen we nooit ergens.
  Briffa heeft destijds al geantwoord waarom hij bepaalde data niet gebruikt heeft (zie de link die ik gaf in mijn antwoord aan Arjan) en ik moet toegeven dat het me nog qua complexiteit duizelt.
  Gelukkig bevind ik me hier in op deze site in het gezelschap van boomringdeskundigen en universitair geschoolde wiskundigen die in eigen woorden kunnen uitleggen wat er aan zijn verklaring niet klopte 😉
  Maar ik ben ook benieuwd wat nu Briffa’s verklaring zal zijn en als er misconduct is gepleegd, dan dient er minstens een retraction van het artikel te komen. Tot die tijd zou ik de woorden leugenaar en bedrieger nog niet in mijn mond nemen.
  @Gijs: google eens op “Take a ritaline Dave” of geef deze als zoekopdracht eens op de site van DeepClimate.

 • Jan
  Het lijkt mij dat Briffa degene is die onwetenschappelik bezig is als hij onreprodudeerbare resultaten publiceert.

  In feite is de publicatie van Briffa een formule van de vorm: Methode(data)=resultaat. Als hij onder de tram komt, is het onderzoek waardeloos omdat de data onbekend is. Maar het is wel een resultaat waar het wereldenergiebeleid op rust, dus daar mogen de auditors wel even over blijven aandringen.

  Arme Briffa.

 • Jan van der Laan

  @Hans:
  Onzin! (verder reageren is tijdsverspilling als je de links niet leest).
  Je stelling dat op deze publicatie het wereldenergiebeleid is bepaald, getuigt van tunnelvisie. Maar dat geldt ook voor iedereen die is blijven hangen in hockeystick van Mann (1998 & 1999).

  Nog meer info die je niet moet lezen staat hier:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2012/05/yamalian-yawns/

 • Jan
  Gavin Schmidt is geen partij. De data is van Keith Briffa, die zich opvallend stil houdt in deze zaak.

  Even resumerend:
  Toont de selectie van Briffa een Hocheystick: Ja
  Toont de volledige dataset van de noordelike Ural een hockeystick? Nee
  Heeft Briffa de uitgebreide dataset in handen gehad? Ja
  Heeft Briffa “adverse reults” achter gehouden? Ja.

  McIntyre is slechts de klokkenluider. De feiten spreken voor zich.

  O ja
  Nog meer info die je niet moet lezen staat hier
  http://climateaudit.org/2012/05/13/schmidts-rant-on-yamal/

 • Jan van der Laan

  Als McIntyre echt iets gevonden heeft, dan moet hij dat publiceren (hij gebruikt bv een andere methode). Maar het blijft bij insinuaties, dog-whistling en nog meer paranoia (zoals in de link die je me gaf; die heb ik wel gelezen, iit jij die nooit anders leest dan de rommel die Mountford. His Lordship, Watts en Nova produceren).
  Waarom Briffa niet reageert? Dat heeft hij toch al gedaan in 2009? Omdat van de andere data geen chronologie kon worden opgebouwd.
  (Wat zijn trouwens adverse reults?)
  En waarom mag Gavin Schmidt niet reageren? Is McIntyre dan wel een partij? Waarom publiceert McIntyre nooit in wetenschappelijke literatuur?
  Waarom zit hij nooit zo als een pitbull achter de rommel die op Watts en co wordt gepubliceerd?

 • Boels069

  Het lijkt mij duidelijk, het oldboy-netwerk staat geen enkele kritiek toe.

  Van de gevestigde klimaatorde mag McIntyre de heilige dendrohockeystick niet ter discussie stellen.

  Het gaat niet meer om Biffra, het gaat om enkele tientallen reviewers die steken hebben laten vallen.

 • Marcel Crok

  Jan,
  Komaan, McIntyre documenteert op zijn blog beter wat hij doet dan de meeste hockeyteamleden in peer reviewed papers. McIntyre heeft bovendien verschillende publicaties op zijn naam staan, ook dat verandert echter weinig aan de weerzin die hij in de gemeenschap blijkbaar oproept.
  Dus het is onzin dat je de laatste ontwikkelingen rond Yamal ‘insinuaties’ noemt. Het enige argument waar CRU nog mee probeert weg te komen is dat ten tijde van Briffa’s 2008 publicatie er te weinig tijd was om aan een regionale Yamal chronologie te werken en dat daarom gekozen is om alleen Yamal zelf te gebruiken. Zoals McIntyre terecht opmerkt zouden reviewers daar waarschijnlijk geen genoegen mee hebben genomen als Briffa dat toen eerlijk had opgeschreven.

 • Gijs

  Als ik die reacties lees op RealClimate op die McIntyre dan lees je wel wie er op de man speelt. Emoties lijken leidend, wat niet goed is te praten maar wel begrijpelijk vanuit de context. Niemand vind het leuk als een buitenstaander zich niet conformeert aan de code van de community om vervolgens ook nog eens heilige huisjes omver te gaan schoppen. Zo’n persoon houd je natuurlijk -als het even kan- ook buiten het wetenschappelijk publicatiecircuit.

  Dit is ook wel gek: een -met alle respect- hobbyende outsider die jouw goed gesubsidieerde klimaatwetenschap eens onder de loep neemt en dit soort nalatigheden bloot legt. Hoe meer ik over en van die man lees hoe meer ik hem bewonder, zeker als je ziet hoe feitelijk en zakelijk hij blijft in zijn reacties.

  Probleem: de wijze van communiceren zegt niet perse wat over wie het ‘wetenschappelijke’ gelijk aan zijn kant heeft. Ook onder die zelfingenomen, dogmatische nare ‘incrowd’ op RealClimate lopen vast en zeker slimme koppen rond. MCI heeft zeker gescoord maar de oorlog heeft hij nog niet gewonnen.

 • Jan van der Laan

  Komaan, McIntyre documenteert op zijn blog beter wat hij doet dan de meeste hockeyteamleden in peer reviewed papers.

  Vind je? Inmiddels heeft hij zo’n beetje overal data van, dus waarom maakt hij zelf niet eens een temperatuurreconstructie teruggaand tot ca de jaartelling? EN publiceert hij dat in een wetenschappelijk tijdschrift of op een wetenschappelijk congres?

  Maar zoals ik al eerder opmerkte, jullie hier zijn allemaal volleerde boomringdeskundigen en statistici en weten precies waar de schoen wringt en weten jullie allemaal in no-time je eigen reconstructie te maken waarin alle kritieken van de laatste jaren in zijn verwerkt! (krekels in de nacht).

  Lees verder eens de reactie van Hantemirov.

  En dan de typische McIntyre paranoia:
  “He [Hantemirov] has to coexist with Briffa, Schmidt and those guys. I suspect that he’s received criticism for providing me with data.”

  I suspect…wat wil je nog meer?

 • Wb Heartland, ik vind het een smakeloze campagne waarvan ik me inderdaad distantieer. Ik sluit me aan bij de brief van McKitrick: http://climateaudit.org/2012/05/04/mckitrick-letter-to-heartland/ en ik kon me ook vinden in het commentaar van Jeff Condon die vindt dat HI bij hun verontschuldiging dieper door het stof hadden moeten gaan: http://noconsensus.wordpress.com/2012/05/06/some-unsolicited-advice-to-heartland/

  Maar, maar, maar, meneer Bast was zo verschrikkelijk aardig tegen je, Marcel! En nu laat je de goede man zomaar vanwege een reclamebordje vallen, terwijl hij jaarlijks tonnen aan persoonlijke inkomsten ziet verdampen?

 • Turris

  Ik verbaas me over de (te?) tolerante houding jegens de bewezen scientific misconduct, ook op dit blog, door Briffa. Briffa’s misconduct is feitelijk wereldnieuws, maar het wordt op een laag pitje gehouden! Vergelijk: Prof. dr. Diederik Stapel, hij werd uit zijn ambt gezet, verloor zijn doctors titel en mag geen wetenschap meer beoefenen, na de vaststelling van zijn politiek geënte wetenschappelijke fraudes. Stapel’s misconduct werd wereldnieuws. Briffa geniet “ogenschijnlijk” protectie? Welke reden is daarvoor?

Geef een reactie

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Agenda

Loading...

Donate to support investigative journalism on global warming

My blog list