Waarom Wagner geen standbeeld verdient

Wolfgang Wagner, de hoofdredacteur van de open access journal Remote Sensing is afgetreden vanwege de publicatie van de controversiële paper van Spencer en Braswell. Hij deed dat vrijdag met een uitgebreid hoofdredactioneel. De cruciale passage in dat stuk luidt:

The problem is that comparable studies published by other authors have already been refuted in open discussions and to some extend also in the literature (cf. [7]), a fact which was ignored by Spencer and Braswell in their paper and, unfortunately, not picked up by the reviewers. In other words, the problem I see with the paper by Spencer and Braswell is not that it declared a minority view (which was later unfortunately much exaggerated by the public media) but that it essentially ignored the scientific arguments of its opponents. This latter point was missed in the review process, explaining why I perceive this paper to be fundamentally flawed and therefore wrongly accepted by the journal.

Met name de karakterisering ‘fundamentally flawed’ werd gretig overgenomen door wetenschappelijke tegenstanders van Spencer, zoals John Abraham in The Guardian:

“It is remarkable that an editor-in-chief has stepped down from his role at a journal because of the publication of a flawed paper. This significant event reflects on the significance of the flaws in the paper and its review process. It is commendable that Wagner has reacted responsibly to the situation.”

Over de ‘flaw’ zelf hoeft niemand het ondertussen meer te hebben. Terwijl dat toch is waar wetenschap over zou moeten gaan. Wagner verwijst in zijn opiniestuk naar één wetenschappelijk artikel van Trenberth en Fasullo waar ‘to some extent’ de argumenten van Spencer en Braswell al weerlegd zouden zijn. Dat is opmerkelijk want die paper van Trenberth en Fasullo was vooral een kritiek op een paper van Lindzen en Choi uit 2009 en beperkt zich tot een analyse van de tropen terwijl Spencer en Braswell zich richten op de hele aarde.

Verder heeft hij het over ‘open discussions’ waarmee hij vooral lijkt te doelen op de kritiek van Trenberth op RealClimate. Die schreef daar:

The paper has been published in a journal called Remote sensing which is a fine journal for geographers, but it does not deal with atmospheric and climate science, and it is evident that this paper did not get an adequate peer review. It should not have been published.

Op de website LiveScience zei Trenberth het nog wat scherper:

“I cannot believe it got published,” said Kevin Trenberth, a senior scientist at the National Center for Atmospheric Research.

Welnu, wat kun je nog doen als een paper die in jouw ogen niet gepubliceerd had mogen worden toch gepubliceerd is? De normale route is dat je een procedure in gang zet om het artikel te laten terugtrekken.

Terugtrekken?
Het eerste wat de website Retraction Watch zich dan ook afvroeg na de beslissing van Wagner of Remote Sensing een procedure in gang zou zetten om het artikel terug te laten trekken. Ze vroegen het Wagner op de man af en die antwoordde:

No, neither the publisher nor I have so far considered this [retraction]. On the one hand, as I wrote in the editorial, formally everything was correct with the review. On the other hand we believe that it is much better to treat this issue in an open and scientific manner. Therefore the publisher is already working on inviting the science community to respond to this paper.

Deze uitspraken zijn meer dan opmerkelijk. Inderdaad schreef Wagner al in zijn editorial dat het review proces geheeld volgens de regels was verlopen:

In hindsight, it is possible to see why the review process of the paper by Spencer and Braswell did not fulfill its aim. The managing editor of Remote Sensing selected three senior scientists from renowned US universities, each of them having an impressive publication record. Their reviews had an apparently good technical standard and suggested one “major revision”, one “minor revision” and one “accept as is”. The authors revised their paper according to the comments made by the reviewers and, consequently, the editorial board member who handled this paper accepted the paper (and could in fact not have done otherwise). Therefore, from a purely formal point of view, there were no errors with the review process.

Er zijn dus geen fouten gemaakt door de reviewers. Deze beschikken alle drie over een indrukwekkende publicatielijst. Hoe konden zij alle drie de ‘fundamentele fouten’ die er in de paper zaten over het hoofd zien. Wagner heeft achteraf een idee:

But, as the case presents itself now, the editorial team unintentionally selected three reviewers who probably share some climate sceptic notions of the authors. This selection by itself does not mean that the review process  for this paper was wrong.

Goeie genade, stel je voor. De drie reviewers delen ‘mogelijk’  enkele sceptische opvattingen van Spencer en Braswell. Daardoor waren ze zo verblind dat ze de ‘fundamentele fouten’ in de paper niet meer zagen.

Stel je voor dat we deze redenering doortrekken naar een willekeurig ingediend klimaatartikel. Met de enorme consensus die er in de klimaatgemeenschap zou bestaan wordt het dan vrijwel onmogelijk om nieuwe manuscripten nog te beoordelen. Want je wilt voorkomen dat wetenschappers die ‘al van mening zijn dat CO2 de belangrijkste factor op het klimaat is’ een artikel moeten gaan beoordelen dat aantoont dat CO2 een belangrijke factor is. Een minderheid van sceptici zal dan een meerderheid aan papers moeten gaan beoordelen om het review proces nog zuiver te houden. En als dat niet gebeurt of mogelijk is dan zullen er nog vele hoofdredacteuren moeten aftreden.

Climategate II
Er is meteen druk gespeculeerd over de sociale druk die erop Wagner is uitgeoefend, in het bijzonder door Trenberth zelf. Wellicht komt er ooit een climategate II waaruit dit blijkt of zal Wagner ooit vertellen wat er achter de schermen precies gebeurt is.

Zonder die bewijzen zegt de huidige gang van zaken echter al genoeg. Spencer liet vrijdag meteen weten dat de beslissing van Wagner voor hem als een totale verrassing kwam. Wagner heeft de afgelopen maanden geen enkele keer contact gezocht met Spencer:

UPDATE #1: Since I have been asked this question….the editor never contacted me to get my side of the issue. He apparently only sought out the opinions of those who probably could not coherently state what our paper claimed, and why.

In een gisteren gepubliceerd stuk van Trenberth, de eerder genoemde John Abraham en Peter Gleick, lezen we vervolgens dat Wagner persoonlijk zijn excuses heeft gemaakt aan … Trenberth:

Kevin Trenberth received a personal note of apology from both the editor-in-chief and the publisher of Remote Sensing. Wagner took this unusual and admirable step after becoming aware of the paper’s serious flaws. By resigning publicly in an editorial posted online, Wagner hopes that at least some of this damage can be undone.

Dit is absurd. Een review proces dat formeel goed is verlopen, geen aanleiding zien om de paper terug te laten trekken, vervolgens toch je koffers pakken vanwege ‘fundamentele fouten’ en een wetenschapper die helemaal niets met de paper te maken heeft (Trenberth) persoonlijk je verontschuldigingen aanbieden. En ondertussen geen enkele keer contact opnemen met de auteurs van de paper, Spencer en Braswell.

Profetisch
Toen de Spencer paper net verschenen was verwees McIntyre op Climate Audit naar uitspraken van Jones en Trenberth t.a.v. peer review. Denk aan hoe ze spraken over de papers van Michaels/McKitrick en De Laat/Maurellis:

Kevin and I will keep them out somehow – even if we have to redefine what the peer-review literature is !

Of in 2005 toen ze het over GRL hadden:

McIntyre: In the past, occasional breakdowns of Team defense have led to new defensive personnel e.g. when new personnel had to be brought into shore up Team defensive schemes at GRL in 2005: (591. 1132094873.txt):

The GRL leak may have been plugged up now w/ new editorial leadership there.

McIntyre eindigde met wat je nu bijna als profetische woorden kunt beschouwen:

Trenberth did not comment on whether new personnel would be needed to plug the leak at Remote Sensing or whether changes in Team defensive zone coverage would be instituted.

Met het aftreden van Wagner is het lek bij Remote Sensing gedicht. En dat terwijl Wagner zelf niet eens een scepticus is. Zijn opvolger zal met grote zekerheid de IPCC-visie krachtiger verdedigen en het moeilijker maken om ‘sceptische papers’ door te laten.

Je zou verwachten dat de wetenschappelijke opponenten van Spencer en Braswell de paper gaan aanvallen in Remote Sensing en dat Spencer en Braswell dan de gelegenheid krijgen te reageren. Maar nee. Morgen al verschijnt er bij GRL (het tijdschrift waar het lek in 2005 ‘gedicht’ was) een ‘weerlegging’ van Spencer en Braswell, geschreven door Andrew Dessler. Spencer is terecht not amused over deze gang van zaken:

UPDATE #3: At the end of the Guardian article, it says Andy Dessler has a paper coming out in GRL next week, supposedly refuting our recent paper. This has GOT to be a record turnaround for writing a paper and getting it peer reviewed. And, as usual, we NEVER get to see papers that criticize our work before they get published.

Wagner verdient geen standbeeld. Integendeel, hij heeft laten zien dat hij zelf niet stevig genoeg in zijn schoenen staat om de enorme druk om politiek correct te zijn te kunnen weerstaan. Of zoals William Briggs het formuleerde:

It takes a man to stand up to this kind of barrage. Wagner was in danger of not being invited to meetings, of being a pariah, of even—it hurts to say this—losing future grants. He had to do something to distance himself from his own journal, a journal he helped create, using rules he helped devise.

Wagner took the path of self-aggrandizing cowards.

Share

24 comments to Waarom Wagner geen standbeeld verdient

 • JvdLaan

  Geef mij het veel beter weergegeven stuk van Bart Verheggen maar: http://ourchangingclimate.wordpress.com/2011/09/02/spencer-braswell-fundamentally-flawed-journal-editor-resigns/

  Het is inmiddels duidelijk dat het artikel van Spencer niet helemaal correct is (flawed)! Deal with it en stop met die niet ter zake doende roddel en achterklap van bloggers als McIntyre of complotdenkers als Briggs (zie zijn laatste comment hierboven, nergens op gebaseerd).

 • marcel

  JvdLaan
  Zitten we weer niet helemaal op een lijn, wat is dat toch met het klimaatdebat 🙂
  Het spijt me zeer JvdLaan maar met teksten als “Yes, novel and interesting challenges to the established view should be published – perhaps even get given a slightly easier ride, if they are novel. But No: just saying the same old thing again isn’t any good.” en “They [“skeptical” papers such as Spencer’s] are not published to further the science, but as a piece of meat to those who find the science very incompatible with their world view.” kan ik het niet eens zijn.
  Dat Spencer steeds weer hetzelfde zou beweren is onzin. Zijn hypothese dat IPCC oorzaak en gevolg verwarren en dat daaruit de illusie van een positieve feedback uit voortkomt stamt uit 2008. Lindzens iris-hypothese uit 2001. Kijk hoe lang het heeft geduurd voordat de CO2-hypothese aan populariteit won. Het is goed mogelijk dat Spencer of Lindzen pas over 50 jaar gelijk krijgen. Zij moeten blijven proberen om hun ideeen verder uit te werken zoals ook pro-AGW onderzoekers nog veel werk te verzetten hebben voordat hun hypothese bewezen is.
  Marcel

 • […] professionele integriteit te ‘dissen’.Het hier reeds gemeldde Remote Sensing-schandaal, waarover onze Marcel nu blogt lijkt onderhand wel een rap-battle.Over de laster bericht klimaatwetenschapper Judith Curry op haar […]

 • Turris

  Definitie van klimaat-consenses-communisme:

  Het desavoueert oplettende wetenschappelijke critici van de blunders en de malversaties van de gepolitiseerde IPCC-rapporten en van hun alarmistische “wetenschappelijke” klimaatadviezen aan de VN, om vervolgens door middel van toegepaste censuur, gesubsidieerde marketing en gesubsidieerde propaganda de publieke opinie te beïnvloeden, teneinde zodoende een nieuwe wereldorde en centraal gedomineerde heilstaat te kunnen vestigen.

 • Marcel,

  Zoals ik op m’n Engelstalige blog schreef:
  ( http://ourchangingclimate.wordpress.com/2011/09/02/spencer-braswell-fundamentally-flawed-journal-editor-resigns/#comment-14290 )

  I think in his editorial Wagner was fairly clear about his reasons for resigning:

  – the lack of considering (previously published) contradictory evidence.
  – the (in Wagner’s words) problematic issues w.r.t. “fundamental methodological errors or false claims.”
  – Spencer’s exaggeration and spinning of his results in the media (which made Wagner feel that he had been taken for a ride).

  Ik vind de persoonlijke verontschuldiging aan Trenberth ook overtrokken en onnodig, al moet ik daarbij aantekenen dat niemand (behalve de direct betrokkenen) precies wetenwaarom hij die verontschuldigingen heeft gemaakt. Speculeren aan de hand van favoriete verhaallijntjes heeft hierin niet zo heel veel zin vind ik.

  Zie ook Bob Brand makes several astute observations on the course of events and on Wagner’s apology to Trenberth (and the role of cultural differences therein). Re the apology, I see Wagner’s resignation as an apology to the scientific community and don’t find personal apologies to Trenberth necessary, though BB provides some rationale for this.

 • marcel

  Bart
  Als er serieuze flaws in de paper zitten, dan stuur je een commentaar in naar Remote Sensing en that’s it. Als de fouten zeer ernstig zijn, dan zouden Spencer/Braswell gevraagd kunnen worden een correctie te schrijven. In het ergste geval kan de procedure voor retraction worden ingezet. Dat Wagner en Remote Sensing niet peinzen over retraction, dat volgens Wagner alles volgens procedure is verlopen, geeft aan hoe ridicuul zijn beslissing is geweest.
  Dat je uitspraken van Spencer in de media hierbij betrekt is absurd. Zie hoe Trenberth, Abraham en Gleick nu ver beneden de gordel uithalen naar Spencer en Christy (waarom wordt hij er nu ook nog even met de haren bij gesleept). Trenberth lijkt zich niet te realiseren dat de korte termijn overwinning die hij nu boekt op de lange termijn grote schade aanricht aan de geloofwaardigheid van de klimaatwetenschap.
  Als Wagner consequent zou zijn, zou hij zijn ontslag nu terugdraaien, want kijk eens hoe Trenberth in de media met Wagners beslissing aan de haal gaat….

  Marcel

 • JvdLaan

  Kijk Marcel, als je een serieuze discussie wil, dan lijken me vergelijkingen die de anonieme commenter Turris maakt met moorddadige regimes hier niet op zijn plaats.
  Maar eigenlijk heb ik daar geen vertrouwen in dat je daar iets tegen doet, je bent zelf immers oprichter van het blog climategate.nl waar uitschelden van andersdenkenden en vergelijkingen met moorddadige regimes tot huisstijl is verworden. Dus als je je afvraagt wat er aan de hand is met de discussie binnen de klimaatwetenschap, kijk dan ook eens kritisch naar jezelf. Je bent zelf onderdeel geworden van die polarisatie.
  Sinds Breivik wens ik op generlei wijze meer deel te nemen aan discussies met een sterk polariserend karakter. Dan houd ik me liever bezig met vredelievende zaken zoals de zorg voor mijn gezin en het uitoefenen van mijn hobby, nl het observeren en fotograferen van vogels, vlinders en libellen (waar ik het steeds vroeger worden van de lente en later worden van de herfst door eigen observaties al heb waargenomen).

  Succes met je blog en je boek natuurlijk.

 • Over onder gordel gesproken, je citeert net goedkeurend McKitrick:

  “grovelling,terrified coward”
  “what the hell”
  “make you feel ill”

  Ik vraag me toch af hoe een objectief bijstander de mate van onder gordel zijn beziet als je dit vergelijkt met Trenbegrth’ evil statements als “incorrect multiple times before”. C’mon on.

 • marcel

  JvdLaan
  Ik wil zo lang mogelijk iedereen de vrijheid geven hier alles te zeggen. Ik modereer tot op heden nog niet.
  Dank voor je bijdragen hier en veel succes met gezin en fotograferen.
  Marcel

 • marcel

  Bart
  Alle feiten die er nu liggen bewijzen dat Wagner geen rechte rug heeft gehad. Hij is om een belachelijke reden afgetreden. Zo iemand noem je een lafaard. De reactie van Jonathan Jones bij Judith Curry is de spijker op zijn kop:

  http://judithcurry.com/2011/09/05/update-on-spencer-braswell-part-ii/#comment-108630

  With a tiny handful of exceptions (Judy, Richard Betts, Hans von Storch, Eduardo Zorita, surely there must be a few more?) the whole of “mainstream” climate science seems to be going into collective meltdown. To ordinary scientists their behaviour just gets more bizarre with every day.
  I have worked in all sorts of areas of science, some really quite controversial, and I have never seen this sort of childish throwing of toys out of prams in any other context. I can’t see any solution beyond some proper grown ups getting involved and telling Trenberth and Gleick and friends to sit on the naughty step until they learn how to play nicely.

  Jij en andere onderzoekers in Nederland zouden de beslissing van Wagner publiekelijk moeten betreuren en jullie zouden je fel moeten uitspreken tegen het gedrag van Trenberth, Gleick en Abraham. Doe dat op klimaatportaal. Maar nee hoor, iedereen houdt zich muisstil, uit angst voor de machtige Trenberth.
  Neem een voorbeeld aan Judith Curry zelf die een van de weinige klimaatonderzoekers is die zich distantieert van deze hele affaire.

  Marcel

 • Marcel, met je laatste commentaar daal je toch een paar treden in je geloofwaardigheid.

  Is dit echt de spijker op z’n kop: “the whole of “mainstream” climate science seems to be going into collective meltdown.”

  Dan vraag ik me toch echt af waarom ik uberhaupt met jou in discussie treedt als je er serieus zo over denkt.

  Tegen complottheorieen valt tenslotte geen weerwoord te geven.

  Een voorbeeld nemen aan Judith Curry zal ik zeker niet doen. Zij is druk bezig een niche voor zichzelf te maken waarin zij als serieuze mainstream wetenschapper andere mainstream wetenschappers flink kan na-trappen, zoals tegenwoordig zo populair is (en wat haar ook veel populariteit heeft opgeleverd. Ze maakt regelmatig sweeping accusations over de mainstream wetenschap en diens beoefenaars, zonder ook maar enig bewijs (de vermaledijde emails zijn voldoende voor haar nieuw verworven publiek en blijkbaar voor haarzelf). http://ourchangingclimate.wordpress.com/2010/11/05/judith-curry-building-bridges-burning-bridges/

  Ook haar opmerkingen over de wetenschappelijke kennis zelf worden aparter, en ook al zonder enige bewijsvoering. Het is ineens allemaal chaos wat de klos slaat. Alsof er geen wet van behoud van energie meer zou bestaan.

  Ik heb heel lang veel respect voor haar gehouden, en haar pogingen om bruggen te slaan publiekelijk ondersteund. Maar haar uitingen zijn dermate beschuldigend en leeg (ie gebaseerd op handwaving zonder ook maar enige bewijsvoering) geworden dat haar geloofwaardigheid toch echt diep is gedaald.

  En over het klimaatportaal: Daar worden tot op heden geen opinierende stukken geplaatst.

 • Elmar Veerman

  Ja Marcel, ook mij valt het op hoe verschillend de maatstaven zijn waarmee je medestanders en tegenstanders in het klimaatdebat beoordeelt. Onderschat je eigen rol niet in het polariseren en het voeden van wantrouwen tegen wetenschappers, want je bent daar best goed in. Door je pijlen steeds op gevestigde klimaatwetenschappers te richten en vrijwel nooit kritische geluiden te laten horen over de toch vaak blunderende en misleidende ‘klimaatsceptici’, heb je voor mij veel van je geloofwaardigheid verloren. Een gedachtenexperiment: wat zou er gebeuren als je een tijdje alles op alles zou zetten om je eigen ‘waarheden’ onderuit te halen?

  Wat Wagner en Spencer betreft: ik vind het raar dat een retraction niet wordt overwogen. Misschien komt dat nog. En zoals ik al eens tegen je heb gezegd: het feit dat Spencer een aanhanger is van ‘intelligent design’ zou voor editors en peer reviewers genoeg reden moeten zijn om alles wat hij beweert extra goed te controleren. Logica is blijkbaar niet zijn sterkste punt.

 • baksteen

  Dat deze krachten ongecorrigeerd hun gang kunnen gaan bewijst voor mij hoe ver we heen zijn. Inderdaad zoals Turris aangeeft, het zijn de schaduwen van een totalitair repressief systeem die op dit moment even zichtbaar worden.
  Wat moet er op Wagner een druk zijn gezet om deze stap te nemen, ik wens hem veel sterkte. Erg als je “an offer you can’t refuse” krijgt aangezegd.

  marcel bedankt voor het duidelijke verhaal

 • Guido

  Marcel, uiteraard is de stap van Wagner niet pluis en op het eerste gezicht niet te verdedigen. Maar ik denk dat het meer met de ophef over het S&B artikel te maken heeft dan met het artikel zelf. Skeptici klagen zo vaak dat het alarmistische bevindingen uitvergroot worden in de media, maar andersom kunnen “ze” er ook wat van. Het artikel zelf is redelijk voorzichtig maar de rem gaat los bij alle persberichten.

  Wagner zelf is een behoorlijk alarmistisch ingesteld persoon en ik denk dat hij zich doodgeschrokken is van de media hype rond het artikel, en voelt zich daar waarschijnlijk verantwoordelijk voor. Ik weet uiteraard niet wat er precies is gebeurt, maar ik denk dat Wagner’s stap om zich terug te trekken meer te maken heeft zijn alarmistische inslag en de opgeblazen berichtgeving dan met druk van bovenaf.

  Wat nu nodig is, is een grondige analyse van het S&B artikel en de kritiek daarop lijkt me. Het zou m.i. beter zijn daar aandacht aan te besteden dan aan het moddergooien en het kapotmaken van de carriere van een goede wetenschapper. Aan dat laatste hebben hijzelf en het extreem gepolariseerde karakter van het debat schuld lijkt me. Voorheen had ik vaak het gevoel dat die polarisatie met name door de alarmistische gemeenschap en het niet openstaan voor andersdenkenden komt (zelfs als deze valide argumenten hebben), maar als ik alle negativisme, complotdenken, en beschuldigingen van de blogs over dit onderwerp eens bekijk dan kan ik niet anders concluderen dat de skeptische gemeenschap ook even naar zichzelf zou mogen kijken.

 • Fred Versteeg

  En ondertussen wordt het voor geïnteresseerde leken zoals ik steeds moeilijker om nog artikelen van wetenschapsjournlisten te vinden die mij proberen uit te leggen waar de paper van Spencer de fout in gaat of waar Trenberth’s kritiek eventueel geen hout snijdt. De randverschijnselen worden steeds belangrijker. Het is alsof je denkt verstand te hebben van voetbal door alleen maar de roddels over coaches en spelers te volgen en nooit een wedstrijd te bekijken.

 • marcel

  Fred, ben ik met je eens. Het is wel zo dat me dat als journalist meerdere dagen gaat kosten. Ik zal NWT eens polsen of ze geinteresseerd zijn in een verhaal zodat die tijdsinvestering enigszins vergoed kan worden.
  Voor kranten is het een behoorlijk technisch onderwerp. Ik ben benieuwd of er zaterdag iets in NRC of de Volkskrant zal staan, ik denk het niet. Of hooguit bij de rubriek ophef en dan gaat het dus weer over Wagner en niet over de inhoud.
  Marcel

 • Fred Versteeg

  Marcel: het was een algemene opmerking, geen specifieke kritiek op jou gericht. Je hebt al een heel boek geschreven dat ook door leken, zeker met nog enige kennis van natuurwetenschap, goed te volgen is.
  Het valt mij op dat ook iemand als Paul Luttikhuis meer en meer schrijft over de randverschijnselen. Niet dat die genegeerd moeten worden, maar als het gaat over de rol van media, lobbyisten, politici, bedrijfsleven e.d. in dit debat, kunnen ook andere journalisten daarover schrijven.
  Wetenschapsjournalisten zouden meer tijd moeten krijgen van hun redacties of opdrachtgevers om ons voor te lichten over de wetenschappelijke kant.

  Ach, wie weet komt Horizon van de BBC nog eens met een goede evenwichtige documentaire. Dat lukt ze elk jaar met de standaardtheorie in de astronomie, dan moet dat ook kunnen voor klimatologie. Of durft ook bij de BBC niemand zijn vingers er aan te branden?

  En misschien heb ik websites gemist die neutraal weergeven wat er gemeld wordt in de wetenschap met enige uitleg voor leken. Als iemand een tip heeft, graag! Tot nu toe beperk ik mij tot WUWT en RealClimate, maar ook daar moet je regelmatig door de ‘randverschijnselen’ heen worstelen en zijn artikelen vaak te technisch om goed te kunnen volgen.

 • JF

  Verheggen, de snelheid waarmee het artikel van Dessler gepubliceerd is bewijst hoe rot het hele verhaal in elkaar zit.
  Peer review is pal review verworden, precies zo als het te lezen was in de emails van Trenberth en Jones.
  Dezelfde kliek die volgens eigen zeggen schoon uit climategate is gekomen gaat gewoon op dezelfde voet verder.
  Als onder druk zetten niet helpt zal “Big” Ben Santer wel in de strijd gegooid worden om wat fysieke bedreigingen te uiten.
  Ondertussen is de geloofwaardigheid van de heren beneden alle peil gedaald en gelooft een meerderheid van de bevolking in diverse landen alleen nog dat de heren hun onderzoeken hebben vervalst.
  Ook jij werkt daar gelukkig hard aan mee.
  Keep up the good work

 • marcel

  Bart
  en leg Fred eens uit wat de ‘fundamentele fouten’ waren in SB11?
  Marcel

 • JF

  Bart Verheggen
  7 september 2011 at 21:04.
  “en de Dessler paper in GRL.”

  Je bedoelt de “peer/pal reviewed Dessler” paper die Dessler as we speak aan het aanpassen is naar aanleiding van berichten in de blogosfeer ?

  Nadat Dessler zijn broddelwerk heeft aangepast komt de officiël door het team voorgeschreven dooddoener “De uiteindelijke conclusie is nog steeds robuust”.

 • Marcel,

  Op welke punten voldoen de links dan niet om je vraag te beantwoorden?

  In het kort, SB11

  – vergeleken metingen en modellen, elk op heel verschillende tijdsschalen (‘n decennium vs ‘n eeuw)
  – lieten in hun grafieken de best met de data overeenkomende modellen weg
  -interpreteerde de overeenkomsten/verschillen puur in termen van klimaatgevoeligiheid, terwijl op een tijdsschaal van 10 jaar de voornaamste reden ovan overeenkomst/verschil ‘m zit in het simuleren van ENSO
  -gebruikten een te simplistisch model voor de analyse.

  Genoeg voer voor een artikel in NWT?

 • marcel

  zeker genoeg voer voor een NWT-artikel maar dat zal Spencers argumenten wat eerlijker weergeven dan jij hierboven doet.

  – vergeleken metingen en modellen, elk op heel verschillende tijdsschalen (‘n decennium vs ‘n eeuw)
  Dat doen heel veel studies Santer 2011 ook weer;

  – lieten in hun grafieken de best met de data overeenkomende modellen weg
  ze namen de drie meest en drie minst gevoelige modellen, wat is daar nu mis mee?

  Je twee laatste punten zijn subjectiever en laten dus altijd veel ruimte voor debat.

  Marcel

 • B: – lieten in hun grafieken de best met de data overeenkomende modellen weg

  M: ze namen de drie meest en drie minst gevoelige modellen,wat is daar nu mis mee?

  B: -interpreteerde de overeenkomsten/verschillen puur in termen van klimaatgevoeligiheid,terwijl op een tijdsschaal van 10 jaar de voornaamste reden ovan overeenkomst/verschil ‘m zit in het simuleren van ENSO
  -gebruikten een te simplistisch model voor de analyse.

  Om die redenen is het misleidend of op z’n minst niet informatief om alleen die modelresultaten te laten zien.

  “…wat eerlijker weergeven dan jij hierboven doet.”

  Ik zie de spin al aankomen.

Geef een reactie

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Agenda

Loading...

Donate to support investigative journalism on global warming

My blog list