KNMI-directeur vliegt uit de bocht

KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven stelde gisteren op de NOS-website en in het 8 uur Journaal dat het Code Oranje is voor het klimaat in Nederland. Uit het artikel:

‘Als we er niet in slagen om een akkoord te bereiken in Parijs, en de opwarming van de aarde gaat ongebreideld door, dan is er absoluut sprake van code oranje. De situatie voor het klimaat is echt heel kritisch.’

[...]

Het is nog geen code rood. Code oranje wil zeggen dat er nog wel wat aan te doen is, aldus de KNMI-directeur. Het terugbrengen van de CO2-uitstoot is een eerste stap. “Maar daarna moeten we verder gaan om in een jaar of 20, 25 onze economie zo duurzaam te maken, dat er geen CO2-uitstoot meer zal zijn.”

Richard Tol en ikzelf bekritiseren de uitlatingen van het KNMI in een artikel op de Telegraaf-website. Tol zegt bijvoorbeeld terecht: ‘Het lijkt me verstandig als de heer Van der Steenhoven zich in de toekomst beperkt tot gedegen wetenschap in plaats van speculatief activisme.’ In het 8 uur Journaal deed het KNMI er nog een schepje bovenop door een fictief en zeer alarmerend weerbericht te ‘presenteren’ uit 2065. Dit werkte als de spreekwoordelijke rode lap op de stier voor GeenStijl.
Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD is ongelukkig met de uitspraken van het KNMI en reageert vandaag eveneens bij de NOS in een artikel dat de juiste titel heeft: Sinds wanneer hebben wij een klimaatalarm? In het stuk zelf weet Dijkstra niet echt tot de kern van het probleem door te dringen. Die kern is dat de KNMI-directeur hier aan politiek doet en dat is simpelweg zijn taak niet.

Code Oranje
Wat is Code Oranje ook alweer? Dat zijn kleurcodes om te waarschuwen voor extreem weer. Hier zijn de omschrijvingen voor Code Oranje en Code Rood:

Code oranje: Wees voorbereid
Deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur voordat het weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.

Code rood (weeralarm): Onderneem actie
Het weeralarm wordt uitgegeven bij een mogelijk grote impact van het weer op de samenleving en verschijnt op zijn vroegst 12 uur voordat het weerfenomeen kan optreden. Code rood kan ook uitgegeven worden als er
een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.

Van der Steenhoven zei dit: ‘Het is nog geen code rood. Code oranje wil zeggen dat er nog wel wat aan te doen is, aldus de KNMI-directeur.’
Zelfs als je de definities letterlijk zou toepassen op het klimaat, dan snijdt zijn opmerking geen hout. Immers, Code Rood betekent ‘onderneem actie’. Code Oranje betekent alleen maar ‘wees voorbereid’. Drastisch CO2 reduceren kan je toch wel zien als een vorm van ‘actie ondernemen’, code rood dus. Wees voorbereid klinkt meer als adaptatie: dijken op orde, rioolbuizen wat breder maken, hittegolfplannen etc.

Maar belangrijker natuurlijk is dat de codes speciaal ontwikkeld zijn voor weer en niet voor klimaat. Het is dus volstrekt onverantwoord dat Van der Steenhoven deze codes nu zomaar loslaat op het klimaat. Hij maakt het KNMI daarmee volstrekt belachelijk en ongeloofwaardig.

Code Oranje betekent: ‘Deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur voordat het weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.’ Betekent Code Oranje voor het klimaat nu dat er een zekerheid van 60 procent is dat er een extreem klimaat zal optreden? Dacht het niet. Aan de projecties van zowel mondiale als regionale klimaatmodellen kunnen helemaal geen kansen gehangen worden, dat erkent ook het KNMI.

Bij de presentatie van de nieuwe KNMI-scenario’s – die stellen dat Nederland in 2050 tussen de 1 en 2,3 graden warmer zou kunnen zijn – vroeg ik hoe groot de kans is dat het in 2050 even warm is als nu. Daar kunnen we geen kans aan hangen, was het eerlijke antwoord.

Parijs
Het KNMI heeft aan de vooravond van de klimaatconferentie in Parijs een duit in het politieke zakje gedaan. Ik weet niet wie dit bedacht heeft? De spindoctors van het KNMI? De directeur zelf? Is er wellicht zelfs een verzoekje ingediend vanuit I&M? In ieder geval heeft de NOS het KNMI ruim baan gegeven. Pure klimaatpropaganda.

Vorige week werd ik gebeld door Radio 1, of ik in debat wilde over Parijs en zo ja met wie? Ik zei ja graag, maar dan wel met een zwaargewicht van het KNMI zodat we het echt over de inhoud kunnen hebben. Wat denk je? De Radio 1 verslaggever kreeg te horen dat het KNMI niet met mij in debat wilde gaan. Niets mag het ‘feestje’ in Parijs in de weg staan. In een debat met mij valt er niets te winnen en wel het een en ander te verliezen. Als het KNMI nu niet zo schaamteloos naar buiten was getreden met deze klimaatpropaganda had ik deze weigering voor me gehouden. Nu mag iedereen het weten ook.

[Update 23 november: KNMI komt nu pas met een nieuwsbericht met als titel Code Oranje voor klimaat. Het stuk zelf zegt echter niets over een code oranje en geeft dus ook geen enkele onderbouwing voor het gebruik van deze term in de context van het klimaat. Ben benieuwd of we er ooit achter zullen komen wie deze actie bedacht heeft bij het KNMI.]

 

 

 

Share

Interview Telegraaf: CO2 is geen gif

Vandaag interview met mij in De Telegraaf. Er is geen klimaatcrisis, stel ik. Lijkt me wel gepast in het kader van de aanslagen in Parijs, aan de vooravond van een klimaattop in Parijs.

 

 

Share

Modellen vs waarnemingen: trends

Mijn lange uitgeschreven stuk voor het NNV-symposium heeft geleid tot waardering en kritiek. What’s new :)

Vooral op de blog van Bart Verheggen heerst (weer) veel verontwaardiging, met name over grafiek 5 uit mijn uitgeschreven presentatie. Ik heb Spencer en Christy een mail gestuurd met de kritiek en zal hier later over berichten. [Update: Spencer reageert op de kritiek in een blogbericht]

Een andere manier om modellen en waarnemingen te vergelijken is door te kijken naar trends. In het rapport A Sensitive Matter laten wij de volgende figuur zien afkomstig uit dit lezenswaardige blogbericht van McIntyre:

Welnu, speciaal voor Neven heb ik McIntyre gevraagd of hij deze figuur kan actualiseren. Hier is het resultaat. De actualisatie eindigt in september 2015 voor de waarnemingen, modellen tot eind 2015.

Als de twee extra jaren iets duidelijk maken, dan is het wel dat modeltrends en de waargenomen trend nog duidelijker niet met elkaar overeenkomen.

Hier is een andere figuur uit hetzelfde blogbericht van McIntyre. Deze is heel interessant omdat de recente waarnemingen richting de rode lijn (het modelgemiddelde) kruipt, door de huidige krachtige El Niño. Hieruit zou je kunnen concluderen dat modellen en waarnemingen ‘consistent’ zijn, zeker als je bedenkt dat rond het modelgemiddelde zich uiteraard een onzekerheidsrange bevindt. Als je echter trends vergelijkt dan valt de waarneming (ok zonder foutenrange) buiten vrijwel alle modeltrends inclusief onzekerheidsrange.

Hier is ook nog de geactualiseerde trend voor de troposfeer in de tropen. Zie voor verdere uitleg McIntyre’s blogbericht:

 

Share

Verslag NNV-dag door een ‘klimaatalarmist’

Ik heb helaas heel weinig tijd om (uitgebreid) verslag te doen van de NNV-dag. Maar hulp uit onverwachte hoek. Lees hieronder de gastbijdrage van Nico Schoonderwoerd.

Gastblog Nico Schoonderwoerd

Op donderdag 29 oktober hield de Nederlandse Natuurkundige Vereniging het ‘NNV-klimaatsymposium’. Het is alweer 16 jaar geleden dat ik ben ‘afgezwaaid’ uit de natuurkunde, maar eens een natuurkundige is altijd een natuurkundige, het motto dat NNV ook gebruikt om haar ledenpeil op stand te houden.

Tijdens mijn promotie heb ik wel eens een praatje gegeven over het broeikaseffect, waarin ik uitlegde waarom CO2 een broeikasgas is. Dat moet ’98 zijn geweest, een tijd waarvan ik me niet kan herinneren dat er klimaatsceptici waren terwijl het bewijs voor de causaliteit aanzienlijk lager was dan het mijns inziens nu is.

Toevalligerwijze werden Marcel Crok en ik twee jaar geleden kantoorgenoten en duurde niet lang voor ik begreep dat hij er zo één was! Een ontkenner!! Een discussie zijn we nooit echt aangegaan, ik zou ook niet veel kans gemaakt hebben tegen de feitenkennis van Marcel. Neemt niet weg dat ik me alleen maar meer zorgen ben gaan maken, met name toen ik begreep dat de Groenlandse ijskap die tot 3 km dik is, bij smelting tot een globale zeespiegelstijging van gemiddeld 7 meter leidt.

Ok, nu weten jullie het, ik ben een klimaatalarmist. Maar dat neemt niet weg dat ik Marcel een lift aanbood in mijn benzinemonster naar De Bilt. Lees verder…

Share

Komt de NNV tot een publiek statement?

De Nederlandse Natuurkunde Vereniging organiseert vandaag een symposium over klimaat en energie. De NNV overweegt in de aanloop naar de klimaatconferentie van Parijs om met een gezamenlijk standpunt naar buiten te treden. Eerder deed de APS dat ook al, maar die statement is niet onomstreden. Theo Wolters besprak eerder op climategate.nl dat de stellingen van de NNV nog sterk voor verbetering vatbaar zijn.

Het symposium is bedoeld om de leden bij te praten over energie en klimaat en te peilen of zo’n gezamenlijk standpunt draagvlak heeft onder de leden. Enkele leden vonden de lijst met sprekers ‘te eenzijdig’ en daarom ben ik in een later stadium toegevoegd.

Het is moeilijk om in 20-25 minuten uit te leggen wat er allemaal valt af te dingen op de stellingen die de NNV heeft opgesteld. Ik zal me daarom moeten focussen op de kwaliteit van klimaatmodellen, klimaatgevoeligheid en ik zal tenslotte iets zeggen over de wenselijkheid om met een publiek statement te komen. In het kort: ik acht zo’n standpunt onwenselijk en onhaalbaar. Onhaalbaar, als je recht wilt doen aan de verschillende opvattingen die er zijn rondom de thema’s klimaat en energie.

Mijn presentatie voor vandaag zal ik later online zetten, maar hier is wel een volledig uitgeschreven versie (waarschuwing: het is een lang document van 10.000 woorden).

Alle sprekers werken bij het KNMI, PBL, een universiteit of zijn met pensioen. Zij hebben een door de overheid betaalde baan en beschouwen dit soort lezingen terecht als onderdeel van hun baan. Ik ben de enige zzp’er. Ik had de NNV om een vergoeding van 500 euro gevraagd voor alle tijd die ik in de voorbereiding en de dag zelf zou moeten steken. Na weken delibereren vond men echter dat de NNV alle sprekers ‘gelijk’ moest behandelen. Ik kon 200 euro krijgen en alle andere sprekers ook, als ze dat willen. Ik was hier behoorlijk teleurgesteld over. Het is toch niet zo moeilijk om te begrijpen dat dit juist een ongelijke behandeling is? Hoe kan een zzp’er in pak ‘m beet vier uurtjes zich voorbereiden en de dag zelf bijwonen?
Ik beschouw dit niet als het ‘pesten’ van een klimaatscepticus. Ik kom dit continu tegen in de academische wereld. Men is niet gewend dat er zzp’ers zijn en dus weet men niet goed hoe daarmee om te gaan.

Mocht u een bijdrage over hebben voor mijn inspanningen rond deze dag en de eventueel verdere discussie over het NNV-standpunt dan kan dat via de donatie-knop rechtsboven op deze pagina. Bij voorbaat dank.

[Update 30 oktober] Hartelijk dank voor de bijdragen tot nu toe! Er zijn meerdere mensen die liever direct naar mijn rekening willen overmaken i.p.v. via PayPal. Dat kan op rekening nummer NL66 INGB 0000 5205 95. Mij mailen kan via info “at” staatvanhetklimaat.nl]

[Update 2 november: Hartelijk dank voor de donaties! Er is tot nu toe 450 euro gedoneerd.]

 

 

Share

‘Klimaatonderzoekers lijden aan tunnelvisie’

[Update: Neven verwijst in een van zijn commentaren naar een update van deze grafiek. Die grafiek volgt hieronder:

[Eind update]

Op de NOS.nl homepage vandaag een interview met mij in verband met de expeditie naar Spitsbergen. De kop luidt: ‘Klimaatonderzoekers lijden aan tunnelvisie’. Heleen Ekker van de NOS benaderde mij twee weken geleden voor een achtergrondgesprek, samen met Martijn Bink van de NOS, die enkele dagen later mee zou gaan met de grote onderzoeksexpeditie naar Spitsbergen.

Het idee dat er sprake is van tunnelvisie in de klimaatwetenschap werk ik verder uit in het boek Hoezo 5 voor 12? waaraan ik momenteel werk. Er is zeker sprake van een soort obsessie voor CO2 en die remt in mijn optiek de vooruitgang van de klimaatwetenschap. Door de afvlakking van de mondiale temperatuur rond 2000 is er wel een verbetering gekomen omdat onderzoekers wel moesten erkennen dat op een termijn van tien tot vijftien jaar de invloed van natuurlijke of interne variabiliteit ook behoorlijk groot kan zijn.

We weten dat de variabiliteit rond de Noordpool erg groot is, zoals de grafiek hierboven laat zien. Deze reeks is samengesteld uit verschillende meetstations zoals beschreven in dit artikel. Er is sprake van opwarming op Spitsbergen, maar er zijn ook gigantische fluctuaties te zien, zoals een winteropwarming van 12 graden in slechts vijf jaar (!) tussen 1917 en 1922. Het artikel zegt hierover:

A prominent feature of the homogenised Svalbard temperature record is a marked warming 1917–1922, which changed MAAT at sea level from about −12.2°C to −4.9°C. However, it is not known if the low starting temperature in the record (Figure 1) is typical for Little Ice Age conditions in Svalbard, or if it only represents the culmination of a decal-scale cold period in the transition to warmer conditions following the Little Ice Age. Comparisons with early records from northern Norway (e.g., Alta Airport, 70.0°N 23.4°E, 1880–1939; Vardø, 70.37°N 31.10°E, 1840–2010; Mehaven-Sletnes, 71.9°N 27.8°E, 1899–1940) suggest that this might well be the case. Judging from these stations, Svalbard MAAT in the decade leading up to 1912 presumably was 1 to 3°C above what was recorded between 1912 and 1917. If so, the linear trend of 0.23°C per decade calculated for the 1912–2010 Svalbard MAAT record indicates an unrealistic high overall temperature increase rate for the past century. If one instead calculates the trend between the two temperature peaks in 1938 and 2006, the linear decadal trend is 0.14°C only. Clearly it is precarious to calculate an overall trend from a low to a peak value.

Verderop in het artikel laten de onderzoekers de correlatie zien met de Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO):

Mijn boodschap aan Martijn Bink was om die invloed van natuurlijke variabiliteit goed in het achterhoofd te houden. Er was van 1938 tot 1990 sprake van ‘afkoeling’ op Spitsbergen en daarna weer opwarming. Welke rol CO2 speelt in dit geheel is nog verre van duidelijk. Op de website van de expeditie, sees.nl, heb ik het woord CO2 niet kunnen vinden. Maar in media-optredens spreken de initiatiefnemers wel vaak over ‘de snelle verandering in het gebied’. Stilzwijgend gaan ze ervan uit dat die tegenwoordig vrijwel volledig door CO2 veroorzaakt worden. Dat is voorbarig.

Share

Tim Noakes keynote speaker op Ancestral Health Congres Groningen

Eerder dit jaar liet ik al weten dat ik me niet alleen meer op klimaat wil richten. In het klimaatdebat liggen immers toch alle kaarten op tafel. Het is nu wachten hoe het klimaat zich de komende tien jaar gaat ontwikkelen en of het gat tussen klimaatmodellen en werkelijkheid groter of kleiner wordt.

Als vrijwilliger ben ik betrokken bij de organisatie van een voedings/gezondheidscongres op zaterdag 26 september in Groningen. Vandaag hebben we onderstaand persbericht naar de media gestuurd. Het is met name van belang dat we artsen weten te trekken. Mocht je artsen kennen die mogelijk belangstelling hebben voor dit congres, stuur dan s.v.p. dit persbericht naar ze door.

Evolutionaire geneeskunde goedkoper alternatief tegen welvaartsziekten

“Biologie laat niet met zich spotten”

Zijn de conventionele methoden om welvaartsziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, te voorkomen en te behandelen wel optimaal? Inzichten uit de evolutiegeneeskunde maken duidelijk dat het véél beter kan, tegen een fractie van de kosten. Op het Ancestral Health Symposium Nederland op zaterdag 26 september in Groningen, lichten zorgverleners en wetenschappers deze nieuwe inzichten toe. Speciale gast is sportarts en inspanningsfysioloog Tim Noakes van de Universiteit van Kaapstad. Hij is momenteel verwikkeld in een verbeten strijd met de gezondheidsautoriteiten van zijn land. In november moet hij zich zelfs verdedigen voor een tribunaal.

Ziektelast neemt toe

Hoewel mensen in het Westen door moderne geneeskunde steeds ouder worden, neemt de ziektelast sterk toe. Welvaartsziekten als diabetes, hart- en vaatziekten en ook depressie eisen een zware tol, via sterk stijgende zorgkosten en verminderde levenskwaliteit. Traditionele therapieën zijn duur en bestrijden slechts de symptomen.

Evolutiegeneeskunde

Een groeiende groep zorgverleners en wetenschappers meent dat inzichten uit de evolutionaire geneeskunde een goedkoper alternatief leveren, vaak met een betere uitkomst. “De evolutiegeneeskunde bestudeert gezondheid vanuit het zogenoemde mismatch-principe”, zegt bewegingswetenschapper dr. Esther Nederhof, onderzoeker van het UMC Groningen. “Wanneer onze leefomstandigheden sterk afwijken van die waarin de mens evolueerde, kunnen mismatches ontstaan en kan het risico op ziekten fors toenemen. De evolutionaire geneeskunde probeert omstandigheden en leefstijlfactoren die een potentiële mismatch vormen, te identificeren en te corrigeren.” Nederhof bezocht vorig jaar het vierde Amerikaanse Ancestral Health Symposium. “Ik vond het fantastisch hoe wetenschap en praktijk met elkaar verweven waren. Zowel onder de sprekers als onder deelnemers waren wetenschappers, (para)medici en geïnteresseerde leken. Dat heeft mij geïnspireerd om in Nederland het initiatief te nemen een soortgelijk symposium te organiseren.”

Voor het tribunaal

Sportarts en inspanningsfysioloog professor Tim Noakes van de Universiteit van Kaapstad is een van de keynote speakers op het symposium. Deze legende in zijn vakgebied is momenteel verwikkeld in een verbeten strijd met de gezondheidsautoriteiten van zijn land. Die vinden dat hij met zijn voedingsadviezen (hij propageert een voeding met veel vetten en weinig koolhydraten) de volksgezondheid schaadt. In november moet hij zich zelfs verdedigen tijdens een zeven dagen durend tribunaal. “Het is een buitengewoon ironische situatie”, constateert Noakes. “De standaard gezondheidsadviezen in de westerse landen vormen de basis voor de epidemie van welvaartsziekten. Tegelijkertijd stapelt het bewijs zich op dat richtlijnen die zijn gebaseerd op evolutionaire inzichten, veel beter werken. De biologie laat niet met zich spotten.”

Keer Diabetes OM

Inzichten uit dit type onderzoek worden inmiddels ook met succes in de praktijk gebracht. Zo hanteert het project Keer Diabetes Om evolutiegeneeskundige inzichten om patiënten met diabetes type-2 gezonder te maken. Veel deelnemers kunnen na leefstijl-maatregelen stoppen met hun medicijnen. Fysioloog dr. Peter Voshol en diëtiste Connie Hoek lichten dit op het symposium toe. Hoewel het mismatch-model een stevige wetenschappelijke en empirische basis heeft, is er veel weerstand tegen. Diëtiste Janet Noome ondervond dat toen ze evolutiegeneeskundige principes ging toepassen in haar praktijk. Patiënten knapten erg op maar veel collega’s vonden het maar niets. “In die begindagen werd ik een kwakzalver genoemd”, zegt Noome. “Gelukkig lijkt het tij voorzichtig te keren. Steeds meer collega’s zien de logica en de klinische resultaten en haken aan. Eigenlijk begint het nu pas leuk te worden.”

Ancestral Health Symposium Nederland
Zaterdag 26 september
Groningen Evolutionary Life Sciences Institute
Meer informatie over het symposium is te vinden op www.ancestralhealth.nl

Noot niet bestemd voor publicatie:

Voor inhoudelijke vragen over het symposium kunt u terecht bij Esther Nederhof, info@ancestralhealth.nl, 06 26696953. Voor persaanmeldingen kunt u terecht bij Marcel Crok,marcel.crok@gmail.com, 06 16236275.

 

 

 

Share

Opiniestuk “in” NRC over “er is geen hiatus-paper”

NRC opende op vrijdag 5 juni de krant met de kop “Opwarming aarde zet toch door”. Aanleiding was de veelbesproken Science-paper van Karl et al die claimt dat de “hiatus” of de “pause” een “illusie” was, een artefact van de data. Ik vond het vreemd en onterecht dat dit “nieuws” gebracht werd op de voorpagina. Bij een genuanceerd stuk op de wetenschapspagina was ik vermoedelijk niet in de pen geklommen, nu wel.

Hoewel een opinieredacteur aanvankelijk enthousiast was over mijn ingezonden stuk en het aanbeval bij zijn collega’s, werd het uiteindelijk niet in de krant geplaatst. Het stuk is nu wel online verschenen. Er is al volop discussie en wordt er weer driftig gestrooid met ad hominems.

In een van de commentaren verwoordt Gerbrand Komen, oud-researchdirecteur van het KNMI kort maar krachtig wat ik ook vind:

Jos Hagelaars verwees terecht naarhttp://www.realclimate.org/index.php/archives/2015/06/debate-in-the-noise/voor de nodige nuancering. Wat mij betreft is er geen nieuws. Het Science artikel illustreert alleen maar de onzekerheden die we al lang kenden. Ik vond de NRC berichtgeving dan ook misleidend en misplaatst.

Hieronder volgt het integrale stuk:

Opwarming aarde loopt juist ver achter op schema

Wetenschapsnieuws haalt niet vaak de voorpagina. Als het al gebeurt, moet het wel groot nieuws zijn, van het kaliber ‘buitenaards leven’ of ‘therapie tegen kanker’ ontdekt. Op vrijdag 5 juni was het echter zo ver. ‘Opwarming van de aarde zet toch door’, kopte NRC op toevalligerwijs de eerste tropische dag van het jaar.

Reden voor het bericht was een studie in Science waaruit zou blijken dat van de zogenaamde ‘warming hiatus’ in de afgelopen vijftien jaar toch geen sprake is geweest. Dat lijkt op het eerste gezicht inderdaad groot nieuws. De laatste jaren is er immers druk gespeculeerd door klimaatwetenschappers waarom de aarde sinds de eeuwwisseling niet of nauwelijks meer opwarmde terwijl de uitstoot van CO2 juist snel toenam.

Hoe baanbrekend is dit nieuws? Laten we eens kijken naar de grafiek die de onderzoekers zelf publiceerden en die hierboven is afgebeeld. In rood zien we de ‘oude’ temperatuurreeks, in zwart de ‘nieuwe’. Zoek de verschillen. Inderdaad, die zijn er nagenoeg niet. Als je heel goed kijkt zie je dat de laatste paar jaar de zwarte lijn wat boven de rode lijn ligt. Dus sinds 2000 laat de nieuwe reeks inderdaad wat meer opwarming zien. Maar de opwarming over de hele periode sinds 1880 is vrijwel identiek. Lees verder…

Share

Het Grote Klimaatdebat in Affligem

 

Ik hoor geregeld dat er bij onze zuiderburen nagenoeg geen klimaatdebat wordt gevoerd. De media houden zich strikt aan de lijn van het IPCC en critici komen gewoon niet aan het woord. Een aantal Vlaamse klimaatsceptici heeft nu het initiatief genomen om een klimaatdebat te organiseren. Er is tenminste een goed ingevoerde klimaatscepticus die ik ken, namelijk Ferdinand Engelbeen. Toch heeft de organisatie ervoor gekozen twee Nederlandse “sceptici” uit te nodigen, Bas van Geel en ondergetekende zelf. De honderd plaatsen in de zaal zijn inmiddels alle bezet, dus aanmelden heeft geen zin meer. Ik zal volgende week laten weten hoe het debat verlopen is. Hieronder de aankondiging van de organisatie.

 

Het Grote Klimaatdebat in Affligem (nabij Brussel)

Zaterdag 16 mei 2015

Charta Vlaanderen nodigt u uit voor het grote klimaatdebat

“In welke mate is de mens verantwoordelijk voor de klimaatveranderingen?”
Dirk Draulans betreurde recent nog, in verband met het klimaat, dat ‘wetenschappers te weinig wegen op het maatschappelijk debat, waardoor dat gekaapt kan worden door mensen die met veel minder inzicht stellingen verkopen die gemakkelijk geslikt worden.’
Wij hebben vier wetenschappers met relevante ervaring in de klimaatwetenschap uitgenodigd om hier een antwoord op te geven.

Locatie: Aula De Montil – Moortelstraat 8 – 1790 Affligem
Tijd: vrijdag 22 mei 2015 19 uur
Toegang gratis!
VERPLICHT inschrijven (beperkte plaatsen) via: klimaatdebat2015@gmail.com

De moderator is Rik Van Cauwelaert

De verdedigers van de consensus betreffende de klimaatopwarming:

Dirk Verschuren is hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij is onderzoeksprofessor in paleoecologie en klimaatverandering. Zijn onderzoek overkoepelt de disciplines van paleoklimatologie, ecologie, geologie, geografie en archeologie. Zijn voornaamste onderzoeksfoci zijn de reconstructie van klimaatvariatie in Afrika; en huidige tussen mens en natuur in Afrika.

Luc Debontridder is hooggeplaatst klimatoloog voor het KMI. Hij is verantwoordelijk voor de adviezen voor het Rampenfonds van België bij extreem weer. Hij deed veel onderzoek naar de evolutie in extreem weer, zoals windhozen en hagelstenen. Hij is officier ter lange omvaart.

De critici van de visie dat de mens de voornaamste oorzaak zou zijn van de klimaatveranderingen:

Dr. Bas van Geel is bioloog en paleoklimatoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt oorzaken van klimaatverandering en gevolgen van menselijke invloed op de vegetatie gedurende de periode na de laatste ijstijd. Van Geel is tegenwoordig (gepensioneerd) onbezoldigd hoofddocent paleo-ecologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Marcel Crok is doctorandus in de scheikunde (Rijksuniversiteit Leiden). Hij is freelance onderzoeksjournalist op het gebied van klimaat. Van 2011 tot 2013 was hij expert reviewer van het vijfde IPCC-rapport in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Nederland). Hij was nog redacteur voor verschillende wetenschappelijke tijdschriften (zoals Ingenieur, Natuur & Techniek). Hij schreef onder meer ‘De Staat van het Klimaat, een koele blik op een verhit debat’.

 

Share

Samenvatting Biodiversiteitscrisis, Massa-uitsterven of massahysterie?

De snelste manier om wegwijs te worden in Rypke’s rapport Biodiversiteitscrisis, Massa-uitsterven of massahysterie? is de samenvatting, die hieronder integraal is weergegeven. Het rapport is te downloaden via de Stichting MW&B. Rypke heeft een blogbericht op climategate.nl staan.

 

Samenvatting

  • De term “biodiversiteit” is in korte tijd volledig ingeburgerd maar roept misverstanden op. In het algemene taalgebruik wordt hiermee het aantal voorkomende soorten bedoeld, de soortenrijkdom. Maar wetenschappers bedoelen zowel ‘soortenrijkdom’ als ‘populatietrends binnen die soorten’. Op die manier kan ook een afname van het aantal dieren binnen een soort als ‘verlies aan biodiversiteit’ gecommuniceerd worden.

Bij berichten over biodiversiteit gaat het meestal om trends in de populaties van de 76.000 planten- en diersoorten die beschreven staan in de Rode Lijst van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Dat zijn in totaal 4,2 procent van de bij de wetenschap bekende 1,8 miljoen soorten. Ruim 17.000 daarvan vallen in de categorie ‘bedreigd’ (0,8 procent van het totaal). Natuurbeschermers tonen daarbij niet verrassend een sterke voorkeur voor charismatische vogels en zoogdieren, een kleine 1 procent van de alle bekende soorten. Van 99 procent van de ‘bekende’ biodiversiteit bestaan vrijwel geen betrouwbare data over populaties en verspreiding.

  • De acties van Westerse natuurbeschermers voor het behoud van biodiversiteit zijn sterk gekleurd.

Mensen zijn nogal kieskeurig als het gaat om biodiversiteit. Er is een lange lijst van organismen waar we last van hebben. Op deze lijst staan ziekteverwekkers en plagen zoals muggen, teken, de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt, ratten, termieten, luizen, de leprabacterie en de malariaparasiet. Zelfs prachtige dieren als tijgers, wolven, beren en olifanten willen we liever niet in onze achtertuin.

  • Er stierven de afgelopen 500 jaar 0,05 procent van de door de wetenschap beschreven soorten uit. Van ‘massa-uitsterven’ – zoals bij het uitsterven van de dinosauriërs – is pas sprake als tenminste 75 procent van alle soorten uitsterven.

Sinds 1500 stierven 860 van de 1,8 miljoen door de wetenschap beschreven soorten uit, de meeste daarvan al voor 1900. Dat is 0,05 procent. Alleen van vogels, zoogdieren en vissen bestaan redelijk betrouwbare data over uitsterven, bijgehouden op twee lijsten, de Rode Lijst van de IUCN en de lijst van de Committee on Recently Extinct Organisms (CREO). Van vogels en zoogdieren stierf ongeveer 1 procent van de soorten uit na 1500. In dezelfde periode stierven naar schatting 60-80 soorten zoogdieren uit en 129 vogelsoorten. De snelst uitstervende soortgroep sinds 1500 is die van de slakken, waarvan er naar schatting 310 soorten uitgestorven zijn op een totaal van 6800 bekende soorten (4,6 procent).

  • Het uitsterven van soorten in de laatste 500 jaar vond niet mondiaal plaats, maar voor het overgrote deel (95 procent) op tropische eilandjes en in Australië, vooral door de introductie van exoten.

Deze afname van inheemse soorten wordt ruimschoots gecompenseerd door introductie van nieuwe soorten. Symbool voor dit door de mens (en zijn ‘gevolg’ in de vorm van ratten, varkens etc.) veroorzaakte uitsterven op geïsoleerde eilanden is de dodo geworden. Deze loopvogel leefde op Mauritius in de Indische Oceaan en stierf uit niet lang nadat Nederlandse ontdekkingsreizigers er voet aan wal hadden gezet. In Europa stierf sinds 1900 (mogelijk) slechts één zoogdiersoort uit, de Beierse woelmuis. Maar het is niet uitgesloten dat deze soort zich nog ergens ophoudt in een dal in Oostenrijk.

  • Het uitsterven van soorten door menselijk toedoen is geen modern fenomeen.

De komst van de Maori’s op Nieuw-Zeeland rond 1300 deed ongeveer 40 procent van de vogelsoorten de das om. Dat is veel meer dan de moderne mens waar ook ter wereld op zijn geweten heeft. Mede door menselijke overbejaging stierf in het late Kwartair (tussen 50.000 en 10.000 jaar geleden) 72 procent van de families aan megafauna (soorten zwaarder dan 40 kg) uit op het Noord-Amerikaanse continent, 83 procent op het Zuid-Amerikaanse continent, 35 procent in Europa en Azië, 88 procent in Australië en alleen Afrika bleef relatief gespaard met 21 procent.

  • Het Wereld Natuur Fonds claimt in het Living Planet Report 2014 ten onrechte dat de mondiale biodiversiteit sinds 1970 halveerde.

Bedoeld wordt namelijk dat de helft van de populaties vogels en zoogdieren in aantal afnam en dus niet dat soorten uitstierven. Het WNF verzwijgt in hun communicatie echter dat de andere helft van de gemeten populaties in aantal toenam of stabiel bleef. Het glas is dus halfleeg bij het WNF.

  • Beweringen dat soorten nu 10.000 maal sneller uitsterven dan ‘normaal’ zijn niet gebaseerd op metingen, maar op grove aannames en computerschattingen, waarbij men soorten laat uitsterven die misschien niet eens bestaan.

Zo schat de milieutak van de Verenigde Naties (UNEP) dat er dagelijks 150 tot 200 soorten op aarde uitsterven oftewel ruim 70.000 per jaar. Op basis van getallen van IUCN en CREO komen we zoals gezegd slechts tot 1,7 soorten per jaar. Waarbij het tempo van uitsterven voor 1900 bovendien hoger lag dan daarna. De UNEP zit met haar getallen een factor 30.000 tot 40.000 hoger.

  • De meest geciteerde studie naar de toekomstige effecten van de opwarming van de aarde op biodiversiteit geeft een zware overschatting van uitsterven. Het klimaatpanel IPCC baseert zijn claims over massa-uitsterven voornamelijk op deze studie.

De beroemdste en meest geciteerde klimaat-biodiversiteitstudie van Chris Thomas in Nature (2004) claimde dat een miljoen soorten zullen gaan uitsterven na 2050 als gevolg van de opwarming van de aarde, een kwart van de soorten op land. Ook het klimaatpanel IPCC leunde in haar vierde rapport in 2007 sterk op deze studie. De methode van Thomas is gebaseerd op foutieve rekenmethodes. Ook winkelde zijn team selectief in de data waardoor het uitsterven van soorten door opwarming flink werd opgeblazen.

  • Er stierf tot op heden geen enkele soort uit enkel en alleen door klimaatverandering.

Ook een van de meest gebruikte posterdieren van klimaatopwarming, de gouden pad, stierf niet uit door opwarming, maar door een combinatie van schimmelziekte en een droge periode. De ijsbeer nam dramatisch in aantal toe sinds begin jaren ’70 door een jachtbeperking in Arctische gebieden.

  • Alle moderne soorten overleefden al natuurlijke klimaatsprongen van zes graden en van hogere temperaturen dan het IPCC de komende eeuw verwacht.

De opwarming van bijna een graad in de afgelopen 1,5 eeuw is irrelevant voor natuurbescherming. Enige graden opwarming kan alleen tot uitsterven leiden in combinatie met andere factoren zoals habitatverlies en exoten.

 

Share

Agenda

Loading...

Donate to support investigative journalism on global warming

My blog list