Energiebeleid: astronomisch duur en nutteloos

De afgelopen tijd ben ik betrokken geraakt bij een onderzoek dat ingenieur Theo Wolters in gang heeft gezet. Het gaat over de kosten van het Energieakkoord. Het in september 2013 afgesloten Energieakkoord is erop gericht om 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023 op te wekken. Het geniet breed draagvlak in de Kamer (met uitzondering van de PVV), want Nederland is na Malta het ‘slechtste’ land als het om duurzame energie gaat en Parijs etc.
Maar een ‘elephant in the room‘ zijn de kosten. Minister Kamp van EZ heeft tot nu toe weinig openheid willen geven over de totale kosten van het akkoord. Hij noemde eerst een bedrag van 13 tot 18 miljard, maar het bleek al snel dat het daarbij alleen om de periode 2013 tot 2020 ging. De kosten lopen na 2020 echter door omdat veel subsidies (het gaat hier om de zogenoemde SDE+-regeling) voor 15 jaar toegezegd worden.
Theo vroeg energieadviseur Renate van Drimmelen om – voor zover mogelijk – alle kosten van het Energieakkoord op een rijtje te zetten. Dat onderzoek is nu in de laatste fase.
Kamp organiseert in het kader van het Energieakkoord een energiedialoog: http://mijnenergie2050.nl/
In het kader daarvan organiseren Theo, Renate en ik nu ook een bijeenkomst, en wel bij EZ, volgende week donderdag 30 juni. De bijeenkomst is openbaar. We richten ons vooral op ambtenaren die zich met klimaat- en/of energiebeleid bezig houden. Hieronder de uitnodiging zoals die op de website van de Energiedialoog staat:

 

Energiebeleid: astronomisch duur en nutteloos

Begin

30-06-2016 om 09:00

Einde

30-06-2016 om 12:00

Locatie

Ministerie van Economische Zaken, Den Haag

Programma

09:00 uur: Introductie door Jan Jaap van Halem, coördinator Energiedialoog vanuit het Ministerie van I&M.
09:15 uur: Klimaatverandering: Hoezo 5 voor 12? Wetenschapsjournalist Marcel Crok werkt aan een boek met deze titel. De laatste jaren stapelen de bewijzen zich op dat de gevolgen van de CO2-uitstoot aanzienlijk milder zijn dan de klimaatwetenschap lange tijd dacht. Deze positieve inzichten dringen nog niet door tot het beleid. Wat betekent dit in het kader van het Parijs Akkoord?
09:40 uur: Discussie met de zaal
10:00 uur: De kosten van het Energieakkoord. Energieadviseur Renate van Drimmelen (Breedofbuilds) werkte de afgelopen twee jaar aan een spreadsheet die de totale kosten – voor zover te achterhalen – van het Energieakkoord in kaart brengt. Conclusie: het Energieakkoord is erg duur en we laten veel goedkope maatregelen liggen.
10.25 uur: Discussie met de zaal
10:45 uur: Pauze
11.00 uur: Wat is er mis met de huidige energietransitie? Ingenieur Theo Wolters plaatst kanttekeningen bij zowel de technische als financiële haalbaarheid van de op dit moment ingezette energietransitie. En zal daarna schetsen hoe het in zijn ogen slimmer kan.
11:30 uur: Discussie met de zaal
12:00 uur: Einde bijeenkomst

Aanmelden is gratis en doet u via info@mwenb.nl
Legitimatie is verplicht.

 

Share

Pro & Contra in de Volkskrant over klimaattop

Vandaag een pro & contra in de Volkskrant tussen Martijn van Calmthout en mijzelf over de klimaattop. Het verhaal zelf staat ook gratis online.

Wie meer achtergronden wil lezen bij mijn verhaal kan het rapport A Sensitive Matter lezen (Nederlandse versie hier) en dit stuk dat de Britse onderzoeker Nic Lewis deze week publiceerde op de blog van Judith Curry.

Share

Interview Goklany: Klimaat? Ons grootste probleem is armoede!

Filosoof Ralf Bodelier stuurde me een interview dat hij heeft uitgewerkt met Indur Goklany, auteur van het boek The Improving State of the World. Bodelier benaderde drie mediatitels maar die willen het niet hebben, deels omdat het “te haaks staat op de tendens van vandaag”, aldus Bodelier. De artikelen en boeken van Goklany zijn zeer de moeite waard en Bodelier zocht hem persoonlijk op in Washington. Met veel plezier plaats ik het interview daarom hier.

Klimaat? Ons grootste probleem is armoede!

Indur M. Goklany is een van de meest invloedrijke klimaat-analisten ter wereld. ‘Willen we een betere wereld, dan moeten we de goedkoopste vorm van energie gebruiken. En vooralsnog zijn die olie, kolen en gas.’ Onlangs publiceerde hij ‘De voordelen van CO2’.

Ralf Bodelier

‘Wanneer we stoppen met het verbranden van kolen, olie en gas, dan wordt onze samenleving volledig ontwricht. Arme landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zouden het zwaarst worden getroffen. Om zich te ontwikkelen hebben zij de komende decennia een veelvoud nodig aan goedkope en betrouwbare energie. En dat is fossiele energie, of je het nu leuk vindt of niet.’

’Rond de 82 procent van al onze energie komt nog steeds uit kolen, olie en gas. Sinds de jaren ’80 hopen we op een doorbraak van energie uit zon en wind. Toch stijgt het aandeel van deze energie nog steeds niet uit boven de anderhalf procent. Olie is ook nog eens de grondstof voor zestig procent van onze kleren, van huizen, kunstmest, geneesmiddelen en vliegtuigen. En fossiele brandstof voedt de technologie achter onze landbouw en voedselproductie. Daarnaast, zo blijkt uit steeds meer onderzoek, zorgt de toename van CO2 voor een vergroening van onze planeet.

Aldus Indur M. Goklany (70). Hij schreef namens de VS mee aan het beroemde VN-Klimaatverdrag, dat in 1992 werd aangenomen op de conferentie van Rio. Hij stond aan de wieg van het machtige IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. En hij werkte mee aan een aantal klimaatrapportages van hetzelfde IPCC. Maar eind vorige eeuw keerde Indur M. Goklany zich af van de ‘klimaatalarmisten’. Hij benoemde zichzelf tot ‘klimaatscepticus’ en wijdde zich aan boeken en artikelen die al menigeen aan het twijfelen heeft gebracht. Lees verder…

Share

KNMI-directeur vliegt uit de bocht

KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven stelde gisteren op de NOS-website en in het 8 uur Journaal dat het Code Oranje is voor het klimaat in Nederland. Uit het artikel:

‘Als we er niet in slagen om een akkoord te bereiken in Parijs, en de opwarming van de aarde gaat ongebreideld door, dan is er absoluut sprake van code oranje. De situatie voor het klimaat is echt heel kritisch.’

[…]

Het is nog geen code rood. Code oranje wil zeggen dat er nog wel wat aan te doen is, aldus de KNMI-directeur. Het terugbrengen van de CO2-uitstoot is een eerste stap. “Maar daarna moeten we verder gaan om in een jaar of 20, 25 onze economie zo duurzaam te maken, dat er geen CO2-uitstoot meer zal zijn.”

Richard Tol en ikzelf bekritiseren de uitlatingen van het KNMI in een artikel op de Telegraaf-website. Tol zegt bijvoorbeeld terecht: ‘Het lijkt me verstandig als de heer Van der Steenhoven zich in de toekomst beperkt tot gedegen wetenschap in plaats van speculatief activisme.’ In het 8 uur Journaal deed het KNMI er nog een schepje bovenop door een fictief en zeer alarmerend weerbericht te ‘presenteren’ uit 2065. Dit werkte als de spreekwoordelijke rode lap op de stier voor GeenStijl.
Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD is ongelukkig met de uitspraken van het KNMI en reageert vandaag eveneens bij de NOS in een artikel dat de juiste titel heeft: Sinds wanneer hebben wij een klimaatalarm? In het stuk zelf weet Dijkstra niet echt tot de kern van het probleem door te dringen. Die kern is dat de KNMI-directeur hier aan politiek doet en dat is simpelweg zijn taak niet.

Code Oranje
Wat is Code Oranje ook alweer? Dat zijn kleurcodes om te waarschuwen voor extreem weer. Hier zijn de omschrijvingen voor Code Oranje en Code Rood:

Code oranje: Wees voorbereid
Deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur voordat het weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.

Code rood (weeralarm): Onderneem actie
Het weeralarm wordt uitgegeven bij een mogelijk grote impact van het weer op de samenleving en verschijnt op zijn vroegst 12 uur voordat het weerfenomeen kan optreden. Code rood kan ook uitgegeven worden als er
een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.

Van der Steenhoven zei dit: ‘Het is nog geen code rood. Code oranje wil zeggen dat er nog wel wat aan te doen is, aldus de KNMI-directeur.’
Zelfs als je de definities letterlijk zou toepassen op het klimaat, dan snijdt zijn opmerking geen hout. Immers, Code Rood betekent ‘onderneem actie’. Code Oranje betekent alleen maar ‘wees voorbereid’. Drastisch CO2 reduceren kan je toch wel zien als een vorm van ‘actie ondernemen’, code rood dus. Wees voorbereid klinkt meer als adaptatie: dijken op orde, rioolbuizen wat breder maken, hittegolfplannen etc.

Maar belangrijker natuurlijk is dat de codes speciaal ontwikkeld zijn voor weer en niet voor klimaat. Het is dus volstrekt onverantwoord dat Van der Steenhoven deze codes nu zomaar loslaat op het klimaat. Hij maakt het KNMI daarmee volstrekt belachelijk en ongeloofwaardig.

Code Oranje betekent: ‘Deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur voordat het weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.’ Betekent Code Oranje voor het klimaat nu dat er een zekerheid van 60 procent is dat er een extreem klimaat zal optreden? Dacht het niet. Aan de projecties van zowel mondiale als regionale klimaatmodellen kunnen helemaal geen kansen gehangen worden, dat erkent ook het KNMI.

Bij de presentatie van de nieuwe KNMI-scenario’s – die stellen dat Nederland in 2050 tussen de 1 en 2,3 graden warmer zou kunnen zijn – vroeg ik hoe groot de kans is dat het in 2050 even warm is als nu. Daar kunnen we geen kans aan hangen, was het eerlijke antwoord.

Parijs
Het KNMI heeft aan de vooravond van de klimaatconferentie in Parijs een duit in het politieke zakje gedaan. Ik weet niet wie dit bedacht heeft? De spindoctors van het KNMI? De directeur zelf? Is er wellicht zelfs een verzoekje ingediend vanuit I&M? In ieder geval heeft de NOS het KNMI ruim baan gegeven. Pure klimaatpropaganda.

Vorige week werd ik gebeld door Radio 1, of ik in debat wilde over Parijs en zo ja met wie? Ik zei ja graag, maar dan wel met een zwaargewicht van het KNMI zodat we het echt over de inhoud kunnen hebben. Wat denk je? De Radio 1 verslaggever kreeg te horen dat het KNMI niet met mij in debat wilde gaan. Niets mag het ‘feestje’ in Parijs in de weg staan. In een debat met mij valt er niets te winnen en wel het een en ander te verliezen. Als het KNMI nu niet zo schaamteloos naar buiten was getreden met deze klimaatpropaganda had ik deze weigering voor me gehouden. Nu mag iedereen het weten ook.

[Update 23 november: KNMI komt nu pas met een nieuwsbericht met als titel Code Oranje voor klimaat. Het stuk zelf zegt echter niets over een code oranje en geeft dus ook geen enkele onderbouwing voor het gebruik van deze term in de context van het klimaat. Ben benieuwd of we er ooit achter zullen komen wie deze actie bedacht heeft bij het KNMI.]

 

 

 

Share

Interview Telegraaf: CO2 is geen gif

Vandaag interview met mij in De Telegraaf. Er is geen klimaatcrisis, stel ik. Lijkt me wel gepast in het kader van de aanslagen in Parijs, aan de vooravond van een klimaattop in Parijs.

 

 

Share

Modellen vs waarnemingen: trends

Mijn lange uitgeschreven stuk voor het NNV-symposium heeft geleid tot waardering en kritiek. What’s new 🙂

Vooral op de blog van Bart Verheggen heerst (weer) veel verontwaardiging, met name over grafiek 5 uit mijn uitgeschreven presentatie. Ik heb Spencer en Christy een mail gestuurd met de kritiek en zal hier later over berichten. [Update: Spencer reageert op de kritiek in een blogbericht]

Een andere manier om modellen en waarnemingen te vergelijken is door te kijken naar trends. In het rapport A Sensitive Matter laten wij de volgende figuur zien afkomstig uit dit lezenswaardige blogbericht van McIntyre:

Welnu, speciaal voor Neven heb ik McIntyre gevraagd of hij deze figuur kan actualiseren. Hier is het resultaat. De actualisatie eindigt in september 2015 voor de waarnemingen, modellen tot eind 2015.

Als de twee extra jaren iets duidelijk maken, dan is het wel dat modeltrends en de waargenomen trend nog duidelijker niet met elkaar overeenkomen.

Hier is een andere figuur uit hetzelfde blogbericht van McIntyre. Deze is heel interessant omdat de recente waarnemingen richting de rode lijn (het modelgemiddelde) kruipt, door de huidige krachtige El Niño. Hieruit zou je kunnen concluderen dat modellen en waarnemingen ‘consistent’ zijn, zeker als je bedenkt dat rond het modelgemiddelde zich uiteraard een onzekerheidsrange bevindt. Als je echter trends vergelijkt dan valt de waarneming (ok zonder foutenrange) buiten vrijwel alle modeltrends inclusief onzekerheidsrange.

Hier is ook nog de geactualiseerde trend voor de troposfeer in de tropen. Zie voor verdere uitleg McIntyre’s blogbericht:

 

Share

Verslag NNV-dag door een ‘klimaatalarmist’

Ik heb helaas heel weinig tijd om (uitgebreid) verslag te doen van de NNV-dag. Maar hulp uit onverwachte hoek. Lees hieronder de gastbijdrage van Nico Schoonderwoerd.

Gastblog Nico Schoonderwoerd

Op donderdag 29 oktober hield de Nederlandse Natuurkundige Vereniging het ‘NNV-klimaatsymposium’. Het is alweer 16 jaar geleden dat ik ben ‘afgezwaaid’ uit de natuurkunde, maar eens een natuurkundige is altijd een natuurkundige, het motto dat NNV ook gebruikt om haar ledenpeil op stand te houden.

Tijdens mijn promotie heb ik wel eens een praatje gegeven over het broeikaseffect, waarin ik uitlegde waarom CO2 een broeikasgas is. Dat moet ’98 zijn geweest, een tijd waarvan ik me niet kan herinneren dat er klimaatsceptici waren terwijl het bewijs voor de causaliteit aanzienlijk lager was dan het mijns inziens nu is.

Toevalligerwijze werden Marcel Crok en ik twee jaar geleden kantoorgenoten en duurde niet lang voor ik begreep dat hij er zo één was! Een ontkenner!! Een discussie zijn we nooit echt aangegaan, ik zou ook niet veel kans gemaakt hebben tegen de feitenkennis van Marcel. Neemt niet weg dat ik me alleen maar meer zorgen ben gaan maken, met name toen ik begreep dat de Groenlandse ijskap die tot 3 km dik is, bij smelting tot een globale zeespiegelstijging van gemiddeld 7 meter leidt.

Ok, nu weten jullie het, ik ben een klimaatalarmist. Maar dat neemt niet weg dat ik Marcel een lift aanbood in mijn benzinemonster naar De Bilt. Lees verder…

Share

Komt de NNV tot een publiek statement?

De Nederlandse Natuurkunde Vereniging organiseert vandaag een symposium over klimaat en energie. De NNV overweegt in de aanloop naar de klimaatconferentie van Parijs om met een gezamenlijk standpunt naar buiten te treden. Eerder deed de APS dat ook al, maar die statement is niet onomstreden. Theo Wolters besprak eerder op climategate.nl dat de stellingen van de NNV nog sterk voor verbetering vatbaar zijn.

Het symposium is bedoeld om de leden bij te praten over energie en klimaat en te peilen of zo’n gezamenlijk standpunt draagvlak heeft onder de leden. Enkele leden vonden de lijst met sprekers ‘te eenzijdig’ en daarom ben ik in een later stadium toegevoegd.

Het is moeilijk om in 20-25 minuten uit te leggen wat er allemaal valt af te dingen op de stellingen die de NNV heeft opgesteld. Ik zal me daarom moeten focussen op de kwaliteit van klimaatmodellen, klimaatgevoeligheid en ik zal tenslotte iets zeggen over de wenselijkheid om met een publiek statement te komen. In het kort: ik acht zo’n standpunt onwenselijk en onhaalbaar. Onhaalbaar, als je recht wilt doen aan de verschillende opvattingen die er zijn rondom de thema’s klimaat en energie.

Mijn presentatie voor vandaag zal ik later online zetten, maar hier is wel een volledig uitgeschreven versie (waarschuwing: het is een lang document van 10.000 woorden).

Alle sprekers werken bij het KNMI, PBL, een universiteit of zijn met pensioen. Zij hebben een door de overheid betaalde baan en beschouwen dit soort lezingen terecht als onderdeel van hun baan. Ik ben de enige zzp’er. Ik had de NNV om een vergoeding van 500 euro gevraagd voor alle tijd die ik in de voorbereiding en de dag zelf zou moeten steken. Na weken delibereren vond men echter dat de NNV alle sprekers ‘gelijk’ moest behandelen. Ik kon 200 euro krijgen en alle andere sprekers ook, als ze dat willen. Ik was hier behoorlijk teleurgesteld over. Het is toch niet zo moeilijk om te begrijpen dat dit juist een ongelijke behandeling is? Hoe kan een zzp’er in pak ‘m beet vier uurtjes zich voorbereiden en de dag zelf bijwonen?
Ik beschouw dit niet als het ‘pesten’ van een klimaatscepticus. Ik kom dit continu tegen in de academische wereld. Men is niet gewend dat er zzp’ers zijn en dus weet men niet goed hoe daarmee om te gaan.

Mocht u een bijdrage over hebben voor mijn inspanningen rond deze dag en de eventueel verdere discussie over het NNV-standpunt dan kan dat via de donatie-knop rechtsboven op deze pagina. Bij voorbaat dank.

[Update 30 oktober] Hartelijk dank voor de bijdragen tot nu toe! Er zijn meerdere mensen die liever direct naar mijn rekening willen overmaken i.p.v. via PayPal. Dat kan op rekening nummer NL66 INGB 0000 5205 95. Mij mailen kan via info “at” staatvanhetklimaat.nl]

[Update 2 november: Hartelijk dank voor de donaties! Er is tot nu toe 450 euro gedoneerd.]

[Update 31 december: in totaal 865 euro gedoneerd. Iedereen hartelijk dank voor de support.]

 

Share

‘Klimaatonderzoekers lijden aan tunnelvisie’

[Update: Neven verwijst in een van zijn commentaren naar een update van deze grafiek. Die grafiek volgt hieronder:

[Eind update]

Op de NOS.nl homepage vandaag een interview met mij in verband met de expeditie naar Spitsbergen. De kop luidt: ‘Klimaatonderzoekers lijden aan tunnelvisie’. Heleen Ekker van de NOS benaderde mij twee weken geleden voor een achtergrondgesprek, samen met Martijn Bink van de NOS, die enkele dagen later mee zou gaan met de grote onderzoeksexpeditie naar Spitsbergen.

Het idee dat er sprake is van tunnelvisie in de klimaatwetenschap werk ik verder uit in het boek Hoezo 5 voor 12? waaraan ik momenteel werk. Er is zeker sprake van een soort obsessie voor CO2 en die remt in mijn optiek de vooruitgang van de klimaatwetenschap. Door de afvlakking van de mondiale temperatuur rond 2000 is er wel een verbetering gekomen omdat onderzoekers wel moesten erkennen dat op een termijn van tien tot vijftien jaar de invloed van natuurlijke of interne variabiliteit ook behoorlijk groot kan zijn.

We weten dat de variabiliteit rond de Noordpool erg groot is, zoals de grafiek hierboven laat zien. Deze reeks is samengesteld uit verschillende meetstations zoals beschreven in dit artikel. Er is sprake van opwarming op Spitsbergen, maar er zijn ook gigantische fluctuaties te zien, zoals een winteropwarming van 12 graden in slechts vijf jaar (!) tussen 1917 en 1922. Het artikel zegt hierover:

A prominent feature of the homogenised Svalbard temperature record is a marked warming 1917–1922, which changed MAAT at sea level from about −12.2°C to −4.9°C. However, it is not known if the low starting temperature in the record (Figure 1) is typical for Little Ice Age conditions in Svalbard, or if it only represents the culmination of a decal-scale cold period in the transition to warmer conditions following the Little Ice Age. Comparisons with early records from northern Norway (e.g., Alta Airport, 70.0°N 23.4°E, 1880–1939; Vardø, 70.37°N 31.10°E, 1840–2010; Mehaven-Sletnes, 71.9°N 27.8°E, 1899–1940) suggest that this might well be the case. Judging from these stations, Svalbard MAAT in the decade leading up to 1912 presumably was 1 to 3°C above what was recorded between 1912 and 1917. If so, the linear trend of 0.23°C per decade calculated for the 1912–2010 Svalbard MAAT record indicates an unrealistic high overall temperature increase rate for the past century. If one instead calculates the trend between the two temperature peaks in 1938 and 2006, the linear decadal trend is 0.14°C only. Clearly it is precarious to calculate an overall trend from a low to a peak value.

Verderop in het artikel laten de onderzoekers de correlatie zien met de Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO):

Mijn boodschap aan Martijn Bink was om die invloed van natuurlijke variabiliteit goed in het achterhoofd te houden. Er was van 1938 tot 1990 sprake van ‘afkoeling’ op Spitsbergen en daarna weer opwarming. Welke rol CO2 speelt in dit geheel is nog verre van duidelijk. Op de website van de expeditie, sees.nl, heb ik het woord CO2 niet kunnen vinden. Maar in media-optredens spreken de initiatiefnemers wel vaak over ‘de snelle verandering in het gebied’. Stilzwijgend gaan ze ervan uit dat die tegenwoordig vrijwel volledig door CO2 veroorzaakt worden. Dat is voorbarig.

Share

Tim Noakes keynote speaker op Ancestral Health Congres Groningen

Eerder dit jaar liet ik al weten dat ik me niet alleen meer op klimaat wil richten. In het klimaatdebat liggen immers toch alle kaarten op tafel. Het is nu wachten hoe het klimaat zich de komende tien jaar gaat ontwikkelen en of het gat tussen klimaatmodellen en werkelijkheid groter of kleiner wordt.

Als vrijwilliger ben ik betrokken bij de organisatie van een voedings/gezondheidscongres op zaterdag 26 september in Groningen. Vandaag hebben we onderstaand persbericht naar de media gestuurd. Het is met name van belang dat we artsen weten te trekken. Mocht je artsen kennen die mogelijk belangstelling hebben voor dit congres, stuur dan s.v.p. dit persbericht naar ze door.

Evolutionaire geneeskunde goedkoper alternatief tegen welvaartsziekten

“Biologie laat niet met zich spotten”

Zijn de conventionele methoden om welvaartsziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, te voorkomen en te behandelen wel optimaal? Inzichten uit de evolutiegeneeskunde maken duidelijk dat het véél beter kan, tegen een fractie van de kosten. Op het Ancestral Health Symposium Nederland op zaterdag 26 september in Groningen, lichten zorgverleners en wetenschappers deze nieuwe inzichten toe. Speciale gast is sportarts en inspanningsfysioloog Tim Noakes van de Universiteit van Kaapstad. Hij is momenteel verwikkeld in een verbeten strijd met de gezondheidsautoriteiten van zijn land. In november moet hij zich zelfs verdedigen voor een tribunaal.

Ziektelast neemt toe

Hoewel mensen in het Westen door moderne geneeskunde steeds ouder worden, neemt de ziektelast sterk toe. Welvaartsziekten als diabetes, hart- en vaatziekten en ook depressie eisen een zware tol, via sterk stijgende zorgkosten en verminderde levenskwaliteit. Traditionele therapieën zijn duur en bestrijden slechts de symptomen.

Evolutiegeneeskunde

Een groeiende groep zorgverleners en wetenschappers meent dat inzichten uit de evolutionaire geneeskunde een goedkoper alternatief leveren, vaak met een betere uitkomst. “De evolutiegeneeskunde bestudeert gezondheid vanuit het zogenoemde mismatch-principe”, zegt bewegingswetenschapper dr. Esther Nederhof, onderzoeker van het UMC Groningen. “Wanneer onze leefomstandigheden sterk afwijken van die waarin de mens evolueerde, kunnen mismatches ontstaan en kan het risico op ziekten fors toenemen. De evolutionaire geneeskunde probeert omstandigheden en leefstijlfactoren die een potentiële mismatch vormen, te identificeren en te corrigeren.” Nederhof bezocht vorig jaar het vierde Amerikaanse Ancestral Health Symposium. “Ik vond het fantastisch hoe wetenschap en praktijk met elkaar verweven waren. Zowel onder de sprekers als onder deelnemers waren wetenschappers, (para)medici en geïnteresseerde leken. Dat heeft mij geïnspireerd om in Nederland het initiatief te nemen een soortgelijk symposium te organiseren.”

Voor het tribunaal

Sportarts en inspanningsfysioloog professor Tim Noakes van de Universiteit van Kaapstad is een van de keynote speakers op het symposium. Deze legende in zijn vakgebied is momenteel verwikkeld in een verbeten strijd met de gezondheidsautoriteiten van zijn land. Die vinden dat hij met zijn voedingsadviezen (hij propageert een voeding met veel vetten en weinig koolhydraten) de volksgezondheid schaadt. In november moet hij zich zelfs verdedigen tijdens een zeven dagen durend tribunaal. “Het is een buitengewoon ironische situatie”, constateert Noakes. “De standaard gezondheidsadviezen in de westerse landen vormen de basis voor de epidemie van welvaartsziekten. Tegelijkertijd stapelt het bewijs zich op dat richtlijnen die zijn gebaseerd op evolutionaire inzichten, veel beter werken. De biologie laat niet met zich spotten.”

Keer Diabetes OM

Inzichten uit dit type onderzoek worden inmiddels ook met succes in de praktijk gebracht. Zo hanteert het project Keer Diabetes Om evolutiegeneeskundige inzichten om patiënten met diabetes type-2 gezonder te maken. Veel deelnemers kunnen na leefstijl-maatregelen stoppen met hun medicijnen. Fysioloog dr. Peter Voshol en diëtiste Connie Hoek lichten dit op het symposium toe. Hoewel het mismatch-model een stevige wetenschappelijke en empirische basis heeft, is er veel weerstand tegen. Diëtiste Janet Noome ondervond dat toen ze evolutiegeneeskundige principes ging toepassen in haar praktijk. Patiënten knapten erg op maar veel collega’s vonden het maar niets. “In die begindagen werd ik een kwakzalver genoemd”, zegt Noome. “Gelukkig lijkt het tij voorzichtig te keren. Steeds meer collega’s zien de logica en de klinische resultaten en haken aan. Eigenlijk begint het nu pas leuk te worden.”

Ancestral Health Symposium Nederland
Zaterdag 26 september
Groningen Evolutionary Life Sciences Institute
Meer informatie over het symposium is te vinden op www.ancestralhealth.nl

Noot niet bestemd voor publicatie:

Voor inhoudelijke vragen over het symposium kunt u terecht bij Esther Nederhof, info@ancestralhealth.nl, 06 26696953. Voor persaanmeldingen kunt u terecht bij Marcel Crok,marcel.crok@gmail.com, 06 16236275.

 

 

 

Share

Agenda

Loading...

Donate to support investigative journalism on global warming

My blog list